Co zostało po kolejce wąskotorowej?

Kolej Jabłonowska to nieistniejąca już kolej wąskotorowa, która kursowała pomiędzy Jabłonną, przez Warszawę, do Karczewa. Co jeszcze pozostało po tej kolejce na terenie dzielnicy Wawer?

Do współczesnych czasów niewiele dotrwało obiektów związanych z Koleją Jabłonowską, która kursowała w latach 1896-1963. W 1952 roku, zlikwidowano torowisko z Otwocka do Warszawy. Do roku 1963 roku funkcjonowała jedynie z Otwocka do Karczewa.
Do dnia dzisiejszego przetrwało tylko kilka budynków stacyjnych, w tym budynek stacji kolei w Międzylesiu. Odcinek kolejki pomiędzy stacją Wawer a Karczewem budowany był w latach 1912-1914 i to właśnie w tym okresie powstał budynek stacyjny w Międzylesiu. Jako ciekawostkę należy podać, że początkowo miejscowość i przystanek funkcjonowały pod nazwą Kaczy Dół. Nazwę zmieniono na Międzylesie na prośbę mieszkańców w 1932 roku. Na budynku w dalszym ciągu widać pozostałość po pierwotnie używanej nazwie tej stacji tj. napisie Kaczy Dół, napisanego cyrylicą.
Kolej Jabłonowska na odcinku obejmującym stację Międzylesie przestała kursować z dniem 1 lipca 1952r. Niedługo potem budynek stacyjny w Międzylesiu zamieniono na budynek mieszkalny.
Na terenie dzielnicy Wawer do dnia dzisiejeszego istnieją jeszcze dwa budynki stacyjne Kolei Jabłonowskiej – w Wawrze oraz w Falenicy.

Budynek stacyjny Kolei Jabłonowskiej w Międzylesiu

Na obszarze dzielnicy Wawer doskonale widoczny jest dawny przebieg trasy Kolei Jabłonowskiej, bowiem został on zachowany w dzisiejszym układzie ulic, takich jak ul. Mrówcza i ul. Mozaikowa. W północnej części Wawra trasa tej kolei biegła wzdłuż dzisiejszej ul. Widocznej. Do dzisiaj istnieje tutaj charakterystyczny nasyp stanowiący drogę serwisową, po której biegły kiedyś tory Kolei Jabłonowskiej. Przy Kanale Wawerskim widoczne są jeszcze pozostałości fundamentów mostku, po którym jeździła ta kolejka. Stając na wysokości tych fundamentów, łatwo sobie wyobrazić, jak jedzie tędy wąskotorówka. Podobno jeździła bardzo powoli i często wskakiwało się do niej w biegu.

Pozostałości mostku Kolei Jabłonowskiej nad Kanałem Wawerskim w osiedlu Wawer