Spotkanie Prezydenta m. st. Warszawy z mieszkańcami dzielnicy

„Spotkajmy się w Warszawie” to cykl dyskusji z mieszkańcami miasta, podczas których Prezydent Rafał Trzaskowski zamierza przedstawić dotychczasową realizację swojego programu wyborczego i zaproponować „rozwiązania dla najważniejszych problemów w poszczególnych dzielnicach”. Inauguracja akcji miała miejsce w przedostatnim tygodniu stycznia w Wawrze. Intensywne prace podjęły przy tej okazji trzy szerokie zespoły robocze, dedykowane sprawom kanalizacji, smogu i komunikacji jako głównym problemom Wawra poruszanym w kampanii samorządowej Rafała Trzaskowskiego. Medialnie jednym z głównych punktów wydarzenia było zaś otwarte spotkanie Prezydenta z mieszkańcami, jakie odbyło się 23.01 w Wawerskim Centrum Kultury w Międzylesiu.

Fot. Joanna Harasiewicz

Wywołało ono spore zainteresowanie: szczelnie wypełniona sala widowiskowa pomieściła około 400 osób. Spotkanie przebiegało w formule odpowiedzi na kilka rund wolnych pytań zadawanych z sali.

Dość szybko okazało się, że – niezależnie od trzech problematycznych obszarów przyjętych jako tło dla wizyty Rafała Trzaskowskiego w Wawrze – najwięcej zainteresowania i emocji wśród mieszkańców wzbudził temat zbliżającego się wzrostu opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Zastrzeżenia do przyjętego ryczałtowego systemu naliczania opłat, w szczególności w kontekście domów jednorodzinnych, przewijały się w trakcie spotkania wielokrotnie, a zarówno pytania, jak i odpowiedzi wywoływały największe poruszenie wśród obecnych. Prezydent starał się studzić nastroje kilkukrotnie podkreślając wątek programu dopłat, który w zamierzeniach ma zapewniać indywidualne podejście i dużą elastyczność przyznawania wsparcia finansowego gospodarstwom nadmiernie obciążonym nową opłatą. Zadeklarował również, że w ciągu roku zostanie w Warszawie wdrożony system naliczania opłat w powiązaniu do zużycia wody. Napomknął, że Wawer ma tu swoją specyfikę związaną z nawadnianiem ogrodów, nie wskazał jednak, w jaki sposób może się to przekładać na opłaty śmieciowe. Otwartym pytaniem pozostaje także sposób naliczania opłaty w gospodarstwach niepodłączonych do sieci wodociągowej.

Drugim popularnym tematem dyskusji były szeroko pojęte kwestie komunikacyjne. W odniesieniu do transportu publicznego padły jednoznaczne deklaracje zwiększenia częstotliwości kursowania linii 142 do 15 minut oraz uruchomienia linii autobusowej do metra bezpośrednio po otwarciu pierwszej nitki mostu POW (czego na chwilę obecną spodziewać się należy w sierpniu b.r.). Usłyszeliśmy również, że dzięki zwiększonym inwestycjom w SKM na trasie S1 powinny kursować większe składy, także ze strony Kolei Mazowieckich należy spodziewać się odnowienia taboru. Niemniej, z uwagi na ograniczenia przepustowości, do czasu remontu linii średnicowej i budowy dodatkowych torów nie doczekamy się raczej na naszej linii zwiększenia częstotliwości kursów.

Z sali padł śmiały pomysł budowy metra dla Wawra, został jednak przez Prezydenta oceniony jako nierealny z uwagi na ostre kryteria możliwości przyznania dofinansowania dla takiej inwestycji z UE (w szczególności z uwagi na wnikliwe analizy potencjalnych strumieni pasażerów i zasadę braku alternatywnego transportu szynowego jako jednego z ważniejszych warunków pozyskania środków unijnych).

Fot. Joanna Harasiewicz

W ramach podsumowania zrealizowanych od początku kadencji działań Prezydent przytoczył informacje o postępach utwardzania wawerskich ulic: z ok. 115 zakwalifikowanych do utwardzenia na początku kadencji zostało jeszcze 92. Niestety nie poznaliśmy w tym kontekście propozycji rozwiązania problemu nieuregulowanego stanu prawnego dróg czy braku miejsca na chodniki w osiedlach takich jak np. Aleksandrów.

