W oczekiwaniu na kosze uliczne na śmieci

Autor: , Osiedle: Międzylesie Sadul Data: .

Ulica Biegunowa i Międzyosiedlowa wybudowane zostały kilka lat temu ze środków m. st. Warszawy. Do dzisiaj nie stanął przy nich żaden kosz na śmieci. A są one niezbędne, bowiem spaceruje tu coraz większa liczba mieszkańców, a także właśnie tu często spotyka się młodzież. Nawet taksówkarze, z uwagi na sąsiedztwo lasów robią tu postój dla zaspokojenia potrzeb fizjologicznych (tych pierwszych i drugich). Okolica obydwu wspomnianych ulic jest w zasadzie cały czas zaśmiecona i była już wielokrotnie sprzątana – czy to na moją prośbę czy też na prośby innych mieszkańców. Kosze na śmieci z pewnością pomogłyby zadbać tu o porządek.

Bałagan przy ul. Międzyosiedlowej. Fot. Rafał Czerwonka
Śmietnisko przy skrzyżowaniu ul. Międzyosiedlowej i ul. Mirtowej Fot. Rafał Czerwonka

Jedna z mieszkanek Międzylesia, wykonała nawet swego rodzaju „instalację”, przytrzymującą do drzewa worki na plastik i na szkło, tak żeby można było wrzucać w nie śmieci zbierane podczas spaceru po lesie?

Burmistrz Łukasz Jeziorski przekonuje, że „zakupione pod koniec 2020 roku nowe kosze na śmieci zostały już ustawione na terenie dzielnicy w lokalizacjach wskazanych w ramach realizacji budżetu obywatelskiego oraz wnioskowanych przez mieszkańców”. Obiecuje jednocześnie, że „Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Wawer wykona w terenie inwentaryzację istniejących koszy „dzielnicowych” i po wykonanej weryfikacji przystąpi do relokacji koszy zgodnie z zapotrzebowaniem”, a ponadto, że „podczas planowanych działań urząd dzielnicy będzie miał na uwadze prośbę o ustawienie koszy w ciągu ulicy Biegunowej i Międzyosiedlowej, a w przypadku braku takiej możliwości wskazana lokalizacja zostanie ujęta w planach na lata następne.”

Coś, co wydawać by się mogło powinno być oczywiste, będzie analizowane, weryfikowane i ewentualnie uwzględniane w następnych latach. W zasadzie ne powinno tu być żadnego tematu i dyskusji – skoro miasto wydało kilka milionów złotych na budowę nowej drogi, powinno też zarezerwować środki na jej utrzymanie, chociażby właśnie poprzez ustawienie koszy na śmieci.

Same zabiegi o budowę przedłużenia Mydlarskiej w postaci ulic: Biegunowej i Międzyosiedlowej trwały wiele lat. Wygląda na to, że teraz potrzeba kolejnych kilku lat, aby zdobyć kosze na śmieci na tych ulicach.