Woda i kanalizacja w Nadwiślu wciąż pod znakiem zapytania

Autor: , Osiedle: Nadwiśle Data: .
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński. Fot. ZMID.

W październiku 2018 roku wyrażaliśmy na łamach Gazety Wawerskiej zaniepokojenie stanem przygotowań do przebudowy ulicy Wał Miedzeszyński. Jednym z największych problemów na tamten czas było to, że Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) wciąż nie dysponowało pozwoleniami na budowę wodociągów i kanalizacji w pasie drogowym tej ulicy. Okazuje się, że ta kwestia nie jest rozwiązana do dzisiaj!

Umowa z firmą wykonawczą Skanska S.A. została podpisana w listopadzie 2018 roku. Kontrakt dotyczy zarówno rozbudowy ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2, jak i budowy magistrali wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Mimo iż minęło już wiele miesięcy od podpisania umowy i prace budowlane się toczą, firma wykonawcza w dalszym ciągu nie może budować sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do chwili obecnej zajmuje się pracami przygotowawczymi do robót sieciowych oraz wyłącznie częścią dotyczącą budowy samej drogi. Powodem niewykonywania robót sieciowych jest brak uzyskania przez spółkę MPWiK odpowiedniej decyzji administracyjnej. Bez pozwolenia na budowę wodociągu i kanalizacji formalnie takie prace nie mogą być bowiem realizowane.

Mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie tym, że sytuacja coraz bardziej zagraża budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w tym rejonie z jednoczesną, trwającą już, przebudową Wału Miedzeszyńskiego. Firma wykonawcza deklaruje, że dysponuje materiałami do wykonywania przedmiotowych robót i ma zawartą umowę z firmą podwykonawczą na ich realizację. Prowadzi także intensywne rozmowy z MPWiK, których celem jest uzyskanie brakującej decyzji administracyjnej. W imieniu Czytelników Gazety Wawerskiej zwróciliśmy się do MPWiK z prośbą o wyjaśnienie zainstniałej sytuacji oraz określenie czy istnieje zagrożenie dla realizacji inwestycji. Będziemy o tym informować.

Zgodnie z umową koszt budowy Wału Miedzeszyńskiego to 79 mln zł, z czego prace z zakresu MPWiK wynoszą 19,5 mln zł.