Ulica Solidna nie taka znowu solidna

Autor: , Osiedle: Wawer Data: .

Osiedle Wawer położone w trój­kącie ulic Trakt Lubelski – Błękitna/Widoczna – Lucerny to jeden z najstarszych i najgęściej zabudowanych obszarów naszej dziel­nicy. Poruszanie się w nim miejscami przypomina szukanie wyjścia z labiryntu. Wąskie, pięciometrowej szerokości ulicz­ki z bardzo ograniczoną widocznością na skrzyżowaniach nie są przyjazne ani zmotoryzowanym ani pieszym mieszkańcom, chociaż nie można im odmówić jednego – wymuszają na kierowcach ostrożniejszą jazdę. Pogodziliśmy się, że mamy te wąskie uliczki wewnątrz dużego osiedla Wawer. Rozumiemy, że zbudowane często kilkadziesiąt lat temu budynki przy wiejskich wówczas drogach nie pozwalają na ich poszerzanie. Nie zrozumiemy jednak „zapału” urzędników naszej dzielnicy do wydawania zgód na lokowa­nie przy tych wąskich uliczkach wielopiętrowej zabudowy, dla której nie zabezpiecza się właściwej liczby miejsc postojowych – co powoduje znaczące pogorszenie warunków komunikacji. Gazeta Wawerska wielokrotnie już podej­mowała ten temat. Ale miało być o ulicy Solidnej – udajmy się więc tam, zwłaszcza, że pomimo swojej mizernej 5,0 m szerokości i  85,0 m długości jest bardzo ważna dla osiedla Wawer. Wjeżdżający do dzielnicy Wawer od strony Warszawy, jadąc ulicą Widoczną, pomiędzy stacjami PKP Wawer i Anin, mają niewiele możliwości wjazdu w głąb osiedla Wawer do ulic Wierchów, Ciesielskiej, Uroczej, Sikorskiej, Klimontowskiej (z całą siecią uliczek bocz­nych) i dalej. Najbardziej obciążona wjazdem i wyjazdem samochodów z ulicy Widocznej jest właśnie ta mała uliczka Solidna. Wystarczy kilka minut obserwacji i widać jak się to odbywa. Na szerokości 5 m z ledwością mieszczą się dwa samochody osobowe. Wykonanie skrętu i wyjechanie lub wjechanie w ulicę Solidną wymaga od kierowców zjechania z wąskiego pasma asfaltu na rozjechany trawnik, gdzie dodatkowo trafiają na murki ograniczające ten wyjazd (prowa­dzi on nad przepustem rowu odwadniającego). Ilu kierowców trafiło w te murki podwoziem? Sądząc po stanie tych murków na pewno bardzo wielu a dla mieszkańców sąsiednich budynków zgrzyt samochodowych blach to codzienność. Dodatkowo, jeżeli już kierowca wyjeżdżający z ulicy Solidnej pokona szczęśliwie skręt w ul. Widoczną – następne wyzwanie to bezpieczne włączenie się do bardzo intensywnego w godzinach szczytu ruchu na tejże ulicy. Stłuczki, samochody w ro­wie to częsty widok. Powodem ich jest oczywiście zbyt duża prędkość aut jeżdżących ul. Widoczną oraz auta blokujące ruch, które czekać muszą na możliwość skrętu w  ul. Solidną ( bo wyjeżdża z niej np. samochód ciężarowy i nie ma szans na wyminięcie).

Z ulicy Solidnej wyjeżdża ciężarówka.
Kierowcy skręcający z ulicy Widocznej nie mają szansy jej bezpiecznie wyminąć. Jeden kierowca postanowił zaryzykować i przeciska się obok ciężarówki. Fot. Anna Miara

Jeszcze gorsza sytuacja jest wtedy, kiedy kierowcy rozpoczynają manewr skrętu w ulicę Solidną i przerywają go w połowie widząc, że nie zmieszczą się przy murku – na pasie ruchu ulicy Widocznej zostaje wówczas tył ich samochodu, w który wjeżdża rozpędzony kolejny kierowca niespodziewający się przerwania manewru przez pojazd jadący przed nim. Próbowałam uzyskać dane statystyczne wypadków w tym miejscu – niestety Policja takich danych nie ma. My mieszkańcy też nie mamy statystyk – znamy tylko ten specyficzny dźwięk samochodowego „dzwonu” i wiemy, że ten stan nie może dłużej trwać.

