Willa Flirtówka w Radości

W lutowym wydaniu Gazety Wawerskiej rozpoczęliśmy cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M.Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym egzemplarzu naszego czasopisma znajdziecie Państwo inny budynek, prezentowany w formie akwareli/rysunku autorstwa artystów zrzeszonych w Związku Akwarelistów Polskich. Będziemy wybierali obiekty niekoniecznie w najlepszym stanie, ale zawsze drewniane, wciąż istniejące, wyłącznie z Wawra. Możecie Państwo sami typować do publikacji konkretne obiekty: p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl najlepiej z jakimś opisem, historią związaną z budynkiem lub/oraz z działką na której stoi.

Dzisiaj prezentujemy – siódmy z kolei, budynek z Radości, znajdujący się na liście gminnej ewidencji zabytków.

Na akwareli:
Dom przy ulicy Drwali 9 (przed wojną była to ulica Sadowa) w Radości został zbudowany w 1929r., na podstawie projektu budowniczego Józefa Olczaka. Zleceniodawcą – inwestorem, a także pierwszym właścicielem domu był Maksymi­lian Ciechorski. „Willa Flirtówka” nie była typowym letniskiem – choć całkiem spora, zaspokajała wakacyjne potrzeby rodzinne, raczej bez opcji sezonowego wynajmu. Przedwojenny adres posesji zapisano od ulicy Mickiewicza, którą po przyłączeniu Radości do Warszawy przemianowano na Żwanowiecką. Po wojnie, ze względu na obowiązujące przepisy, nastąpiła parcelacja sporej działki. Z 5900 m2 przy posesji pozostało ok 1300 m2.

Fragment projektu willi Flirtówka z 1928r.

Początkowo, wejście do domu znajdowało się od strony zachodniej. Po wojnie nastą­pił okres walki właścicieli z obowiązkowym kwaterunkiem. Do wschodniego, ku­chen­nego wejścia dobudowano całkiem zgrab­ny ganek służący obecnie jako wej­ście główne. Od 1989r. świdermajer jest wła­snością spadkobierców pierwszego wła­ściciela, Państwa Aleksandry i Remigiu­sza Kramarzy, którzy odrestaurowa­li będący w nienajlepszym stanie dom. Założono centralne ogrzewanie, wymieniono stolarkę, w 2010r. przyłączono kanalizację.

Willa była wielokrotnie wynajmowana na potrzeby produkcji telewizyjnych. M.in. w latach 1993-94 w jego wnętrzach kręcono serial TV „Zespół adwokacki”. Od 2009 roku posesja z domem służą za scenografię do popularnego serialu telewizyjnego „Ojciec Mateusz”. Na potrzeby produkcji zbudowano altanę od strony zachodniej oraz zmieniono kolor elewacji. Co jakiś czas wnętrza domu zamieniają się w plebanię sandomierskiego kościółka: kuchnię, jadalnię i gabinet księdza Mateusza.

Autor akwareli:
Maciej Zaborowski – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, współzałożyciel Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Malarstwem zajmuje się od ponad trzydziestu lat, traktując je jako hobby. Główną tematyką akwareli Macieja Zaborowskiego jest pejzaż miejski oraz architektura, ale w jego pracach znajdziemy również wątki plenerowe, np. Suwalszczyzny, Małopolski czy uroczych zakątków Łagowa Lubuskiego, gdzie Stowarzyszenie organizuje tradycyjne już plenery i warsztaty akwareli.
http://sztukaakwareli.pl/
Maciej Zaborowski Watercolors