Wieżę widokową w dobre ręce oddam

Autor: , Osiedle: Sadul Zerzeń Data: .

Coraz częściej słyszymy o Parku Aktywności Rodzinnej (rejon Lucerny / Węglarska), ale nie powiększa się nasza wiedza o założeniach do projektu. Cały czas obracamy się w kręgu tych samych zdań i pojęć, jakie pojawiły się w krótkich komunikatach urzędu w zeszłym roku. Spotkanie z p. Burmistrzem nie przyniosło niestety żadnych konkretów poza pewnikiem, że budowa musi być ukończona w roku 2023.

Być może Burmistrz odniósł wrażenie, że okoliczni mieszkańcy obawiają się nowych inwestycji „jak zawsze” i chcą by było „jak dawniej”. Nic bardziej mylnego. Obawy są skutkiem braku informacji, a odnieść można wrażenie, że sam Urząd nie zna lub nie chce ujawnić konkretnych założeń. A to my właśnie chcemy, aby urząd zajął się tym terenem (co do tej pory bardzo słabo mu się udaje). Doprowadzenie terenu do porządku, zachowanie zdrowych drzew oraz nowe nasadzenia, wytyczenie ścieżek (w tym rowerowych), mostki nad kanałami, mała architektura z przyjaznych środowisku materiałów, miejsce zabaw dla dzieci czy wybieg dla psów – to optymalny według nas kierunek i zakres ingerencji w zagospodarowanie tego terenu w pierwszej fazie realizacji.

Wizualizacja wieży widokowej z koncepcji Parku Aktywności Rodzinnej Źródło: UD Wawer

Nie musimy wydawać 9 milionów złotych na Park, do którego trzeba będzie dojeżdżać samochodem (85 % powierzchni dzielnicy leży w odległości ponad 2km). Nie musimy zaczynać od wycinki, budowy parkingów i wieży widokowej (!). Chętnie oddamy te pieniądze, aby poza naszym Parkiem powstały nowe, może mniejsze (być może poprzez rewitalizację istniejących terenów zielonych), ale za to w wielu miejscach Wawra – tam gdzie są potrzebne na co dzień.

Jeśli mają Państwo propozycje takich miejsc, chcecie zasygnalizować potrzebę miejsca „zielonego wypoczynku” w swojej okolicy piszcie na adres: redakcja@gazetawawerska.pl (za pozwoleniem redakcji Gazety Wawerskiej). Na konsultacje nigdy nie jest za późno.

Obiecujemy przekazać te sugestie Burmistrzowi oraz radnym. Lepiej wydać mniej a mądrze, niż marnować więcej. Może nie będą to tak medialne inwestycje, ale bardziej potrzebne zwykłym mieszkańcom Wawra, co zwłaszcza w roku wyborczym 2023 nie powinno pozostać bez znaczenia.

Maciej Ozdowski
mieszkaniec
dzielnicy Wawer