Dobre pytanie o dostęp do Jeziora Żabiego w przyszłości

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , ,

Większość mieszkańców osiedla Zerzeń doskonale zna lokalne Jezioro Żabie, potocznie nazywane Moczydłem. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie zna to zdecydowanie zapraszam na spacerek wzdłuż kanału Nowe Ujście. Okolice tego jeziorka to enklawa ciszy i spokoju. W samym centrum dzielnicy Wawer w Warszawie. Można pospacerować, można łowić ryby, wypoczywać, grillować itd. Mieszkańcy obawiają się że to się może niedługo skończyć.

Jezioro_Zabie_2 Jezioro_Zabie_3

Obawy dotyczą tego, że w nieodległej przyszłości Jezioro Żabie w osiedlu Zerzeń może zostać ogrodzone a dostęp do wypoczynku nad tym akwenem zostałby ograniczony. Jezioro Żabie objęte jest bowiem praktycznie w całości wydanymi warunkami zabudowy i pozwoleniami na budowę.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest jednak możliwe ograniczenie dostępu do tego typu jeziorka. Z uwagi na to, iż Jezioro Żabie to śródlądowe powierzchniowe wody publiczne płynące są one własnością Skarbu Państwa i konieczne jest zapewnienie do niego dostępu, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne.

Art. 27, ust. 1 tej ustawy mówi:

1. Zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Ponadto art. 34, ust. 1 i 2 tej ustawy mówią:

1. Każdemu przysługuje prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych wód publicznych, morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, i z wód morza terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.

2.Powszechne korzystanie z wód służy do zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych oraz, na zasadach określonych w przypisach odrębnych, amatorskiego połowu ryb.

Dodatkowo Art. 28, ust. 2 mówi:

Właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji.

Art. 193 mówi także, że:

Kto wbrew obowiązkowi:
1) nie utrzymuje w należytym stanie wód lub urządzeń wodnych,
2) uniemożliwia dostęp do wód, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 2,
3) nie prowadzi pomiarów, o których mowa w art. 46,
4) nie wykonuje lub nie utrzymuje w należytym stanie urządzeń zapobiegających szkodom, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 7a,
5) nie prowadzi kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust. 4,
6) nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w art. 34c ust. 1 i art. 34d ust. 1–3
– podlega karze grzywny.

W stosownej interpelacji zwróciłem się z prośbą o wyjaśnienie czy w wydanych decyzjach administracyjnych przewidziana została konieczność zapewnienia dostępu do Jeziora Żabiego oraz o wyjaśnienie, w jaki dokładnie sposób ten dostęp będzie zrealizowany.