Inicjatywa sąsiedzka

Autor: , Osiedle: Radość Data: .

Tuż przed feriami w Domu Parafialnym w Radości odbyło się spotkanie sąsiedzkie mieszkańców Zbój­nej Góry. Była to odpowiedź na zdarzenia, ja­kie miały miejsce na początku stycz­nia, kiedy to grupa włamywa­czy jednego dnia próbowała wejść do kilku domów. Ostatecznie okrad­li jeden. Niestety w ostatnim okresie zanotowaliśmy aż siedem takich przypadków na terenie osied­la Zbójna Góra. Spotkanie było profesjonalnie przy­gotowane, przybyli policjan­ci ze specjalnie utworzonej grupy do roz­pracowania grup włamywaczy dzia­łających w naszej okolicy.

Czego się dowiedzieliśmy i co war­to wiedzieć?

Liczba kradzieży na przestrzeni lat znacząco spadła. Ciągle jednak średnia liczba włamań w Wawrze waha się w granicach 10 w miesiącu.

W okresie zimowym często do­ko­nywane są włamania zaraz po zmroku (ok. go­dziny 15-16), bądź w godzinach głębokiego snu (3-4 rano).

Złodzieje szukają przede wszyst­kim biżuterii i pie­nię­dzy, nie są zainteresowani sprzę­tem elektro­nicz­nym, szcze­gólnie z wbudowanym gps.

Włamania trwają bardzo krótko – do 10 min od włączenia alarmu.

Głównymi miejscami, które prze­szukują złodzieje, są garderoba, sypialnia i łazienka.

Włamywacze w większości przy­padków nie dążą do konfrontacji z domownikiem, ponieważ ten czyn kwalifikuje się już pod inny paragraf.

Jak się bronić?

My, zbójnogórzanie, stworzyliśmy system komunikowania się w razie podejrzanych sytuacji. Informu­je­my się o podejrzanych osobach cho­dzących w okolicy domów, czy zaparkowanych w dziwnych miejscach samochodach. Przygotowane zostały tabliczki “straż sąsiedzka”. Bardzo dużo zależy od nas, abyśmy nie byli obojętni na otoczenie.

Warto demonstrować naszą pos­ta­wę względem podejrza­nych osób. Niech wiedzą że się nimi interesujemy i obserwujemy. Warto zapisywać markę, kolor i numery rejestracyjne podejrzanych samochodów. Takie działanie na pewno podziała negatywnie na złodziei, bo kto lubi wścibskie osoby.