Z notesu strażaków – 10-11/2023

Autor: , Osiedle: Bez kategorii Data: .

Pożar przy Trakcie Brzeskim
Nocą 30 września bieżącego roku strażaków z OSP Radość obudził sygnał alarmu wysyłany druhom przez Stanowisko Kierowania PSP w przypadku wystąpienia pożaru. Około godziny 2 w nocy zastęp OSP Radość stawił się w remizie i został zadysponowany do pożaru pustostanu przy Trakcie Brzeskim. Po dotarciu na miejsce strażacy zastali płonący parterowy budynek. Działania druhów z OSP polegały na przygotowaniu linii zasilającej, podawaniu prądów wody, dogaszaniu pogorzeliska oraz przeszukaniu całego obiektu. Według wstępnego rozpoznania budynek miał być niezamieszkały, jednak podczas działań gaśniczych i prac rozbiórkowych natrafiono w środku na dwa zwęglone ciała. Na miejscu akcji pożarniczej pracowało 11 zastępów straży pożarnej. Trwają czynności mające na celu identyfikację ofiar i przyczyny pożaru.

Wóz bojowy OSP Radość podczas pożaru przy Trakcie Brzeskim

Młodzieżowe Mistrzostwa Mazowsza
W sobotę 23 września Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Radość brała udział w I Młodzieżowych Mistrzostwach Mazowsza pt. „Ochrona Ludności” organizowanych na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra. H. Sucharskiego w Sierpcu. Celem organizacji Mistrzostw było wsparcie systemu bezpieczeństwa poprzez kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw, zachowań i reagowania na zdarzenia niebezpieczne, a także podnoszenia poziomu świadomości kultury bezpieczeństwa środowiska społecznego i środowiska przyrodniczego w ramach działań z zakresu Ochrony Ludności.

Nasza młodzież mierzyła się z zadaniami z zakresu:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa, pomoc poszkodowanym na drogach;
  • Pomoc poszkodowanym podczas zatruciem tlenkiem węgla;
  • Pomoc poszkodowanym z urazami;
  • Wypadki masowe / zdarzenia mnogie;
  • Wsparcie poszukiwań osób zaginionych w lasach.

Jesteśmy dumni z naszych adeptów pożarnictwa i życzymy im dużo sukcesów podczas kolejnych zawodów i nie tylko.

Nowi strażacy-ratownicy w OSP
W niedzielę 15 października zakończyło się trwające dwa miesiące „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”, którego celem było przygotowanie słuchaczy do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W szkoleniu uczestniczyli strażacy z OSP Białołęka, OSP Radość, OSP Stara Miłosna, OSP Ursus i OSP Wesoła. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były przez funkcjonariuszy z KM PSP m.st. Warszawy. W ramach kursu podstawowego słuchacze zrealizowali także, przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP, szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz zaliczyli test w komorze dymowej. Kurs zakończony został egzaminem, który składał się z dwóch części: teoretycznej – pisemny sprawdzian wiedzy; praktycznej – trzy stanowiska sprawdzające znajomość obsługi sprzętu oraz umiejętność działania w zastępie. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 18 słuchaczy, w tym 2 druhów z OSP Radość. Wszystkim druhnom i druhom gratulujemy ukończenia szkolenia oraz życzymy powodzenia w działaniach ratowniczych!