Jak na skalę problemu stosunkowo mało poruszany w pytaniach był temat smogu. Niemniej ze strony Prezydenta padło kilka ważnych deklaracji, za jakie uznać należy przede wszystkim spodziewane uruchomienie bezpośrednich wizyt osób informujących o możliwości pozyskania dopłat do wymiany pieców w domach mieszkańców, ale również usprawnienie współpracy z gminami ościennymi. Zgodnie z przytoczonymi danymi w Wawrze na wymianę czeka jeszcze 316 pozaklasowych kotłów z zasobu komunalnego – i te mają zostać zlikwidowane „do końca kadencji”. Nie jest jeszcze natomiast w pełni znana liczba wymagających wymiany pieców w domach i mieszkaniach prywatnych: tych udało się zinwentaryzować 1,8 tys., zaś szacunki mówią o liczbie około dwukrotnie większej. Ich likwidacja leży w rękach właścicieli, którzy mogą skorzystać m.in. właśnie z miejskiego systemu dopłat (informowaliśmy o nim na naszych łamach w listopadzie, ze szczegółami można zapoznać się na stronie https://zielona.um.warszawa.pl/ – warto się spieszyć, bo tylko do końca tego roku dopłata może objąć nawet 100% kosztów inwestycji).

W odpowiedzi na wyrażony z sali wniosek o całkowity zakaz spalania paliw stałych Prezydent przypomniał, że tego rodzaju regulacja nie leży w gestii miasta. Usłyszeliśmy jednak, że prowadzone są w tej sprawie rozmowy z Sejmikiem Województwa Mazowieckiego, władnym podjąć stosowne decyzje.

W odniesieniu do kanalizacji Prezydent zadeklarował, że w strukturach miasta powstanie specjalna jednostka koordynująca działania administracyjne, co powinno przyspieszyć formalności, a tym samym tempo pokrywania dzielnicy siecią. Obecny budżet MPWiK (2020-2025) przewiduje ok. 400 mln na inwestycje w Wawrze (z tego ok. 250 mln na kanalizację i 150 mln na wodociągi). Ponadto przed paroma miesiącami zwiększono dotację na przyłączenie do sieci z 3 do 4 tys. zł.

Z racji na włączenie się przez Stowarzyszenie Razem dla Wawra w lobbing za przyjęciem uchwały krajobrazowej dla Warszawy, co finalnie nastąpiło w połowie stycznia, z nadzieją odnotowujemy deklarację Prezydenta co do działań na rzecz zapewnienia narzędzi niezbędnych dla egzekwowania uchwały. Za istotną uważamy również obietnicę zarejestrowania stanu przestrzeni publicznej na czas wejścia uchwały w życie. Jest to niezbędne dla zapewnienia stosownego punktu odniesienia, w szczególności w dwuletnim okresie przejściowym, kiedy (z uwagi na odmienne konsekwencje) istotne znaczenie będzie miała możliwość rozstrzygania, czy budzące kontrowersje nośniki reklamowe lub ogrodzenia pojawiły się w naszym otoczeniu przed czy po rozpoczęciu obowiązywania uchwały.

Mocno ogólną i w praktyce zapewne niemożliwą do oceny, ale jednocześnie ważną deklaracją Prezydenta było zapewnienie, że wobec bardzo ograniczonego budżetu inwestycyjnego miasta, którego poziom będzie w najbliższych latach nawet kilkukrotnie niższy niż w latach ostatnich, przyznawanie środków poszczególnym dzielnicom będzie się odbywało z uwzględnieniem charakteru potrzeb. Z wypowiedzi dało się wyczytać zrozumienie dla faktu, że w Wawrze jest on wręcz elementarny.

Oddać należy, że Rafał Trzaskowski był do spotkania dobrze przygotowany i zorientowany w wawerskich problemach i specyfice. Na pewno w stopniu wystarczającym do przeprowadzenia dyskusji w przyjętej, dość bezpiecznej dla pytanego, formule. Generalnie pozytywne są też refleksje osób uczestniczących w pracach zespołów roboczych towarzyszących wizycie Prezydenta. Pozostaje nam zatem liczyć, że doczekamy się równie pozytywnych efektów.