Harcerze-91-MDH-od-lewej-Zdzisław-Filinger-w-wojskowej-rogatywce-Ryszard-Szkopowiec-Michał-Różycki-w-rogatywce-harcerskiej-i-Stanisław-Maciejewski

Autor: , Osiedle: Data: .