Pracowity rok dla strażaków

Ochotnicza Straż Pożarna w Radości do listopada 2022 roku odnotowała 72 wyjazdy alarmowe w tym 64 miejscowe zagrożenia (wiatrołomy, podtopienia, kolizje lub wypadki drogowe itp.), 5 pożarów, 3 zabezpieczenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy. Był to wyjątkowo pracowity okres dla naszych strażaków, rekordowy pod względem liczby wyjazdów. Dla porównania w 2021 roku strażacy z Radości uczestniczyli w 36 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Do największych i najcięższych działań w tym okresie należał pożar budynku gospodarczego w Falenicy (luty), oraz listopadowy pożar domu jednorodzinnego na osiedlu Nadwiśle. Ponadto, mijający rok obfitował w wyjazdy do pożarów traw i usuwania skutków wiatrołomów.

Poza udziałem w akcjach ratowniczo-gaśniczych strażacy z OSP Radość podejmowali szereg innych inicjatyw i aktywności. Druhowie uczestniczyli w lokalnych piknikach, festynach i wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wawer i lokalne środowiska. Naszych strażaków można było spotkać między innymi na Wawerskim Pikniku Ekologicznym, czy też w Falenicy podczas zlotu miłośników motoryzacji. Podczas każdego wydarzenia strażacy prezentowali swój sprzęt i rozmawiali z mieszkańcami o swojej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Ponadto, strażacy uczestniczyli w licznych spotkaniach z dziećmi w przedszkolach i szkołach. Podczas spotkań strażacy omawiali specyfikę swojej pracy, mówili o zadaniach które do nich należą, szkolili z podstaw pierwszej pomocy oraz prowadzili prewencyjne pogadanki na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Kończący się rok obfitował również w liczne ćwiczenia strażackie organizowane zarówno we współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi jaki prowadzone przez Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Warszawie. Strażacy podczas szkoleń i ćwiczeń podnosili swoje zdolności i kwalifikacje, tak aby jeszcze skuteczniej móc nieść pomoc i radzić sobie podczas najtrudniejszych działań ratowniczo-gaśniczych z którymi może przyjść się zmierzyć. W sumie do listopada ochotnicy uczestniczyli w 149 zbiórkach szkoleniowych i gospodarczo-organizacyjnych.

W bieżącym roku OSP Radość zasiliło również 5 strażaków-ratowników którzy z powodzeniem ukończyli w tegorocznym szkoleniu podstawowym organizowanym przez Komendę Miejską PSP. W sumie OSP Radość zrzesza 68 druhów w tym 25 strażaków-ratowników gotowych od udziału w wyjazdach do zdarzeń oraz 19 druhów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. W nadchodzącym roku planowane są kolejne przyjęcia nowych członków w szeregi naszej jednostki. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Wawra. Razem zadbajmy o bezpieczeństwo naszej dzielnicy.

Strażacy OSP Radość podczas ćwiczeń. Fot. OSP Radość

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza podsumowuje rok
W roku 2022 bardzo prężnie działała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Radość. W bieżącym roku zasiliło ją 2 nowych członków. Dwoje druhów MDP ukończyło w tym roku 18 lat i zasiliło szeregi OSP. Młodzieżówka liczy obecnie 19 członków. Młodzi druhowie uczestniczyli w zbiórkach strażackich podczas których organizowane były ćwiczenia. Doświadczeni strażacy uczyli młodzież obsługi podstawowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, udzielania pomocy przedmedycznej, musztry i regula minów pożarniczych oraz taktyki gaszenia pożarów. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza brała również udział w wyjazdach do Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych podczas których strażacy PSP prezentowali swój sprzęt pożarniczy i omawiali swoją pracę młodym adeptom pożarnictwa. Łącznie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza uczestniczyła w 24 zbiórkach oraz 3 wyjazdach do JRG.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze spełniają bardzo istotną rolę w kształtowaniu postaw obywatelskich i tworzeniu lokalnej wspólnoty wśród młodzieży. Warszawskie MDP otrzymały w tym roku rekordowe środki na swoją działalność. 2 listopada 2022 roku w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji wręczenia promes Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym. Promesy przyznane zostały na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn MDP. Podczas uroczystego apelu w Wydziale Organizacyjnym KM PSP m.st. Warszawy promesy wręczono Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym z 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu warszawskiego: OSP Radość, OSP Ursus, OSP Stara Miłosna. W trakcie wydarzenia, zaproszeni goście podczas przemówień okolicznościowych jednogłośnie podkreślali istotną rolę Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie pożarowym już od najmłodszych lat. Zaznaczali, jak ważne dla bezpieczeństwa nas wszystkich są jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają długoletnie i bogate doświadczenie i jak ważne jest, aby dorobek OSP przekazywany był młodym pokoleniom, które zrzeszone są w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.

Najgroźniejsze pożary
Rok 2022 obfitował w większą niż w poprzednich latach liczbę zdarzeń i akcji ratowniczo-gaśniczych. Do największych akcji gaśniczych należał pożar zakładu przemysłowego w Falenicy. Do zdarzenia doszło w lutym. Z pożarem walczyło 26 zastępów straży pożarnej. Pożar budynku został opanowany po niespełna dwóch godzinach, a w wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Drugim dużym pożarem było zdarzenie przy ulicy Pelargonii z listopada. Na skutek zwarcia instalacji elektrycznej zapaliło się poddasze domu jednorodzinnego. W akcji gaszenia palącego się poddasza uczestniczyło 20 zastępów straży pożarnej. Po dotarciu na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania przekazano, że ogień wydobywa się przez jedno z okien na 1 piętrze, a pożarem objęta jest cała przestrzeń pomiędzy deskowaniem, a pokryciem dachowym (dachówka ceramiczna) oraz materiał palny zgromadzony w jednym z pokoi na drugiej kondygnacji. Pożar udało się opanować. Cała akcja gaśnicza trwała ponad sześc godzin. Było to trudne zdarzenie, ze względu na bardzo rozwinięty już pożar w przestrzeni dachowej (trudno dostępnej) w momencie dotarcia strażaków. Strażacy z Radości uczestniczyli zarówno w akcji gaszenia pożaru, jak również podczas zabezpieczenia spalonego poddasz specjalną plandeką następnego dnia.

Zdjęcie z pożaru przy ul. Pelargonii. Fot. OSP Radość