Co z wyjazdem z Peonii w stronę Traktu Lubelskiego?

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: .

W związku z rozpoczęciem budowy żłobka przy ulicy Trakt Lubelski, mieszkańcy ulicy Peonii zostali pozbawieni wyjazdu do ulicy Trakt Lubelski. Plac pod budowę żłobka został ogrodzony i nie ma już możliwości przejazdu przez miejską działkę. Istniejący natomiast wyjazd ulicą Peonii w stronę Wału Miedzeszyńskiego jest naprawdę baaardzo wąski i znacznie bardziej oddalony od większości zabudowań w tym rejonie, które zlokalizowane są bliżej ulicy Trakt Lubelski. Problem dotyczy tak naprawdę 35-ciu rodzin mieszkających pod adresem Peonii 20.

 

2017_03_24_Peonii_1
Wyjazd z osiedla Peonii
2017_03_24_Peonii_2
Zablokowany wyjazd z osiedla Peonii

 

Z relacji mieszkańców dowiaduję się, że wcześniej byli oni zapewniani przez przedstawiciela Zarządu Dzielnicy Wawer, iż wyjazd z osiedla do Traktu Lubelskiego będzie dla mieszkańców udostępniony. Do chwili obecnej wyjazd z tego dużego osiedla przy Peonii w stronę Traktu Lubelskiego pozostaje jednak odgrodzony.

Czy naprawdę nie można rozwiązać tego problemu i zapewnić mieszkańcom wyjazdu z Peonii w stronę Traktu Lubelskiego?

W planie zagospodarowania terenu, opracowanego w ramach dokumentacji projektowej budowy żłobka przy ul. Trakt Lubelski w Warszawie, jest przecież przewidziany pas terenu o szerokości 10 metrów łączący istniejącą drogę wewnętrzną przechodzącą w ulicę Peonii oraz Trakt Lubelski. Ten pas terenu, zlokalizowany od południowej strony budowanego żłobka, będzie zapewne docelowo stanowił drogę dojazdową do żłobka i planowanej przychodni zdrowia.

Peonii_dojazd_do_Traktu_Lubelskiego
Fragment planu zagospodarowania terenu budowanego żłobka

 

W imieniu mieszkańców zwróciłem się z prośbą o udostępnienie tego pasa terenu poprzez jego wykoszenie, wyrównanie oraz usytuowanie wyjazdu w ulicę Trakt Lubelski, a tym samym umożliwienie przejazdu mieszkańcom kilkudziesięciu posesji zlokalizowanych pod adresami od Peonii 20. Na przedmiotowym pasie terenu nie będą prowadzone prace budowlane, za wyjątkiem samego zjazdu w ulicę Trakt Lubelski, w związku z czym nic nie stoi na przeszkodzie, aby już teraz umożliwić tędy przejazd mieszkańcom i ułatwić im codzienną komunikację. Wygląda na to, że ułatwienie życia mieszkańcom osiedla Peonii jest tylko kwestią dobrej woli Zarządu Dzielnicy,