Zapomniany Trakt Lubelski od Płowieckiej do Klimontowskiej.

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , , , , , , , , ,

Nie mogę się doczekać remontu Traktu Lubelskiego na odcinkach, które od dawna są w opłakanym stanie. Nie tylko ja. Chodzi o odcinki Płowiecka – Klimontowska, Zwoleńska – Borowiecka i Borowiecka – Wał Miedzeszyński. Dzisiaj kilka słów o tym pierwszym odcinku.

To, że Trakt Lubelski na odcinku od Płowieckiej do Klimontowskiej jest w dramatycznym stanie nie ulega wątpliwości. Jako „światełko w tunelu” w tej sprawie potraktowałem zasłyszaną informację o tym, iż Spółka MPWiK w najbliższym czasie zamierza na tym odcinku budować przyłącza do sieci kanalizacyjnej tj. od kanału głównego do granic nieruchomości. Istniejąca tam sieć kanalizacyjna nie została w takowe wyposażona bezpośrednio przy budowie głównego kanału (obowiązywały wówczas przepisy, które nie przewidywały takiej konieczności). Pomyślałem bowiem, że jest to szansa na szybką budowę tego odcinka Traktu Lubelskiego tj. bezpośrednio po, jak się spodziewałem, rychłej budowie przyłączy kanalizacyjnych.

Skoro MPWiK będzie za chwilę budować przyłącza dokładnie na tym odcinku zadałem sobie, a tak naprawdę Zarządowi Dzielnicy Wawer (w Zapytaniu nr 2(6)/2016 z dnia 27.01.2016), następujące pytania:

  1. Kiedy planowana jest budowa przedmiotowych odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości w ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej?
  2. Czy zostały zarezerwowane środki finansowe w budżecie odpowiedniej jednostki m.st. Warszawy na przebudowę, remont lub samo frezowanie jezdni przedmiotowego odcinka ulicy Trakt Lubelski i czy takie zadanie jest już przewidziane do realizacji w najbliższym czasie?
  3. Czy możliwa byłaby przebudowa przedmiotowego odcinka ulicy Trakt Lubelski, który znajduje się w katastrofalnym stanie, bezpośrednio po realizacji zadania związanego z budową kanalizacji?
  4. Czy w ramach przebudowy przedmiotowego odcinka ulicy Trakt Lubelski mogłaby być przewidziana na tym odcinku droga dla rowerów?

Odpowiedzi jakie uzyskałem kolejno od ZDM, MPWiK i ZMID niestety owe „światełko w tunelu” dla szybkiej realizacji budowy Traktu Lubelskiego na tym odcinku mocno przygasiły.

Zarząd Dzielnicy Wawer przekazał moje zapytania właśnie do tych trzech miejskich instytucji tj. do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie (pismem do ZDM z dnia 8.02.2016), który odpowiada za utrzymanie tej drogi, do MPWiK (pismem do MPWiK z dnia 8.02.2016), oraz do ZMID-u (pismem do ZMID-u z dnia 11.03.2016).

ZDM niestety nic nie wie i do niczego się nie poczuwa. W piśmie z 4.03.2016 ZDM odpowiada między innymi, iż „nie posiada wiedzy na temat terminów realizacji przyłączy kanalizacji do nieruchomości„, „wymiana nawierzchni zostanie wykonana po robotach MPWiK w ramach odtworzenia” oraz że „przebudowa ul. Trakt Lubelski jest inwestycją prowadzoną przez ZMID„, nie wspominając w ogóle, że ZMID owszem, rozpoczął przygotowania do przebudowy Traktu Lubelskiego, ale na innym odcinku tj. na odcinku Zwoleńska – Borowiecka. Taka odpowiedź najprawdopodobniej oznacza, że nie można się spodziewać nawet frezowania nawierzchni tej ulicy w najbliższym czasie.

W międzyczasie na zapytania odpowiedziało MPWiK w piśmie z dnia 25.03.2016 (w części odpowiedzi dotyczącej Zapytania nr 24), informując, że owszem, zadanie pod nazwą „Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych przy ul. Trakt Lubelski odc. Klimontowska – Płowiecka” znajduje się w planach iwnestycyjnych na lata 2016-2023. Termin zakończenia prac budowlanych przewidywany jest na rok 2017, co wg. mnie, a piszę to na podstawie własnych, wieloletnich obserwacji, równie dobrze może oznaczać 2018, albo nawet 2019 rok. Spółka MPWiK podkreśla bowiem jednocześnie, że „realizuje przedmiotowe zadania siłami własnego Działu Projektowania i aktualnie trwają prace związane z ustaleniem lokalizacji poszczególnych odcinków sieci. Jest to zadanie czasochłonne, gdyż wiąże się z koniecznością poczynienia ustaleń z każdym właścicielem nieruchomości położonych przy ul. Trakt Lubelski na przedmiotowym odcinku od ul. Klimontowskiej do ul. Płowieckiej tj. na odcinku około 1300m.

Kropkę nad „i” postawił ZMID w swojej odpowiedzi z dnia 31.03.2016 stwierdzając bez ogródek, iż „w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy nie zostało ujęte zadanie dotyczące przebudowy ul. Trakt Lubelski na odc. od ul. Płowieckiej do ul. Klimontowskiej„. ZMID rzucił jeszcze w tym piśmie malutki ochłap, malutką iskierkę nadziei, której mógłby się mieszkaniec uchwycić, stwierdzając iż „wystąpi do Biura Rozwoju Miasta o rozważenie możliwości wprowadzenia przebudowy ul. Trakt Lubelski na odcinku jw. do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy„. Czyli, że będą to jeszcze rozważać.

Po ponad dwumiesięcznej wymianie korespondecji nie znam żadnego konkretu w sprawie budowy lub choćby remontu nawierzchni Traktu Lubelskiego na odcinku od Płowieckiej do Klimontowskiej. Nie będę się nawet teraz wysilał na krytykę urzędników.

Pomysł mam taki, aby pisać w tej sprawie do Biura Rozwoju Miasta w sprawie wpisania budowy Traktu Lubelskiego na przedmitowym odcinku do planów inwestycyjnych miasta:

Biuro Rozwoju Miasta Urzędu m.st. Warszawy
00-095 Warszawa
ul. Senatorska 36
email: BRM@um.warszawa.pl

oraz do Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie w sprawie frezowania tej ulicy:

Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
ul. Chmielna 120,
00-801 Warszawa
email: kancelaria@zdm.waw.pl

Może to być nawet jedno zdanie, może być kilka zdań, może być zapytanie o termin budowy tego odcinka Traktu Lubelskiego. Nie dajmy urzędnikom o tej sprawie zapomnieć. Wklejajmy poniżej daty swoich pism i maili. Co tydzień, co dwa tygodnie przypominajmy o sprawie, nie zapominajac też o ścieżce rowerowej. Inaczej nie doczekamy się budowy tej ulicy.