Aktualne informacje o inwestycjach ZMID w Wawrze

Obecnie w Wawrze na  różnych etapach realizacji są cztery inwestycje których inwestorem zastępczym w imieniu Prezydenta Warszawy jest Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.  Chodzi o  rozbudowę Wału Miedzeszyńskiego od  ulicy Traktu Lubelskiego do Węzła Wał Miedzeszyński, rozbudowę Traktu Lubelskiego od ulicy Zwoleńskiej do ulicy Borowieckiej, rozbudowę ciągu ulic Marsa – Żołnierska i budowę nowej kładki dla pieszych nad ulicą Płowiecką w okolicy Traktu Lubelskiego.  O aktualny status tych inwestycji zapytaliśmy rzecznika ZMID-u, Panią Małgorzatę Gajewską.

Budowa wiaduktów w ulicy Marsa. Fot. ZMID

Gazeta Wawerska: Trwa przetarg na Rozbudowę Wału Miedzeszyńskiego od Traktu Lubelskiego do Węzła Wał Miedzeszyński. Kiedy planowane jest podpisanie umowy oraz jaki będzie  czas realizacji  inwestycji zakładając,  że zwycięzca przetargu zmieści się w zakładanej kwocie na roboty budowlane i nie będzie potrzeby powtarzania procedury przetargowej?. Czy zakłada się etapowanie inwestycji, czyli np. wybudowanie najpierw jezdni serwisowych, czy też nowej jezdni głównej, a następnie przebudowę starej jezdni?.

ZMID: Trudno precyzyjnie określić, kiedy zostanie podpisana umowa, ponieważ przetarg nie został jeszcze zakończony. 8 czerwca mija termin składania ofert. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 18 miesięcy na realizację zadania. Przygotuje również harmonogram, w którym określi m.in. kolejność wykonywania prac.

Gazeta Wawerska: Wydano ZnRID na Rozbudowę Traktu Lubelskiego. Kiedy planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej?. Kiedy planowane jest podpisanie umowy oraz jaki będzie czas realizacji inwestycji? Czy planuje się etapowanie inwestycji, czy jest już jakiś plan z której strony rozpoczną się roboty budowlane ?.

ZMID: Ogłoszenie przetargu na budowę Traktu Lubelskiego planowane jest na lipiec. Prace potrwają ok. 18 miesięcy. Harmonogram robót przygotuje wykonawca po podpisaniu umowy.

Gazeta Wawerska: Kiedy planuje się otwarcie kładki dla pieszych nad ulicą Płowiecką na wysokości ulicy Trakt Lubelski?.  Jaki jest powód przeciągania się inwestycji?

ZMID: Wykonawca nie wywiązał się z terminu. Na wydłużenie terminu miała wpływ przebudowa kabla energetycznego, który znajdował się w innym miejscu niż na projekcie. Ponadto zamówione windy wyposażone były w element niezgodny z projektem. Element ten należy wymienić i zainstalować windy. Do końca czerwca prace te powinny być wykonane. Do otwarcia kładki potrzebne będzie jeszcze uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Gazeta Wawerska: Czy prace na ciągu ulic Marsa – Żołnierska trwają zgodnie z harmonogramem  i pracę skończą się w zakładanych terminach?  Kiedy planuje się rozpisanie przetargu na brakujący wiadukt w kierunku centrum nad skrzyżowaniem Rekrucka/ Żołnierska/ Marsa i Okularowa/ Chełmżyńska/ Marsa ?.

ZMID: Budowa powinna zakończyć się we wrześniu, ale jest opóźnienie w budowie zachodnich wiaduktów w Żołnierskiej – nad torami i nad Strażacką. Przetarg na dokumentację projektową drugiej estakady już się odbył.  W styczniu 2018 r. podpisaliśmy umowę z firmą Mosty Gdańsk. Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację zadania.