O wycince lasu przy Lucerny

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: .

Od wczoraj trwa wycinka drzew i krzewów na części lasu u zbiegu ulic Lucerny i Trakt Lubelski. Las ten jest własnością m.st. Warszawy i zarządzany jest przez Lasy Miejskie w Warszawie. Zaniepokojony tą wycinką zasięgnąłem informacji na ten temat bezpośrednio w Lasach Miejskich. Wycinka z jednej strony wpisuje się w modny ostatnio trend wycinania drzew na gruntach prywatnych, ale jej powody są zupełnie inne.

Chodzi o walkę ze szkodnikiem zwanym przypłaszczkiem granatkiem, jednym z najgroźniejszych w Polsce wtórnych szkodników drzewostanów sosnowych. Na tego szkodnika podobno nie ma skuteczniejszej metody niż wycinka drzew – nie stosuje się na niego oprysków ani pułapek. Wycinkę poprzedziły ekspertyzy Zespołu Ochrony Lasów z Łodzi i dotyczy ona tylko około trzydziestukilku arów. W miejscu wycinki przeprowadzone zostaną  w ciągu 2-3 tygodni nowe nasadzenia. Będą to 2-3 letnie drzewa, takie jak brzoza, jawor, ewentualnie jarząb i róża. Teren ten będzie częściowo ogrodzony siatką leśną, a istniejąca w tym miejscu leśna ścieżka w dalszym ciągu będzie dostępna.

2017_03_09_wycinka_lasu_Lucerny_1 2017_03_09_wycinka_lasu_Lucerny_6 2017_03_09_wycinka_lasu_Lucerny_5 2017_03_09_wycinka_lasu_Lucerny_4 2017_03_09_wycinka_lasu_Lucerny_3 2017_03_09_wycinka_lasu_Lucerny_2