Kiss & Ride niezbędne przy SP 218

Autor: , Osiedle: Anin Data: .

Kilka lat temu Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił pierwsze tzw. strefy „Kiss & Ride” z myślą o kierowcach podwożących swoich bliskich do najbardziej obleganych przystanków komunikacji miejskiej. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, że na zatłoczonych ulicach, w porach największego szczytu, takie rozwiązanie nie tylko ułatwia „wysadzenie” pasażera w dogodnym miejscu, ale także zapobiega tamowaniu ruchu i zaistnieniu sytuacji niebezpiecznych. Strefy Kiss&Ride mogłyby zdawać egzamin również przy budynkach użyteczności pu­blicznej. – Tuż przed ósmą rano, w rejonie przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu Kajki i Odrodzenia jest jak w mrowisku albo ulu. Dzieci biegną do szkoły ze wszystkich stron wkraczając na Odrodzenia nie tylko na przejściach. Rodzic wycofujący samochód z zatoki parkingowej przy Odrodzenia może nie zauważyć pieszego czy zmotoryzowanego który w tym samym celu dociera w to właśnie miejsce. – mówi Piotr Marcin Wiszniewski, autor projektu wyznaczenia strefy w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2019.

Parking “Kiss & Ride’. Fot. ZTM

Niestety mieszkańcy Wawra nie docenili wystarczająco tego przedsięwzięcia (zgłoszony jako ogólnodzielnicowy), być może ze względu na fakt, że funkcjonowa­nie podstawówki dotyczy tylko naj­bliższych jej obszarów, a co za tym idzie liczba głosów z naturalnych przyczyn mogła być ograniczona i ustępowała innym projektom. Nie zmienia to jednak faktu, że ta drobna, ale skuteczna inwestycja w płynność i bezpieczeństwo ruchu, zdaniem 434 głosujących powinna zostać zreali­zowana. Pozostaje mieć nadzieję, że nowy zarząd Wawra dostrzeże tę potrzebę i znajdzie jej odpowiednie miejsce w budżecie dzielnicy. Dobrym rozwiązaniem wydaje się być połączenie budowy strefy Kiss&Ride z planowaną przez ZDM przebudową skrzyżowania. Zgodnie z informacjami ze strony internetowej zarządcy, ma powstać sygnalizacja świetlna, azyle z wyspą rozgraniczającą kierunki ruchu, a przystanki komunika­cji miejskiej zostaną przeniesione przed skrzyżowanie. Miejsce na za zatokę dla podwożących swoje dzieci mogłoby się znaleźć tam, gdzie obecnie pasażerowie czekają na autobus w stronę centrum.