„Jadłodzielnia” w Aninie

Autor: , Osiedle: Anin Data: .

Jak podaje Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w swoim raporcie, w 2018 roku Polacy byli na piątym, niechlubnym miejscu wśród obywateli Unii Europejskiej pod względem marnowania jedzenia z wynikiem 247 kg jedzenia na statystycznego obywatela naszego kraju.

Wśród najczęściej wyrzucanych produktów PIE wymienił: pieczywo, owoce, wędliny, warzywa, jogurty, ziemniaki i mleko.
Sam problem marnowania jedzenia i potrzebę naprawy tego stanu zauważono już dawno, ale dopiero w 2012 roku wraz z narodzinami w Niemczech idei foodsharingu (dzielenie się jedzeniem) zaczęły powstawać pomysły ograniczenia marnowania jedzenia przez dzielenie się nim z innymi.

Jednym z takich pomysłów jest „Jadłodzielnia” tj. przestrzeń stworzona do dzielenia się produktami żywnościowymi. Główną ideą tego miejsca jest zapobieganie marnowania żywności. Takie miejsce stworzyliśmy w Aninie przy ulicy VI Poprzecznej 23 (przy klubie Uniq Fight Club). Dzięki temu można realizować również dodatkowe cele, które przyświecają działaniom społecznym zarówno Grupy „Radość z pomagania”, jak i „Uniq Fight Club”:

 • pomoc potrzebującym na terenie naszej dzielnicy
 • lokalna integracja i wzmacnianie więzi społecznych
 • działania proekologiczne i edukacyjne dotyczące sposobów przechowywania żywności i minimalizacji nadwyżek żywności.

Jest to osiemnasty taki punkt na mapie Warszawy, ale pierwszy w Wawrze.
„Jadłodzielnia”” w Aninie powstała z inicjatywy Sąsiedzkiej Grupy Pomocowej „Radość z pomagania”. Pierwsze pomysły o „Jadłodzielni” w Wawrze wśród członków wspomnianej Grupy zaczęły kiełkować już blisko rok temu, została nawet wybrana lokalizacja oraz zakupiony ze zbiórki społecznej sprzęt w postaci przeszklonej lodówki, ale to dopiero spotkanie z Uniq Fight Club zaowocowało realizacją projektu.
Wszyscy mogą korzystać z naszej wspólnej „Jadłodzielni” pod warunkiem zastosowania się do poniższych zasad:

1.„Jadłodzielnia” jest dostępna dla wszystkich. Mogą z niej korzystać wszyscy, w godzinach otwarcia Uniq Fight Club (w miarę rozwoju projektu godziny mogą ulec zmianie), którzy akceptują poniższe zasady.

2. „Jadłodzielnia” jest BEZPŁATNA. Produkty przekazujesz dobrowolnie i nie oczekujesz w zamian żadnej zapłaty.

3. Żywność odbierasz i spożywasz na własną odpowiedzialność. Przydatność produktów do spożycia oceniasz samodzielnie – poprzez wzrok, węch, informacje zawarte na opakowaniu.

4. W „Jadłodzielni” możesz zostawić produkty spełniające poniższe kryteria:

 • takie, które sam chciałbyś zjeść/otrzymać
 • które nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia oznaczonego jako „Należy spożyć do:”
 • szczelnie zamknięte, umieszczone w pojemnikach (za wyjątkiem owoców i warzyw)
 • przygotowane samodzielnie (dania, ciasta, zupy) pod warunkiem umieszczenia na nich wyraźnej informacji co do zawartości i daty przygotowania
 • nabiał – tylko w lodówce i w oryginalnym opakowaniu
 • pieczywo i wyroby piekarnicze – szczelnie zapakowane


5. Nie wolno zostawiać produktów:

 • wymagających mrożenia lub przechowywania w temperaturze poniżej 2 st. C
 • surowego mięsa (w tym ryb)
 • wytworzonych z niepasteryzowanego (surowego) mleka
 • zawierających surowe jajka (w tym kremy na bazie surowych jajek)
 • napoczętych, np. otwartych puszek, słoików itp.
 • które wymagają zachowania łańcucha chłodniczego, a które przebywały poza lodówką powyżej 30 minut (sery, jogurty, sałatki itp.)
 • po terminie ważności
 • zepsutych bądź z oznakami zepsucia (nietypowy zapach, kolor, z pleśnią, zgniłych itp.)
 • które miały kontakt z odpadami komunalnymi lub znajdowały się w kontenerach na odpady
 • alkoholu, środków odurzających, produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego

6. Wspólnie dbamy o czystość przestrzeni. Jeśli widzisz okruchy, brudną półkę, zanieczyszczenia w lodówce – poświęć chwilę czasu i sprzątnij. Zostaw „Jadłodzielnię” w takim stanie, w jakim chciałbyś ją zastać.

Zapraszamy Was do współtworzenia tego miejsca.