Cisza w sprawie północnego odcinka Traktu

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , , ,

Nie ulega wątpliwości, że ulica Trakt Lubelski na odcinku od ulicy Płowieckiej do ulicy Klimontowskiej jest w fatalnym stanie i wymaga gruntownego remontu. Jest to jednak jedyny odcinek Traktu Lubelskiego, odnośnie którego nie ma w dalszym ciągu żadnych konkretnych planów modernizacyjnych czy remontowych. Trakt Lubelski od ulicy Klimontowskiej do ulicy Zwolenskiej został odtworzony po budowie kanalizacji, odcinek od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Borowieckiej jest ujęty w zadaniach Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie (ZMID) jako gruntowna przebudowa wraz z budową drogi dla rowerów i w dalszym ciągu trwa jego projektowanie, krótki odcinek od ulicy Borowieckiej do ulicy Fiołków zostanie odtworzony po budowie kanalizacji w tym miejscu, a na odcinku od ulicy Fiołków do ulicy Wał Miedzeszyński w lipcu 2016 roku zostało wykonane frezowanie nawierzchni. Najdłużej oczekującym na remont, jednym z najbardziej zaniedbanych odcinków, dla którego nie są przewidywane żadne działania w najbliższej przyszłości jest zatem właśnie przedmiotowy północny odcinek Traktu Lubelskiego.

Tak sobie myślę, że na przedmiotowym odcinku Traktu Lubelskiego niezbędne będzie docelowo powstanie drogi dla rowerów, m.in. w celu dowiązania istniejącej drogi dla rowerów w ulicy Płowieckiej do pozostałych dróg rowerowych w dzielnicy Wawer, w tym do istniejącej ścieżki rowerowej w ulicy Kadetów, czy też planowanej w Programie Rozwoju Tras Rowerowych w Warszawie do 2020 roku, ścieżki rowerowej w ulicy Lucerny. Ulica Trakt Lubelski jest zbyt ważnym ciągiem komunikacyjnym w dzielnicy Wawer, aby można było pozwolić na jego modernizację bez zadbania o dedykowaną drogę dla rowerów.

W związku z powyższym zwróciłem się z prośbą o kompleksową przebudowę ulicy Trakt Lubelski na odcinku od ulicy Płowieckiej do ulicy Klimontowskiej, z uwzględnieniem ścieżki rowerowej, bezpośrednio po budowie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie przyłączy kanalizacyjnych do granic nieruchomości pywatnych na tym odcinku ulicy (wg. MPWiK przewidzianej do realizacji w 2017 roku).

Jednocześnie poprosiłem o przedstawienie odpowiedzi jaką uzyskał Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w sprawie wystąpienia o rozważenie możliwości wprowadzenia przebudowy ul. Trakt Lubelski na przedmiotwym odcinku do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, o którym pisał Pan Andrzej Makowelski, Zastępca Dyrektora ZMID, w piśmie z dnia 22.03.2016 (ZMID-PI.4101.166.2016).