Wirtualne rondo

Autor: , Osiedle: Falenica Miedzeszyn Data: .

Od pewnego czasu władze Dzielnicy Wawer chwalą się, że w ramach tegorocznego budżetu udało im się pozyskać dodatkowe finansowanie na lokalne inwestycje. Zgodnie z zamieszczoną na stronie Urzędu informacją, Rada Warszawy przegłosowała pod koniec ub. roku przyznanie dodatkowych 27 milionów na szereg inwestycji w Wawrze w latach 2022-2024. Gdzieś na stronach mediów społecznościowych mignęły nawet zdjęcia radnych rządzącej Wawrem koalicji stojących i trzymających tabliczki z kwotami i nazwami kolejnych planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Jedną z nich miałaby być m.in. „budowa (…) ul. Tawułkowej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Przewodową”.

Bardzo nas, mieszkańców, to ucieszyło, ponieważ od mniej więcej roku postulowaliśmy, aby budowa ronda stała się częścią planowanej inwestycji. Jednak nauczeni niemiłym doświadczeniem – po ponad rocznej batalii o kształt i zakres przebudowy w/w ulic – postanowiliśmy sprawdzić jak mają się huczne zapowiedzi do faktów. Zwróciliśmy się więc trybem dostępu do informacji publicznej o wskazanie środków zabudżetowanych na budowę ronda ul. Tawułkowej-Przewodowej oraz o udostępnienie planowanego harmonogramu realizacji inwestycji. Podobnie jak to miało miejsce przy naszych wcześniejszych wnioskach – tak i tym razem zostaliśmy odesłani do Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy (www.bip.warszawa.pl). Niezrażeni kolejnym urzędniczym unikiem, dokładnie przyjrzeliśmy się tegorocznemu wawerskiemu budżetowi jak i wieloletniej prognozie finansowej Warszawy. Okazało się, że w żadnym z wymienionych dokumentów nie ma słowa o tak szumnie zapowiadanej na stronie Urzędu „budowie ul. Tawułkowej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Przewodową”. Są tylko zapisy o zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej” – bez najmniejszej wzmianki o rondzie.

Również druga część uzyskanej odpowiedzi na nasze pytanie, a dotycząca planowanego harmonogramu budowy ronda Tawułkowa-Przewodowa wprost mówi, że: „w ramach obecnie powstającej dokumentacji projektowej nie jest przewidziana lokalizacja ronda na skrzyżowaniu ulic Tawułkowa/Przewodowa. Planujemy w obecnym roku kalendarzowym zlecić wykonanie dokumentacji (w ramach odrębnej umowy) na zaprojektowanie ronda na przedmiotowym skrzyżowaniu, w drugim etapie realizacji inwestycji – po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wyłonieniu Wykonawcy robót dla pierwotnego zakresu”.
Zatem pytanie brzmi – z jakiej pozycji w budżecie Dzielnicy oraz z jakich środków budżetowych ma zostać przygotowana „w ramach odrębnej umowy” dokumentacja wskazanego ronda, a potem jego budowa?

Według przygotowanego przez projektanta pod koniec 2020 r. kosztorysu, sama budowa ul. Tawułkowej i Liliowej, bez niezbędnych wywłaszczeń, miała kosztować 7,102 mln PLN. Urząd stoi na stanowisku, że koszt realizacji inwestycji według nowego projektu będzie teraz tańszy (nowy projekt przewiduje inny jej przebieg), zapominając o galopujących cenach materiałów i robocizny. Odmówiono nam udostępnienia nowego kosztorysu ww. inwestycji, ale zakładamy, że taniej już nie będzie. A gdzie są w takim razie środki zabezpieczone na budowę ronda? Wspomnianych 7,1 mln nie starczy przecież na obie pozycje.

Skrzyżowanie ulic Tawułkowej i Przewodowej. Fot. D.Rafał

W marcu 2021 r. mieszkańcy ul. Tawułkowej złożyli do Rady m.st. Warszawy protest n.t. krzywdzącego projektu przebudowy ul. Tawułkowej i Liliowej kosztem zabudowanych posesji o numerach parzystych, ignorującego niezabudowaną od lat rezerwę terenu wzdłuż pasa drogowego. Również radni wawerscy podczas jednego z posiedzeń komisji rozwoju wykazali szereg błędów w procedowanym wówczas projekcie. W czerwcu ub.r. w trakcie sesji Rady Dzielnicy przegłosowano stanowisko wzywające Zarząd Dzielnicy do uwzględnienia postulatów i argumentów mieszkańców ul. Tawułkowej. Po szeregu batalii na szczeblu Miasta i Dzielnicy, gdzie wskazywaliśmy na błędy – m.in. brak zabezpieczenia wystarczających środków na realizację ww. inwestycji (brak 5 mln PLN) – urzędnicy zlecili wykonanie kolejnego projektu przebudowy ul. Tawułkowej, który miał uwzględniać obywatelskie postulaty. W przedstawionym pod koniec ub.r. nowym projekcie przebudowy ul. Tawułkowej kluczowy postulat mieszkańców w końcu został uwzględniony tj. budowa drogi po istniejącej od lat rezerwie terenowej. Niemniej w ramach tego projektu na niemal całej naszej ulicy mają zostać wykonane rowy odwadniające z przepustami znacząco ograniczające dojazdy do posesji. Zostaliśmy więc zmuszeni do złożenia w marcu 2022 r. kolejnego protestu dotyczącego wykonania innego sposobu odwodnienia planowanej drogi.