Nowi radni wybrani. Quo vadis Wawer?

W wyborach samorządowych 21 października br. wybraliśmy nowych radnych dzielnicy Wawer. Wybrani radni złożyli już ślubowanie na inauguracyjnej sesji w dniu 14 listopada br. Wybrane zostało także Prezydium Rady Dzielnicy Wawer. Celem przedstawienia Państwu skrótowo sylwetek reprezentantów mieszkańców zapytaliśmy każdego z nich o to samo: o wykształcenie, o osiedle, w którym mieszkają, o cele jakie stawiają przed sobą w swojej kadencji w dzielnicowej radzie oraz o hobby. Mogą Państwo dzięki temu choć odrobinę bliżej poznać swoich przedstawicieli w wawerskiej jednostce samorządu terytorialnego. Niewielka część radnych niestety nie zechciała udzielić nam odpowiedzi, mimo przypomnień i naszych nalegań.

Regina Balinow

Wykształcenie: Inżynier budownictwa lądowego.
Osiedle zamieszkania: Aleksandrów
Główny cel kadencji: Służenie społeczności lokalnej poprzez poprawę infrastruktury dzielnicy Wawer.
Hobby: Malarstwo, w szczególności pejzaż i malarstwo rodzajowe.

 

Leszek Baraniewski

 

 

 

 

Joanna Buczyńska

Wykształcenie: magister hotelarstwa oraz pedagog – nauczyciel historii
Osiedle zamieszkania: Las
Główny cel kadencji: Realizacja działań czyniących naszą Dzielnicę ekologiczną i przyjazną Rodzinie oraz nowoczesną, charakteryzującą się wysokimi standardami oświatą
Hobby: muzyka, film, praca społeczna i samorządowa

 

Hanna Chodecka

Wykształcenie: Jestem absolwentką Studium Języków Obcych w Warszawie.
Osiedle zamieszkania: Radość
Główny cel kadencji: Współpraca z mieszkańcami i poprawa jakości życia w naszych osiedlach.
Hobby: muzyka i sport

 

Rafał Czerwonka

Wykształcenie: mgr inż. elektroniki i telekomunikacji –
Woj­skowa Akademia Techniczna, studia podyplomowe
z zarządzania projektami – Szkoła Główna Handlowa
Osiedle zamieszkania: Sadul
Główny cel kadencji: pomoc mieszkańcom w rozwiązywaniu ich problemów, w tym w kwestiach smogu, wodociągów i kanalizacji, dróg dla rowerów, komunikacji miejskiej i innych
Hobby: historia, genealogia, samorząd

Jerzy Debert

Wykształcenie: średnie
Osiedle zamieszkania: Marysin Wawerski
Główny cel kadencji: Realizacja wasnego programu autorskiego pracy z młodzieżą i rodzinami oraz osobami starszymi, budowa obiektów uyteczności publicznej na potrzeby społeczności Wawra (w tym Marysina i os. Las)
Hobby: wędkarstwo, motocykle

Wojciech Godlewski

Wykształcenie: M2, MBA, mgr ekonomii i administracji, ­
inż.budownictwa
Osiedle zamieszkania: Falenica, Radość
Główny cel kadencji: poprawa infrastruktury
Hobby: podróże, sport, działalność społeczna i edukacyjna

 

Zdzisław Gójski

 

 

 

 

Piotr Grzegorczyk

Wykształcenie: mgr inż. architekt – Wydział Architektury
Politechniki Warszawskiej
Osiedle zamieszkania: Anin
Główny cel kadencji: zahamowanie dewastacji ładu przestrzennego dzielnicy
Hobby: dobra książka, obserwacja zjawisk nieoczywistych

 

Sławomir Kacprowicz

Wykształcenie: magister inżynier budownictwa
Osiedle zamieszkania: Zerzeń
Główny cel kadencji: dobra współpraca z mieszkańcami, wsparcie w zakresie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz przy sporządzaniu planów miejscowych
Hobby: informatyka, sport

 

Jarosław Kotra

Wykształcenie: wyższe, ekonomiczne (finanse i bankowość)
Osiedle zamieszkania: Anin
Główny cel kadencji: praca na rzecz mieszkańców
Hobby: turystyka górska, narciarstwo, strzelectwo

 

Andrzej Krasnowolski

Wykształcenie: Wyższe – antropolog kultury, doktor nauk humanistycznych
Osiedle zamieszkania: Zastów (od 5 lat), poprzednio 51 lat Anin, wcześniej Międzylesie
Główny cel kadencji: położenie kresu anarchii w zakresie zagospodarowania przestrzennego, ochrona przyrody, zwiększenie znaczenia rad osiedlowych
Hobby: dobra muzyka i dobra książka

