Nie zabierajcie nam stacji kolejowej!

Kilkanaście tygodni temu spółka PKP PLK zapowiedziała że chciałaby przesunąć peron stacji kolejowej Warszawa-Wawer o około 400 metrów. Nowe perony wraz z przeniesioną zabytkową wiatą przystankową miałyby się znaleźć pod wiaduktami ciągu drogowego Płowiecka – Czecha. Nie zgadza się na to wielu mieszkańców dzielnicy, a w szczególności mieszkańców osiedla Wawer. Wraz ze Stowarzyszeniem Razem dla Wawra rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycją w sprawie odstąpienia od przenoszenia peronów tej stacji. Przedstawiamy poniej główne argumenty organizatorów petycji.

Stacja kolejowa Warszawa – Wawer. Fot. Rafał Czerwonka

Linia kolejowa nr 7, przechodząca przez całą długość dzielnicy Wawer, stanowi kręgosłup komunikacyjny tej dzielnicy, a kursujące na niej pociągi komunikacji miejskiej i podmiejskiej stanowią podstawowy środek komunikacji dla ogromnej rzeszy mieszkańców tej części Warszawy. Projektowane rozwiązania w ramach przygotowywanej modernizacji przedmiotowej linii kolejowej ukształtują warunki komunikacyjne w dzielnicy Wawer na dziesiątki lat – stąd tak ważne jest ich dokładne przeanalizowanie oraz skonsultowanie z mieszkańcami – opowiadają autorzy petycji.

Według inicjatorów akcji likwidacja stacji kolejowej Warszawa – Wawer w obecnym miejscu i jej przeniesienie pod wiadukt drogowy w ciągu ulic Płowieckiej i Bronisława Czecha poważnie utrudni korzystanie z usług przewoźników na linii kolejowej nr 7 wielu pasażerom. W bezpośrednim zasięgu aktualnej lokalizacji stacji kolejowej Warszawa-Wawer znajduje się osiedle Wawer zamieszkane przez niespełna 4 tysiące mieszkańców oraz osiedle Anin zamieszkane przez ponad 5 tysięcy mieszkańców. Tak znaczne odsunięcie stacji od stosunkowo gęsto zamieszkanej części dzielnicy Wawer jest nieuzasadnione z punktu widzenia dostępności tej stacji dla jak najszerszego grona aktualnych i przyszłych użytkowników.

Ponadto okolice nowej, proponowanej lokalizacji stacji Warszawa-Wawer są zdecydowanie mniej zaludnione, a także nie mają dużego potencjału inwestycyjnego jeśli chodzi o nową zabudowę mieszkaniową. Oznacza to, że nowa lokalizacja peronu kolejowego zmniejszyłaby dostępność oferty komunikacji miejskiej dla mieszkańców Wawra, a przekonywanie mieszkańców do korzystania z miejskiego transportu publicznego poprzez realizację węzła przesiadkowego miałoby zupełnie odwrotny skutek.

Przesunięcie peronu stacji Warszawa – Wawer pod wiadukt drogowy w ciągu ulic Płowieckiej i Bronisława Czecha oznaczałoby także jego znaczne odsunięcie od stosunkowo niedawno wybudowanego parkingu samochodowego Parkuj i Jedź, co w dużej mierze zniechęcałoby kierowców samochodów do przesiadania się do komunikacji miejskiej oraz zniwelowałoby dotychczas poczyniony wysiłek inwestycyjny w tym miejscu.

Autorzy petycji podkreślają, że argument związany z tym, iż nowa lokalizacja peronu kolejowego umożliwi realizację rzekomo potrzebnego węzła przesiadkowego nie został poparty przeprowadzeniem jakiekolwiek analizy z tym związanej. W opinii mieszkańców wysoce wątpliwe jest zapotrzebowanie na możliwość przesiadania się w tym miejscu oraz pozorne udogadnianie w ten sposób dojazdu do przychodni zdrowia znajdującej się przy ul. Józefa Strusia. Po przeniesieniu peronu w nowe miejsce nie będzie także możliwości swobodnego przesiadania się pomiędzy autobusami kursującymi ulicą Widoczną, a pociągami, które zdarza się, że są odwoływane lub mają opóźnienia. Nie bez znaczenia jest fakt tego, że planowany węzeł przesiadkowy służyłby głównie tym pasażerom komunikacji miejskiej, którzy tranzytowo przejeżdżają przez dzielnicę Wawer.

W bezpośredniej okolicy obecnej lokalizacji stacji kolejowej Warszawa – Wawer powstały ponadto punkty usługowe obsługujące pasażerów, takie jak sklepy i kawiarnie, których istnienie po likwidacji stacji kolejowej mogłoby okazać się nieopłacalne. W nowej, proponowanej lokalizacji przystanku kolejowego nie ma takich punktów usługowych.
Jednoczesna likwidacja przejścia podziemnego w miejscu obecnej stacji kolejowej spowodowałaby, że tory kolejowe stałyby się tutaj barierą dla komunikacji pieszej, co utrudniłoby między innymi dojście do wielkopowierzchniowego sklepu znajdującego się po wschodniej stronie torów kolejowych.

Przenoszenie stacji kolejowej Warszawa-Wawer jest nieuzasadnione również z historycznego punktu widzenia. Istniejące przejście podziemne przy aktualnej lokalizacji stacji jest częścią tożsamości dzielnicy Wawer, związanej z tragicznymi wydarzeniami w 1939 roku. Sam budynek stacji kolejowej, istniej­ący od lat 50-tych ubiegłego wieku, również mógłby docelowo służyć celom publicznym, czemu sprzyjałoby bezpośrednie sąsiedztwo stacji kolejowej.

Autorzy petycji przekonują, że powyższe argumenty przesądzają o tym, że przesunięcie peronu jest nieuzasadnione ekonomicznie. Zakres prac związanych z likwidacją i odtworzeniem w nowym miejscu peronu przystankowego wraz z zabytkową wiatą przystankową byłby niewspółmiernie duży w stosunku do przypuszczalnych korzyści. W kwestii umożliwienia pasażerom przesiadania się pomiędzy komunikacją kolejową, a komunikacją autobusową wystarczyłaby realizacja odpowiedniego dojścia do wiaduktów drogowych z obecnej lokalizacji peronu przystankowego.

Według wielu mieszkańców największym problemem jest to, że realizacja tak znacznej ingerencji w infrastrukturalną tkankę dzielnicy Wawer odbywa się bez konsultacji z mieszkańcami. Na dzień dzisiejszy świadomość pomysłu przeniesienia peronów stacji kolejowej Warszawa-Wawer w nowe miejsce jest wśród mieszkańców znikoma.