Tunel w Międzylesiu po roku doświadczeń. Spacer badawczy.

Autor: , Osiedle: Międzylesie Data: . Otagowany jako: , , , ,

Tunel Żegańska – Zwoleńska w Międzylesiu został oddany do użytku ponad rok temu. Jego budowa budziła obawy mieszkańców. Wraz z tunelem samochodowym powstał bowiem duży węzeł komunikacyjny – jezdnie i ronda dla samochodów, chodniki i przejścia podziemne dla pieszych. Samochody bezkolizyjnie przeprawiają się przez tory kolejowe. Znikły lub zmniejszyły się korki. A jak w tej przestrzeni odnajdują się piesi?
Po roku doświadczeń Rada Seniorów Dzielnicy Wawer postanowiła zorganizować spacer badawczy, którego uczestnicy ocenili przestrzeń wokół tunelu. W trakcie spaceru sprawdzano czy zastosowane rozwiązania w dostatecznym stopniu uwzględniają potrzeby pieszych, czy przestrzeń jest bezpieczna i wygodna, czy można ocenić ją jako dostępną i przyjazną dla użytkowników.

W nadchodzących latach w naszej dzielnicy będą realizowane duże inwestycje drogowe i kolejowe, które wymagają zapewnienia bezkolizyjnych przepraw przez tory dla samochodów, pieszych, rowerzystów. Wiele z zaproponowanych rozwiązań, podobnych do tych w Międzylesiu, budzi obawy i sprzeciw mieszkańców. Spacer miał służyć nie tylko ocenie tej konkretnej przestrzeni, ale również dostarczyć pomysłów i wskazówek, jakie rozwiązania stosować w nowych inwestycjach.
Uczestnicy spaceru, który odbył się 24 listopada 2017 r. wyruszyli spod Urzędu Dzielnicy wg ustalonej marszruty. Trasa obejmowała odcinek od urzędu do przystanku autobusowego przy ul. Zwoleńskiej, po przeciwnej stronie torów. Wybrane punkty oceniano wg przygotowanych wcześniej pytań.

Spacer badawczy Rady Seniorów dzielnicy Wawer w tunelu w Międzylesiu. Fot. Piotr Olczak

Ocena ogólna badanego terenu jest umiarkowanie pozytywna. Większość uczestników czuje się tu raczej bezpiecznie, zwłaszcza na powierzchni, i ocenia przestrzeń jako w miarę wygodną.
Jednak nie wszystkie elementy zostały jednoznaczne ocenione przez uczestników. Niektóre oceniano zarówno pozytywnie jak i negatywnie.
Jako zdecydowany mankament tej przestrzeni uczestnicy zgodnie określili brak systemu informacji. W przejściach podziemnych nie ma oznaczeń z nazwami ulic, brak wskazówek jak dojść do ważnych miejsc, dokąd prowadzi tunel i schody oraz dokąd można dojechać windą. Dodatkowe informacje przydałyby się również na przystankach autobusów, które, czasami w sposób niezrozumiały, krążą wokół tunelu. Cała przestrzeń wymaga opracowania dobrego systemu informacji.

Uwagi i propozycje zmian na lepsze dotyczyły również oznakowania krawędzi stopni czy dodania drugiej, niżej umieszczonej poręczy wzdłuż schodów do przejść podziemnych, która służyłaby dzieciom i osobom niższym. Dużym utrudnieniem jest brak pochylni przy wyjściu z przejścia podziemnego pod torami na stronę wschodnią, tę po której znajduje się urząd dzielnicy, przychodnia, biblioteka.
Wszyscy uczestnicy spaceru ocienili teren wokół tunelu jako przestrzeń zaprojektowaną dla wygody kierowców i samochodów, a nie dla pieszych. Żeby stała się dla nich bardziej przyjazna, zdecydowanie wymaga modernizacji i wymienionych wyżej uzupełnień.
Po ich wprowadzeniu przestrzeń będzie lepiej służyć mieszkańcom.
Wszystkie obserwacje i uwagi zebrane w trakcie spaceru Rada Seniorów przekazała, w formie raportu, Zarządowi Dzielnicy Wawer, Zarządowi Dróg Miejskich, Zarządowi Transportu Miejskiego oraz do Zespołu ds. Dostępności, który od stycznia 2017 r. zajmuje się m.in. wprowadzaniem standardów dostępności infrastruktury miejskiej. Raport przesłaliśmy też do Polskich Linii Kolejowych. Mamy nadzieję, że wnioski ze spaceru pomogą w dobrym projektowaniu.

Projektanci kolejnych, planowanych w naszej dzielnicy inwestycji drogowych, powinni bardziej zwracać uwagę na wygodę, bezpieczeństwo i potrzeby pieszych, którzy są równoprawnymi użytkownikami infrastruktury drogowej.

Urszula Stanowska
Przewodnicząca Rady Seniorów
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy