Podziękowania i zaproszenia

Autor: , Osiedle: Falenica Data: .

W czerwcu 2021 r. rozpoczął się dwudziesty sezon koncertów plenerowych Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego. Jestem dumna, że tradycja falenickich koncertów trwa już tak długo. Dziękując sponsorom, chciałabym przede wszystkim docenić pracę społeczną – czas, wysiłek i troskę – poświęcone przez licznych wolontariuszy. Gale, koncerty, Parady Niepodległości i inne inicjatywy kulturalne podejmowane od 2002 r. przez FTK zostały pięknie opisane i ozdobione setkami zdjęć w albumie pt. „Między dźwiękiem a obrazem” właśnie wydanym z okazji jubileuszu. Tamże znalazło się miejsce na listę sponsorów i podziękowania dla nich.

Z długiej listy firm i osób, które w różny sposób wspierały działalność naszego Towarzystwa, na szczególną wdzięczność zasługuje zasobna Spółdzielnia Handlowa „Fala”. To najstarsze przedsiębiorstwo falenickie, które wyrosło na potężną firmę handlową oferującą szeroki asortyment towarów dostępnych w wielu sklepach w naszym osiedlu i nie tylko. Prosperuje doskonale pod wieloletnim kierownictwem prezesa Jerzego Woszczyka. Firma ta hojnie wspiera liczne w naszym osiedlu festyny, spotkania, święta szkoły – zapewnia napoje i słodycze na poczęstunki serwowane podczas koncertów, pokrywa część kosztów przygotowania tradycyjnej grochówki dla uczestników listopadowych Parad. Hojnie wsparła też wydatki Towarzystwa w obecnym roku jubileuszowym.

W trakcie koncertu na scenie letniej kulturoteki. Fot. Z. Wizimirski

Przeniesienie koncertów letnich na teren parkingu przed Kulturoteką nie było sprawą łatwą. W przykościelnym ogrodzie, który w miarę upływu lat stawał się coraz ładniejszy i bardziej zaciszny, publiczność miała lepsze warunki do słuchania muzyki i podziwiania wystaw malarstwa, rzeźby, fotografii. O ile oczywiście nie padał deszcz zmuszający wszystkich do przemieszczenia się do wnętrza kościoła NSPJ. Obecnie przynajmniej artyści mają komfort występowania pod dachem, na profesjonalnej scenie z zapleczem. Publiczność zajmuje miejsca na płycie parkingu, dużo obszerniejszego niż sala Kulturoteki. Muzyki można również słuchać spacerując wokół tak powstałej plenerowej widowni, co szczególnie ważne dla rodziców z małymi dziećmi. Wielkim mankamentem nowego miejsca jest natomiast męczący i oślepiający blask zachodzącego słońca oraz otwarty charakter przestrzeni. Wiatr i zimno szczególnie dały się we znaki słuchaczom podczas Gali 13 czerwca b.r. Niektórzy zrejterowali w obawie przed przeziębieniem. Przed kaprysami pogody mógłby publiczność ochronić np. namiot (musiałby być naprawdę ogromny), a tymczasem trzeba trzymać dystans, co wymaga luźnego rozstawienia krzeseł.

Nam organizatorom – zależy na licznej i zadowolonej publiczności. Przy niewielkich środkach finansowych z dotacji, pozyskanie dobrych artystów jest prawdziwą sztuką. Ich występy zawdzięczamy szerokim znajomościom w świecie muzyki prezeski FTK Agnieszki Kurowskiej -Janeckiej. Niech żałuje kto nie był, bo program czerwcowej Gali Dwudziestolecia był bardzo atrakcyjny. Zgodnie z tradycją znalazły się w nim arie z oper i najciekawsze utwory muzyki filmowej. Kolejne koncerty (25 lipca oraz 8 i 21 sierpnia) będą miały charakter bardziej monotematyczny. Obszerne informacje o ich programach można znaleźć na stronie internetowej FTK. Wystarczy wpisać w przeglądarce www: „Falenickie Towarzystwo Kulturalne”!