Kościuszkowców jak nowa. Problemem pozostaje skrzyżowanie z Korkową.

W niedzielę 20 sierpnia zakończyły się prace na ulicy Kościuszkowców, na odcinku od ulicy Bychowskiej do posesji Kościuszkowców 85, gdzie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wykonał nową nawierzchnię. Odtworzone zostało tu również oznakowanie poziome.

Autor: , Osiedle: Marysin Data: . Otagowany jako: , , , ,

W niedzielę 20 sierpnia zakończyły się prace na ulicy Kościuszkowców, na odcinku od ulicy Bychowskiej do posesji Kościuszkowców 85, gdzie Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie wykonał nową nawierzchnię. Odtworzone zostało tu również oznakowanie poziome. Pozostały odcinek ulicy Kościuszkowców został już wyremontowany wcześniej w ramach prac odtworzeniowych po budowie sieci kanalizacyjnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie.

Odtworzona nawierzchnia ulicy Kościuszkowców. Fot. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Równiutka nawierzchnia ulicy Kościuszkowców zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo na tej ulicy, oczywiście pod warunkiem, że kierowcy nie będą się tutaj zbytnio rozpędzać. Problemem pozostaje jednak skrajnie niezbezpieczne skrzyżowanie tej ulicy z ulicą Korkową. Często dochodzi tu do wypadków, w tym wypadków śmiertelnych. Wyjazd z podporządkowanej ulicy Kościuszkowców w ulicę Korkową w godzinach najwększego ruchu graniczy niemal z niemożliwością. W 2015 roku Zarząd Dróg Miejskich analizował możliwość wprowadzenia zmian organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu i doszedł do wniosku… że ronda nie można tu wybudować z uwagi na konieczność wykupu dodatkowych gruntów prywatnych oraz że instalacja sygnalizacji świetlnej nie jest tu potrzebna. ZDM obiecywał przy tym starania o zapewnienie finansowania dla budowy ronda i wpisanie takiej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy. Na obietnicach się skończyło bo do dzisiaj jest zupełnie cicho w tej sprawie.