Trzebieże – kiedy i gdzie?

Zgodnie z obietnicą złożoną w lutowym numerze przekazuję kolejną porcję informacji o zabiegach pielęgnacyjnych w wawerskich lasach.
Lasy Państwowe będą kontynuować prace rozpoczęte w marcu, a w kwietniu rozpoczną zabiegi w rejonie ul. Kociszewskich w kierunku Czarnego Stawu (na mapce ten rejon jest zaznaczony nr 1 i 17). Będą to trzebieże późne oraz punktowe usuwanie tzw. przestoi. Objaśnienie terminologii i listę zabiegów planowanych na ten rok przedstawiliśmy w artykule w tabelce i na mapie w lutowym wydaniu Gazety (łatwo odnaleźć na stronie www.gazetawawerska.pl w zakładce „archiwum”).
Powyżej pojawił się nowy termin „przestój”. To wg. terminologii leśnej oznacza kępę dorodnych drzew – w naszym przypadku sosny – pozostawionych podczas rębni dla zachowania zasobów genowych rodzimych populacji. Niestety te okazy – choć nie spełniły jeszcze swojej misji – muszą być usunięte z powodu masowej inwazji jemioły – półpasożyta roznoszonego przez ptaki, które przemieszczając się wybierają na odpoczynek najwyższe, a zarazem dorodne okazy drzew. Siadając na wierzchołkach zostawiają tam swoje odchody pełne nasion jemioły. Tworzą się jej nowe siedliska, a półpasożytniczy tryb życia tej rośliny osłabia żywiciela. Leśnicy obserwują ostatnio intensywne kolonizowanie jemiołą drzew sosnowych. Sprzyja temu ocieplenie klimatu przez co coraz mniej ptaków odlatuje do ciepłych krajów i chętnie żywi się smacznymi, dojrzewającymi w zimie nasionami jemioły. Zaobserwowano też, że roślina dostępna na powalonych drzewach bardzo zasmakowała zwierzynie płowej (sarny i jelenie) i coraz częściej znika w ich żołądkach. Dzieje się to tak szybko, że niektórzy ludzie nie wierzą leśnikom, że wycinają drzewa porażone jemiołą. Ciekawe jakie rośliny zacznie kolonizować jemioła roznoszona przez zwierzęta. Nie wiadomo też, jak zwiększona dawka soli mineralnych zawartych w jemiole wpłynie na zdrowie zwierząt. Ten drobny przykład pokazuje jakie nieprzewidywalne skutki wywołuje każde zachwianie równowagi w ekosystemie.

W tym samym okresie Lasy Miejskie Warszawa będą prowadzić zabiegi pielęgnacyjne w rejonie ul. Prasowej (kontynuacja), ul. Derwida oraz ul. Mszczonowskiej.

Obie Instytucje (Lasy Państwowe oraz Lasy Miejskie) przełożyły część planowanych zabiegów, ponieważ w ostatnim czasie, w następstwie silnych wiatrów, które przeszły w lutym nad Warszawą, musiały przystąpić do interwencyjnych wycinek połamanych drzew i zająć się usuwaniem wykrotów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu.

Ścięta sosna opanowana przez jemiołę. Źródło: Lasy Miejskie Warszawa