Czy każde rondo musi mieć nazwę?

Autor: , Osiedle: Międzylesie Data: .

Informacja od wiceprzewodniczącej Rady Osiedla Międzylesie Małgorzaty Albińskiej-Frank…

Kilka tygodni temu Rada Osiedla Międzylesie otrzymała od Urzędu Dzielnicy Wawer do zaopiniowania projekt Uchwały w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu. Chodziło o skrzyżowanie ulic Żeganskiej i Dworcowej czyli rondo przed Urzędem Dzielnicy, które miałoby otrzymać nazwę – Rondo Juliana Ochorowicza.

Rondo w Międzylesiu przy Urzędzie Dzielnicy Wawer. Źródło: mapa.um.warszawa.pl

To miłe, że o opinię zapytano radę osiedla czyli najniższą instancję samorządu! Po analizie przysłanych materiałów, dochodzeniu w internecie i przyswajaniu wiedzy encyklopedycznej (Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, wyd. ok. roku 1927!) doszliśmy do wniosku, że Pan Julian Ochorowicz jest niewątpliwie postacią niezwykłą i fascynującą i bez wątpienia zasługuje na uhonorowanie. Jednak propozycja użycia jego nazwiska jako nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Wawer, w os. Międzylesie, wzbudziła nasz zdecydowany sprzeciw. Wydaliśmy opinię negatywną, a naszą dezaprobatę uzasadniliśmy tak:

1. W nazewnictwie obiektów miejskich na naszym terenie powinniśmy czcić pamięć osobowości, które poprzez swoją działalność wpisały się w historię Wawra. Przyczyniłoby się to upamiętnienia tych osób i ich dokonań oraz do popularyzacji historii Wawra. Jest tyle wspaniałych nazwisk. Wystarczy sięgnąć po publikacje i książki. W nich znajdziemy wiele postaci, które mieszkając w Wawrze, niejednokrotnie narażały swoje życie poświęcając całą swoją aktywność społeczności wawerskiej.

2. Proces nazwania dzielnicowych obiektów miejskich powinien być inicjowany przez mieszkańców, organizacje działające na naszym terenie, lub Radę Dzielnicy we współpracy z mieszkańcami.

3. Tymczasem propozycja nazwy została przesłana przez Radę m.st. Warszawy, a zainicjowana przez Fundację Juliana Ochorowicza. Wnioskodawcy otrzymali z Biura Geodezji i Katastru aktualną listę możliwych do nazwania obiektów miejskich i wybierając rondo przed naszym Urzędem rozpoczęli procedurę. Do tej pory pozytywną opinię wydał Zespół Nazewnictwa Miejskiego i Komisja d.s. Nazewnictwa Miejskiego Rady m.st. Warszawy – to wszystko są instytucje miejskie, ale nie wawerskie. Jeśli chodzi o gremia wawerskie to pozytywną opinię wydał tylko Dzielnicowy Zespół d.s. Nazenictwa.

4. W uzasadnieniu projektu Uchwały nie znaleźliśmy informacji nt. pomysłu nazwania im. Juliana Ochorowicza akurat międzyleskiego ronda. Lakoniczne zdanie cyt. „Zdaniem wnioskodawcy ten wybitny naukowiec i filozof zasługuje na upamiętnienie w tak powszechnym miejscu jak okolice Urzędu Dzielnicy Wawer oraz Biblioteki Publicznej” nie jest wg. Nas dostatecznym argumentem. Co wspólnego ma Julian Ochorowicz z Wawrem? Nie ma żadnych informacji, a „powszechnych miejsc” nie tylko w Wawrze, ale i w innych Dzielnicach, ba, w innych miastach – jest wiele.Julian Ochorowicz, polski psycholog, filozof, wynalazca, poeta, publicysta i fotografik, urodzony w Radzyminie, studiował w Warszawie, stopień doktora nauk filozoficznych otrzymał w Lipsku, wykładał we Lwowie, jeździł po świecie i w końcu osiadł w Wiśle na Śląsku Cieszyńskim, gdzie wybudował sobie dom, znany później jako willa Ochorowiczówka, a w niej pracownię, w której z dużą energią oddał się swoim fascynacjom. Istnieje więc wiele miejsc, które dla upamiętnienia jego pobytu czy działalności można by nazwać jego imieniem. W Wawrze rondo jego imienia byłoby nazwą martwą.

5. Wnioskodawca – zarejestrowana w KRS w Warszawie Fundacja Juliana Ochorowicza nie jest organizacją pożytku publicznego. Nie ma nawet strony internetowej. Na Facebooku ostatnie wpisy pochodzą w 2017 roku, bez żadnych komentarzy. Nie bardzo więc wiadomo z kim mamy do czynienia. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Kultury i Sportu, która podjęła temat, przedstawiliśmy naszą opinię. Po dyskusji Komisja również wydała negatywną opinię.Poza tym dyskutowaliśmy następujące aspekty:
– czy w ogóle należy nazywać wszystkie miejsca dotąd nienazwane?
– jakie byłyby kryteria wyboru?
– jak powinien przebiegać proces nazewnictwa?

Problem pozostał otwarty. Na kolejnym posiedzeniu będzie kontynuowany przy udziale zaproszonych rad osiedli. Co Wy sądzicie w tej sprawie? Zachęcamy do przesyłania komentarzy, które chętnie przedstawimy na posiedzeniu.

Rada Dzielnicy Wawer w dniu 5 kwietnia br. także negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Warszawy nadającej rondu przy dzielnicowym urzędzie imię Juliana Ochorowicza.