Trzy nowe nazwy ulic w związku z dekomunizacją

Na mocy ustawy dekomunizacyjnej Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał w dniu dzisiejszym zarządzenia zastępcze zmieniające nazwy tych ulic, które propagują systemy totalitarne. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dzisiaj konferencja poświęcona dekomunizacji nazw ulic w Warszawie.

Autor: , Osiedle: Anin Miedzeszyn Sadul Data: .

Na mocy ustawy dekomunizacyjnej Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał w dniu dzisiejszym zarządzenia zastępcze zmieniające nazwy tych ulic, które propagują systemy totalitarne. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się dzisiaj konferencja poświęcona dekomunizacji nazw ulic w Warszawie.

W dzielnicy Wawer zmienione zostały nazw trzech ulic:

  • ulica „Heleny Wolf” w osiedlu Miedzeszyn zmienia nazwę na „Sergiusza Piaseckiego
  • ulica „Romana Pazińskiego” w osiedlu Anin zmienia nazwę na „Mjr Józefa Jagmina
  • ulica „Bronisława Wesołowskiego” w osiedlu Sadul zmienia nazwę na „Gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza

Nowe nazwy nie były w żaden sposób konsultowane z mieszkańcami dzielnicy Wawer.

Zgodnie z ustawą zmiana nazwy dokonana na jej podstawie nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.