Kiedy kanalizacja na ulicach Jeziorowa i Wiązana ?

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: .

Trzy dni  temu informowaliśmy o przetargu na budowę kanalizacji w ulicy Bronowskiej oraz wspomnieliśmy też o Lebiodowej.  Teraz przyszedł czas na odpowiedź na inne pytania. Kiedy kanalizacja na ważnych ulicach osiedla czyli Jeziorowej i Wiązanej.  Dzielnica Wawer na 2016 rok planuje zbudować od nowa ulice Jeziorową i Wiązaną z przedłużeniem jej do ulicy Lebiodowej.

Dlatego też pomyślano , żeby przy okazji zbudować też kanał ściekowy, a na Wiązanej wydłużyć też wodociąg do ulicy Lebiodowej .  Na to wygląda, że będzie wspólny przetarg na roboty drogowe polegające na budowie od nowa Jeziorowej i Wiązanej oraz budowę wspomnianych powyżej instalacji podziemnych.  Kolejna już współpraca Urzędu Dzielnicy Wawer oraz MPWIK.  Na razie zbierane są potrzebne decyzje administracyjne,  a następnie zaprojektowane zostaną kanały ściekowe.

Czy uda się wykonać wszystkie prace w 2016 roku trudno powiedzieć jednak szansa na to jest spora.  Zależy kiedy zostanie rozpisany przetarg na same prace[ najpierw muszą być wszystkie decyzje a to trwa] i jaki czas będzie na ich  realizacje.  W ramach budowy kanalizacji zbudowane zostaną też przyłącza do posesji oraz sięgacze w drogi boczne.

Na ulicy Wiązanej zbudowana zostanie też kanalizacja i wodociągi w części dróg wewnętrznych leżących prostopadle do ulicy „głównej” .  Jednak nie wszystkich w 2016 roku bowiem są tzw problemy terenowe czyli za wąskie drogi więc inwestycja zostanie zrealizowana w latach następnych po przejęciu części działek.  Na ulicy Jeziorowej planowana jest z kolei budowa przepompowni P2, żeby ścieki zostały przetransportowane w górę do ulicy Przygodnej. Przez Przygodną ścieki trafią do kolektora W pod ulicą Trakt Lubelski.  Na ulicy Przygodnej powstaną też przyłącza i sięgacze w ulice boczne.  Z kolei , żeby przetransportować ścieki z części ulicy Wiązanej zbudowana zostanie też kanalizacja w ulicy Kombajnistów też w przyszłym roku.  W latach następnych zbudowana zostanie też kanalizacja w dalszej części ulicy Bronowskiej wraz z budową przepompowni P1 . Przepompownia P3 planowana jest naprzeciwko ulicy Cylichowskiej .  Jednak realizacja dopiero w czasie budowy Trasy na Zaporze.  Na ulicy Skalnicowej powstanie z kolei przepompownia P4 obsługująca obszar osiedla Nadwiśle ale  też fragment osiedla Zerzeń w okolicy ulic Heliotropów oraz Kuligowska. Powstaną też inne przepompownie ale już poza granicami osiedla Zerzeń.

W najbliższym czasie/ latach  powstanie też kanalizacja na ulicy Cylichowskiej [ przy cmentarzu] , Darniowej, Dychowskiej , Wąbrzeskiej  w ulicach wewnętrznych odchodzących od ulicy Trakt Lubelski i ulicy Zwoleńskiej leżących na terenie naszego osiedla.  Jest więc szansa , że w okolicach 2020 roku nasze osiedle będzie blisko w 100% skanalizowane.