Jaki plan zagospodarowania dla Falenicy i Miedzeszyna?

Autor: , Osiedle: Falenica Miedzeszyn Data: .

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Falenicy i Miedzeszyna zostały niedawno wyłożone do publicznego wglądu. Są to części A1, A2 i B rejonu określonego planistycznie jako Falenica-Wschód cz.II, położonego po wschodniej stronie linii kolejowej.

Część A1 – lasy pozostaną lasami
Część A1 to okolice szkoły podstawowej 216, między POW i ulicami Chryzantemy, Sarny, Lokalną. Projekt nie zakłada istotnych zmian w stosunku do stanu obecnego. Co ważne, lasy nie zostaną zabudowane. Potwierdzenie w planie ich statusu to zagwarantowanie szkole odrobiny ciszy i spokoju. Szczególnie teraz, kiedy tuż obok jest już hałaśliwa POW, sąsiedztwo takiej zielonej zapory na pewno jest szczególnie ważne. Teren szkoły zachowuje funkcje oświaty, natomiast obszar Jazz-pol przy Lokalnej – usługi oświaty, sportu, opieki społecznej, zakwaterowania itp. oraz zabudowę mieszkaniową typu internaty. Przy ulicy Chryzantemy – mały obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Część A2 – ważne współczynniki
Część A2 to okolice szkoły podstawowej 124, obszar ograniczony ulicami Kłodzką, Przełęczy, Podkowy oraz laskiem po zachodniej stronie Narcyzowej. Dla terenu szkolnego i położonego obok boiska projekt podtrzymuje funkcje oświaty i sportu. Lasy sąsiadujące od północy i południa ze szkołą zachowują swój status. Przy skrzyżowaniu Przełęczy i Bartoszyckiej przewidziana jest zieleń urządzona-park (plac zabaw, rekreacja, kultura). Teren pomiędzy szkołą a Przełęczy jest projektowany jako obszar zabudowy jednorodzinnej. Dziś już w większości faktycznie jest zabudowany, ale zastanawiamy się, czy proponowane w projekcie współczynniki nie doprowadzą do nadmiernej intensywności zabudowy tego miejsca, położonego przecież na skraju osiedla, tuż przy popularnym wśród spacerowiczów lesie.

Część B – będzie betonoza w centrum Falenicy?
Część B to obszar w ścisłym centrum Falenicy po obu stronach ulicy Walcowniczej. Jest to obszar głównie usługowy i plan takie przeznaczenie podtrzymuje. Projekt dopuszcza zabudowania usługowe intensywniejsze od tych istniejących obecnie, również w sąsiedztwie ulicy Patriotów. Otoczenie kulturoteki zachowuje przeznaczenie usług kultury. Znajdujące się obok parking i skwer to teren przewidziany jako plac miejski z dopuszczeniem m.in. funkcji parkingowej. Ulice Podjazd, Kronikarska oraz odcinek Kędzierzyńskiej mają się natomiast stać ciągami pieszymi. Nasze wątpliwości w części B budzą niewysokie współczynniki powierzchni biologicznie czynnej oraz otwarcie furtki do zabetonowania skweru pod nieprecyzyjnie zdefiniowany „plac miejski” lub parking. Wokół dominują co prawda usługi, ale jest to centrum Falenicy, zasługujące na estetyczne rozwiązania z miejscem na zieleń, które przynajmniej częściowo zrównoważą ranę, jaką w bliższej czy dalszej przyszłości stanie się w okolicznej tkance rozbudowa układu transportowego związana z tunelem pod torami.

Możemy zgłaszać swoje uwagi! Na stronie internetowej www.architektura.um.warszawa.pl dostępne są szczegółowe rysunki i opisy planów oraz informacja o dyskusji online, która odbędzie się 14 grudnia. Swoje uwagi do projektów możemy zgłaszać do 5 stycznia.