Helena Kroszczyńska

Wykształcenie: wyższe magisterskie
Osiedle zamieszkania: Falenica
Główny cel kadencji: przyspieszenie budowy kanalizacji, ulic, chodników, oświetlenia, ścieżek rowerowych, walka ze smogiem oraz rozwój skutecznej edukacji
Hobby: książki, działka rekreacyjna

 

Łukasz Kubik

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne oraz program MBA w Harvard Business Review Polska
Osiedle zamieszkania: Miedzeszyn
Główny cel kadencji: zbudowanie marki dzielnicy Wawer jako przyjaznego i bezpiecznego miejsca dla mieszkańców
Hobby: tenis ziemny, siatkówka, narciarstwo, turystyka, motoryzacja

 

Marcin Kurpios

Wykształcenie: doktor nauk technicznych, inżynier chemik
Osiedle zamieszkania: Marysin Wawerski
Główny cel kadencji: poprawa komunikacji, zwiększenie liczby miejsc parkingowych i uchwalenie planu miejscowego dla Marysina Wawerskiego
Hobby: turystyka, sport

 

Anna Ojer

Wykształcenie: mgr ekonomii – Uniwersytet Warszawski, Wy­dział Nauk Ekonomicznych
Osiedle zamieszkania: Międzylesie
Główny cel kadencji: Przyspieszenie budowy kanalizacji, zmniejszenie smogu oraz aktywne wspieranie osób potrzebujących.
Hobby: podróże, muzyka, wycieczki rowerowe

 

Norbert Szczepański

Wykształcenie: wyższe – filozofia, w trakcie – zarządzanie
Osiedle zamieszkania: Falenica
Główny cel kadencji: Szczególny nacisk położę na rozwój organizacji pozarządowych, zagospodarowanie brzegu Wisły, system ścieżek rowerowych oraz działania międzypokoleniowe, a także kontynuacja działań na rzecz rozwoju kultury w naszej dzielnicy.
Hobby: turystyka górska, narciarstwo, gry planszowe.

 

Marta Turska

Wykształcenie: wyższe, licencjackie, ukończyłam zarządzanie logistyczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej ALMAMER
Osiedle zamieszkania: Zerzeń
Główny cel kadencji: jako matka Polka 3 dzieci będę reprezentować rodziny i dbać o seniorów
Hobby: jestem ekolożką z zamiłowaniem korzystam z kultury,kocham zwierzęta,uwielbiam sport i zdrowe jedzenie

 

 

Barbara Wielowieyska

Wykształcenie: wyższe – mgr. inż. architekt krajobrazu
Osiedle zamieszkania: Falenica
Główny cel kadencji: Poprawa jakości życia mieszkańców Wawra, ze szczególnym naciskiem na trudną walkę ze smogiem
Hobby: Ogród, muzyka, żeglarstwo, kultywowanie tradycji rodzinnych

 

Jacek Wiśnicki

Wykształcenie: Magister filologii polskiej
Osiedle zamieszkania: Falenica
Główny cel kadencji: Większa partycypacja obywatelska, rewitalizacja centrum Falenicy
Hobby: Przyroda, rugby, sumo, literatura

 

Izabella Wolf-Jedynak

Wykształcenie: Wyższe, lekarz POZ
Osiedle zamieszkania: Marysin Wawerski
Główny cel kadencji: Ochrona zdrowia i środowiska
Hobby: podróże, literatura i teatr

 

Włodzimierz Zalewski

Wykształcenie: wyższe – Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej – magister inżynier telekomunikacji
Osiedle zamieszkania: Miedzeszyn
Główny cel kadencji: objęcie dzielnicy Wawer planami zago­spodarowania przestrzennego
Hobby: motocykle klasyczne

 

Michał Żebrowski

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – podkomi­sarz dyplomowany, Uniwersytet Wrocławski – mgr prawa
Osiedle zamieszkania: Zerzeń
Główny cel kadencji: budowa Mostu na Zaporze, stworzenie systemu dróg dla rowerów, bezpieczeństwo ruchu, poprawa stanu komunikacji miejskiej, zapanowanie nad dziką zwierzyną, walka ze smogiem, nowoczesne źródła odnawialne, inwestycje wodno-kanalizacyjne i infrastrukturalne
Hobby: historia, polityka, sport, dobra książka