Jest koncepcja tunelu w Falenicy. Co jeszcze trzeba poprawić?

Autor: , Osiedle: Falenica Data: .

Spółka PKP PLK S.A. udostępniła ostateczną koncepcję tunelu pod torami kolejowymi w osiedlu Falenica. Koncepcja ta w dużej mierze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez mieszkańców tego osiedla. Na facebookowym profilu Rady Osiedla Falenica można przeczytać wiele komentarzy stwierdzających, iż jest to o wiele lepsza koncepcja niż te przedstawiane wcześniej.

To nie znaczy, że koncepcja tunelu zadowala wszystkich. Niezadowoleni są oczywiście mieszkańcy, którzy w ogóle nie chcieliby, aby tunel w tym miejscu powstawał. Niektórzy mieszkańcy postulują, aby przedstawiona przez kolejarzy koncepcja tunelu została jeszcze nieco poprawiona, szczególnie w zakresie komunikacji pieszej i dróg dla rowerów. Szczegółowe rozwiązania techniczne będą doprecyzowywane na etapie wykonywania budowlanego projektu technicznego.

Koncepcja tunelu w Falenicy (plik pdf po kliknięciu na obrazek)

Stowarzyszenie „Razem dla Wawra” postuluje wprowadzenie zmian zmierzających do wytyczenia łączników drogi dla rowerów także po wschodniej stronie torów. Przedstawiona koncepcja tunelu w Falenicy uwzględnia drogę dla rowerów jedynie wzdłuż zachodniej nitki ulicy Patriotów, zupełnie pomijając drogę dla rowerów wzdłuż jej wschodniego przebiegu. Stoi to w sprzeczności z „Programem rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020” oraz obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Falenica Wschód, który w zakresie komunikacji rowerowej ustala obowiązek wprowadzenia wydzielonej ścieżki rowerowej w liniach rozgraniczających ul.Patriotów. „Razem dla Wawra” obawia się, że pozostawienie układu dróg rowerowych według aktualnej koncepcji tunelu sprawi, iż trasa rowerowa wzdłuż ciągu Patriotów-Szpotańskiego-Wydawnicza nie dotrze do Falenicy nigdy -postuluje w związku z tym uzupełnienie brakującej drogi dla rowerów na etapie wykonywania projektu budowlanego.