Rozjeżdżone trawniki przy ul. Solidnej zastępujące asfaltowe łuki jezdni po kwietniowej naprawie kilkoma taczkami piachu i gruzu – po pierwszych majowych deszczach wrócą tu głębokie koleiny. Fot. Anna Miara

Ulica Solidna na skrzyżowaniu z ulicą Widoczną nie ma ukształ­towanego, wymaganego Ustawą o drogach publicznych, łuku umożliwiającego bezpieczne pokonanie skrętu przy wyjeździe. Około pięćdziesięciu metrów od tego feralnego miejsca zmierza do końca budowa „Kulturoteki”. Inwestycja ta znajduje duże uznanie wśród mieszkańców, nie spotkałam nikogo, kto nie cieszyłby się z bliskiej już możliwości korzystania z osiedlowej biblioteki i  innych oczekiwanych atrakcji kulturowych związanych z tym miejscem. Ma być tam przecież mała sala widowiskowa, miejsca spotkań itd. Nie­stety pada równocześnie pytanie: Co z miejscami do parkowania? Prawdopodobnie nie wystarczy ich nawet dla pracowników. Mieszkańcy jadąc z pracy nie będę mogli zatrzymać się i wymienić książkę? Kulturoteka przy ul. Solidnej tyl­ko dla pieszych i rowerzystów? Ja stawiam dodatkowe pytanie: Jak długo będziemy jeszcze czekać na ucywilizowanie wjazdu w ulicę Solidną, remont przepustu, poszerzenie samego wjazdu przynaj­mniej do 6 m, wykonanie przepisowych, bezpiecznych łuków do skrętu. Temat wjazdu w ulicę Solidną ja sama w ciągu ostatnich 10 lat wielokrotnie zgłaszałam w rozmowach z Naczelnikami Infrastruktury, Burmistrzami. Wiem, że zgłaszali to także Radni. I nic. Ostatnio budowę „Kulturoteki” często odwiedzali przedstawiciele wawerskiego Urzędu Dzielnicy a nawet warszawskiego Ratusza. I nic. Jednego z delegatów Urzędu wizytujących budowę w połowie kwietnia b.r. udało mi się namówić na chwilę rozmowy na temat stanu wjazdu do ulicy i konieczności jego naprawy. Efekt rozmowy owszem był – na rozjeżdżony trawnik zastępujący brakujące asfaltowe łuki do skrętu wysypano kilka taczek piasku i ziemi… Wszystko dobrze widać na zdję­ciach.

Wyjazd z ul. Solidnej na ul. Widoczną. Ponad metrowy odcinek muru ograniczającego przepust nie istnieje. Ile samochodów zostawiło tu swoje blachy lub nadwyrężyło zawieszenie? Ile samochodów wylądowało w tym rowie i ilu jeszcze to czeka? Fot. Anna Miara

Czy naprawdę naprawa ulicy Solidnej przekracza możliwości inwestycyjne naszej dzielnicy? Na zakończenie uprzedzę tłumaczenia naszych wawerskich urzędników: nas mieszkańców to naprawdę nie interesuje, że to takie trudne bo ulicą Widoczną i  przepustem nad rowem zarządza ZDM (czy inny Urząd), a ulica Solidna to ulica gminna itd… itp…. To miejsce musi zostać pilnie poprawione bo jest bardzo niebezpieczne dla użytkowników. Może któraś z licznych limuzyn, które niewątpliwie przybędą wkrótce na otwarcie naszej osiedlowej Kulturoteki przy ul. Solidnej zawiesi się widowiskowo na tym zdemolowanym przepuście drogowym co zmusi niektórych do działania. Czego sobie i  wszystkim kierowcom korzystającym z ulicy Solidnej życzę.