Przebudzenie w sprawie obwodnicy Błot

Autor: , Osiedle: Nadwiśle Data: . Otagowany jako: , , , , , , , , ,

Rozbudowa Wału Miedzeszyńskiego od ronda z Traktem Lubelskim do węzła z Południową Obwodnicą Warszawy (POW) jest zadaniem inwestycyjnym Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie. Rozpoczęcie tej rozbudowy planowane jest w ciągu najbliższych lat tj. przed budową POW.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy, w ramach której przebudowana zostanie ul. Wał Miedzeszyński od węzła z POW do ulicy Czarnuszki. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi prawdopodobnie około 2017 roku.

Z kolei Samorządy Województwa Mazowieckiego i Lubelskiego planują przebudowę dalszego odcinka ulicy Wał Miedzeszyński tj. drogi wojewódzkiej numer 801, od granic miasta stołecznego Warszawy do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (tzw. obwodnica Błot) oraz rozbudowę tej drogi o łącznej długości 67,2 km na dalszym odcinku tj. do miasta Puławy.

Obwodnica Błot to ponad 5-cio kilometrowy nowy odcinek ul. Wał Miedzeszyński oraz ul. Nadwiślańskiej w Józefowie od ulicy Czarnuszki w Warszawie do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Józefowie (droga nr 721). Samorząd Województwa Mazowieckiego planuje budowę tylko 4-ro kilometrowego odcinka nowej obwodnicy od granica miasta. W Warszawie zarządcą tej drogi jest Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Zatem to miasto stołeczne Warszawa powinno zbudować brakujący 1,2 kilometrowy odcinek tej ulicy na terenie miasta.

W obecnie obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-42 nie ma zadania inwestycyjnego pt. „Budowa obwodnicy Błot od ulicy Czarnuszki do granicy m.st. Warszawy”.

Realizacja wszystkich planowanych zamierzeń inwestycyjnych, wpisanych do planów finansowych, związanych z ul. Wał Miedzeszyński i dalej drogą wojewódzką nr 801 spowoduje, że ruch samochodowy ze zrealizowanego częściowo odcinka obwodnicy Błot zostanie skierowany wąską ulicą Podstołeczną lub nowym śladem ulicy Werbeny, by następnie dotrzeć do ul. Wał Miedzeszyński. Obecnie fragment Wału Miedzeszyńskiego przebiegający przez osiedle Błota to wąski pas drogowy składający się z jednej 7-mio metrowej jezdni, wąskiego chodnika po zachodniej stronie, pół-zatok autobusowych i licznych wyjazdów poprzecznych. To wszystko sprawia, że droga nie spełnia podstawowych zasad bezpieczeństwa drogowego. Po realizacji wszystkich wspomnianych odcinków ul. Wał Miedzeszyński i drogi wojewódzkiej nr 801, ten brakujący odcinek obwodnicy Błot stanowić będzie zagrożenie dla ruchu samochodowego oraz tzw. „wąskie gardło” w komunikacji samochodowej w tej części miasta.

W związku z powyższym zwróciłem się w interpelacji z dnia 07.10.2015 o wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Błot od ulicy Czarnuszki do granicy m.st. Warszawy”.

Na tej podstawie powstał artykuł pt: „Kilometr Wału Miedzeszyńskiego, na który zabrakło pieniędzy” w Informatorze Wawra.

Otrzymałem odpowiedź z Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie dnia 9.11.2015 roku oraz odpowiedź z Biura Rozwoju Warszawy z dnia 17.11.2015. Odpowiedzi te nie są zbyt konkretne, ale mam wrażenie że ZMiD i BRW spowodowały, iż ta niezbędna inwestycja  została wpisana  w dniu 10.11.2015 na lata 2021-2030 do tzw. planu wykonawczego do „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 pn. „Budowa ul. Wał Miedzeszyński: od węzła z POW (S2) do płd. granicy miasta”. Informował o tym Urząd m.st. Warszawy na swojej stronie internetowej. Oby zatem znalazły się na to pieniądze.