Ale Kanał!

Autor: , Osiedle: Anin Międzylesie Wawer Data: .

W piątkowy wieczór, 21 czerwca, nad Starą Miłosną miało miejsce oberwanie chmury. Podobno w ciągu godziny na okolicę spadła równowartość średniomierzonych miesięcznych opadów.  Zanotowano wiele lokalnych podtopień na działkach, dojazdach, w garażach podziemnych i piwnicach. Kanał Wawerski gwałtownie wezbrał przyjmując ogromne ilości wody, która wartkim, spienionym nurtem przekotłowała się jego korytem na zachód, w stronę Wisły. Nic w tym dziwnego – teren znajduje się w granicach zlewni Kanału i tędy właśnie od setek lat spływają wody opadowe.

Posesja pani Moniki leży nad Kanałem w okolicy ulic Obiegowej i Bielszowickiej, na granicy Anina i Międzylesia. Razem z mężem obserwowali wzburzone wody w korycie jeszcze w piątek wieczorem. Wzburzone, ale bezpieczne. W sobotę o godz. 6.00 rano panią Monikę obudziły krzyki stojącego na środku podwórka po kolana w wodzie męża – Zalało nas! Jednocześnie poziom wody w Kanale nie zmienił się – woda przypłynęła od strony lasu…

Zatamowany przepływ pod mostkiem na ul. Obiegowej

Zakres szkód i obszar rozlewiska przeraził właścicieli oraz ich sąsiadów, ale wszyscy natychmiast przystąpili do działania. Błyskawicznie powiadomili służby – na interwencję przyjechała jednostka Straży Pożarnej z OSP Wesoła. Okazało się, że woda przypłynęła lasem i duktem leśnym. Ale skąd się tam wzięła? Przyczyna znajdowała się całkiem blisko, bo około 200 metrów od zalanych posesji, tam gdzie ul. Obiegowa wieńczy swój bieg mostkiem nad Kanałem. Szybko okazało się, że wąskie przepusty zostały pozatykane przez koszone w ostatnich dniach w korycie kanału i niezagrabione trawy, zaś niepozorny mostek zamienił się w tamę. Nastąpiło spiętrzenie wody, która błyskawicznie wylała na boki aż do ul. Czeladniczej tworząc w pobliskim lesie rozlewisko o powierzchni ok 5 ha. Strażacy udrożnili przepływ, pomogli wykonać przekop dla odpływu wody stojącej w lesie, wypompowali część wody z terenu posesji i pojechali. Właściciele zalanej działki zaczęli liczyć straty. Woda zalała część materiałów budowlanych, podmyła ogrodzenie, sprzęty i pojazdy.

Zalana działka przy ul. Bielszowickiej

Problemy z zatorami zgłoszono tego poranka w wielu miejscach na całym wawerskim odcinku kanału – m.in. na ul. Bylicowej, IX Poprzecznej, Antenowej, Trzykrotki. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wydał dyspozycję likwidacji przetamowań w korycie i udrażniania zapchanych przepustów i krat na całym odcinku kanału objętym przez nich utrzymaniem na mocy porozumienia z PGW Wody Polskie (ok. 12 km).

Zaniepokojenie mieszkańców ul.Bielszowickiej budzi fakt, że opisane zdarzenie może się powtórzyć w każdej chwili, a powodów spiętrzenia wody w kanale może być bardzo wiele. Ze strony internetowej znajdującej się na zachodnim skraju Starej Miłosnej oczyszczalni „Cyraneczka” można się dowiedzieć, że z roku na rok rośnie ilość podłączanych do sieci kanalizacyjnej ulic. Pytanie brzmi: czy w ślad za rozwojem sieci rośnie przepustowość koryta kanału i czy nadąża modernizacja istniejących przepustów i nieuregulowanych brzegów? Czy właściwe służby dbają na bieżąco o wybieranie połamanych gałęzi, liści, niezagrabionych traw i chwastów, poprzewracanych drzew, czasem nawet śmieci bytowych?

Z Kanałem Wawerskim jest jeszcze inny problem – zrzuty śmierdzącej wody. Nikt do końca nie wie skąd, choć głównym podejrzanym jest funkcjonująca od lat 80. wspomniana wcześniej oczyszczalnia ścieków „Cyraneczka”. Na winowajczynię wskazują jednoznacznie ilości zrzucanej cuchnącej wody (wielokrotnie przewyższające pojemność przydomowego szamba) oraz miejsca zgłoszeń zlokalizowane zawsze na zachód od niej – z Wiśniowej Góry, Międzylesia, Anina i osiedla Wawer. To oczywiste, że jedynym naturalnym odpływem jest dla niej koryto kanału, zaś przy oczyszczalni widoczne jest tajemnicze ujście, z którego sączy się woda. Prawdopodobnie tamtędy właśnie spuszczany jest jej nadmiar, ale w oficjalnych komunikatach na ten temat cisza…

Interwencje mieszkańców w sprawie cuchnących ścieków skutkują odsyłaniem ich przez urzędników dzielnicowego Wydziału Ochrony Środowiska, który przekierowuje zapytanie do Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, a ten odsyła ich do Straży Miejskiej. Taki kanał.


INFORMACJA NA TEMAT INTERWENCJI STRAŻY POŻARNEJ Z DNIA 22.06.2019

22 czerwca na skutek intensywnych i nagłych opadów deszczu doszło do przelania się wody w Kanale Wawerskim w okolicy ulicy Obiegowej i Bielszowickiej. Na miejscu zjawił się zastęp strażaków z OSP Wesoła wozem bojowym 379 22 GBA 2/30/2,5 Volvo FL614. Interwencja zakończyła się wypompowaniem wody z zalanych ulic.