W Radości przy stacji na ulicy Wspomnień…

Autor: , Osiedle: Radość Data: .

Na terenie osiedla Radość zachowało się najwięcej przykładów drewnianego budownictwa letnisk falenickich. Wiele z tych domów jest w całkiem niezłym stanie, głównie dlatego, że po dziś dzień pozostały w rękach prawowitych właścicieli lub ich spadkobierców. Pozostałe, nieliczne, są w zasobach komunalnych dzielnicy i przetrwały bo są zamieszkałe.

Opisywaliśmy w tej rubryce wiele z okolicznych drewniaków, część z nich być może czasem nieco na wyrost tytułując „świdermajerami”, ale w przypadku domu przy ul. Wspomnień 33 w Radości nie ma to większego znaczenia ponieważ, wpisując w 2012 roku na listę gminnej ewidencji zabytków, „szlachectwo” nadał mu stołeczny konserwator.

Wielokrotnie obok tego domu przejeżdżając, obchodząc, zaglądając, dzwoniąc i pukając, wreszcie – pewnego marcowego popołudnia – zastałem bramę uchyloną, a stojący na podwórku samochód zdradzał czyjąś obecność.

Wkrótce, z górnej werandy wychyliły się w moim kierunku dwie zaciekawione głowy. Tak poznałem parę młodych, nowych – jak się okazało – gospodarzy posesji którzy, jak sami orzekli: „dom niedawno odziedziczyli i zamierzają się właśnie do niego wprowadzić”. Nie żartowali – z wnętrza dobiegały odgłosy czynności remontowych, a posesję przecinał świeży wąski wykop (jak się okazało – pod rurę kanalizacyjną). Szanując intymność nowych właścicieli, witając ich chlebem i solą w naszej gościnnej krainie lasów, dzików i zabudowy łanowej uznałem, że zamiast przesłuchania na okoliczność ważnych treści, zacytuję krótką historię tego drewniaka ze znanej publikacji autorstwa Andrzeja Lecha „W Radości przy stacji „1920-51”:w Ten piętrowy dom drewniany (…) wybudował przybyły z Pułtuska w roku 1928 Kazimierz Horoszewicz (1868-1954). Pracował jako inspektor kontroli skarbowej w Warszawie. Teren należał poprzednio do pani Maciejewskiej, ulica nosiła nazwę Lisa Kuli, później Klonowa (potem Ulanowska 33, a obecnie Wspomnień – P.G.). Dom zachował swój pierwotny charakter, można wyraźnie zauważyć konstrukcję ścian z grubych drewnianych bali. Był on zamówiony w fabryce domów tego typu w Pułtusku, przywieziony i zamontowany. Obecnie mieszka w nim pani Goławska, której pradziadem był brat Kazimierza Horoszewicza, Stanisław. Rodzina używała również nazwiska Chorosiewicz.

Matka pani Goławskiej pracowała w sąsiedztwie, w Biofarmie doktora Malickiego od roku 1947 aż do zamknięcia firmy 31 grudnia 1949 roku.

Korzystałem z: „Andrzej Lech 2016 „W Radości przy stacji 1920-51”


W lutym 2018 r. rozpoczęliśmy w Gazecie Wawerskiej cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M. Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym kolejnym numerze znajdziecie Państwo inny budynek, prezentowany w formie akwareli/rysunku. Możecie je typować sami: p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl, najlepiej z jakimś opisem, historią związaną z budynkiem lub/oraz z działką na której stoi.
Dzisiaj prezentujemy – już po raz 37– drewniaka z ul. Wspomnień 33 w Radości.

Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko – absolwent Wydziału Architektury PW gdzie doskonalił warsztat studiując m.in. rysunek i malarstwo, członek Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa. Tematem wiodącym jego akwareli jest architektura i pejzaż miejski – głównie Wenecji i Białegostoku. Maluje również portrety i martwe natury.
R.Kakareko.akwarele