Ruszyły budowy Jeziorowej i Wiązanej. Co z wodociągami i kanalizacją?

Autor: , Osiedle: Bez kategorii Data: .

Prezentujemy status budowy Jeziorowej i Wiązanej, włączając budowę kanalizacji i wodociągów.

Na obydwu tych drogach rozpoczęły się już prace przygotowawcze placów budowy.

Jeziorowa

Jeśli chodzi o budowę kanalizacji i wodociągu w ulicy Jeziorowej to w dalszym ciągu trwają jeszcze prace po stronie MPWiK związane z uzyskiwaniem niezbędnej dokumentacji, takiej jak pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie posadowienia infrastruktury pod jezdnią oraz uzyskanie samego pozwolenia na budowę.

Większym problemem jednak w przypadku Jeziorowej jest impas w negocjacjach pomiędzy MPWiK a firmą DOWBUD-C wybraną do budowy drogi – tu rozjazd cenowy pomiędzy tym, ile firma życzy sobie za budowę kanalizacji i wodociągów, a tym ile MPWiK może za to zapłacić jest zbyt duży na chwilę obecną. Mam nadzieję, że się dogadają.

Nawet jeśli powstanie kanalizacja w ulicy Jeziorowej to będzie ona jednak „pusta” tzn. nie będzie można jeszcze przyłączać do niej odbiorców. Wynika to z tego, że musi powstać jeszcze pompownia przy Jeziorowej oraz kanał kanalizacyjny w ulicy Masłowieckiej i Przygodnej, przyłączony do „kolektora W” w Trakcie Lubelskim. Te wszystkie prace planowane są przez MPWiK na rok 2018.

Wiązana

Budowa kanalizacji i wodociągów w ulicy Wiązanej podzielona została na 3 odcinki:

– odcinek od Zwoleńskiej do Wiązanej 11 wraz z drogami dojazdowymi,

– odcinek od Wiązanej do Lebiodowej

– odcinek w ulicy Kombajnistów.

Odcinek od Zwoleńskiej do Wiązanej 11 jest już najbardziej zaawansowany jeśli chodzi o MPWiK – jest już dokumentacja, jest pozwolenie na budowę i jest już podpisana umowa z tym samym wykonawcą, który został wybrany do budowy drogi – firmą INSTAL-NIKA. Tutaj ścieki będą płynąć do kanału w ulicy Zwoleńskiej. Na tym odcinku można już w całości prowadzić prace budowlane.

Odcinek od Wiązanej do Lebiodowej jest w podobnym stanie zaawansowania jak ulica Jeziorowa – potrzebne jest jeszcze pozwolenie wodno-prawne, odstępstwo i pozwolenie na budowę oraz umowa z wykonawcą. Ten odcinek Wiązanej będzie miał odprowadzane ścieki do ulicy Kombajnistów i dalej „kolektorem W” w ulicy Trakt Lubelski.

Odcinek w Kombajnistów jest juz też mocno zaawansowany bowiem wybrana została już w przetargu ogłoszonym przez MPWiK firma do wykonania mediów w tej drodze – podpisanie umowy planowane jest w pierwszej połowie marca. Media będą umieszczone pod jezdnią. MPWiK odtworzy w całości jezdnię ulicy Kombajnistów, a dzielnica Wawer wybuduje tam w tym roku chodnik.

Cały czas zakładamy zatem, że uda się obydwie drogi, zarówno Jeziorową, jak i Wiązaną, wybudować wraz z niezbędną infrastrukturą, taką jak kanalizacja i wodociagi. Jakkolwiek powyższy status pokazuje, że wciąż aktualne jest ryzyko związane z tym, że może być inaczej.