Plan rozwoju komunikacji miejskiej w Wawrze

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na Komisji Inwestycyjnej w dniu 27 września br. przedstawił plan rozwoju komunikacji miejskiej w dzielnicy Wawer, który wdrażany byłby w perspektywie wieloletniej wraz z rozwojem układu drogowego i wraz z dostępnością środków finansowych.

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na Komisji Inwestycyjnej w dniu 27 września br. przedstawił plan rozwoju komunikacji miejskiej w dzielnicy Wawer, który wdrażany byłby w perspektywie wieloletniej wraz z rozwojem układu drogowego i wraz z dostępnością środków finansowych.
Główne założenia koncepcji ZTM to:
– poprawa oferty (częstotliwość kursowania) na najważniejszych ciągach komunikacyjnych
– realizacja postulatów mieszkańców
– poprawa dostępności transportu zbiorowego
– uwzględnienie w planowaniu budowy trasy Południowej Obwodnicy Warszawy

Zapraszamy do zapoznania się koncepcją przedstawioną przez ZTM.