Radość z pomagania

Pod intrygującymi hasłami: „Ławeczka dla sąsiada” i „Sąsiedzka Tablica Ogłoszeń”, Stowarzyszenie Radość z Pomagania zorganizowało we wrześniu spotkanie sąsiedzkie w Falenicy (w zamyśle tablica i ławeczka mają ułatwić dotarcie do osób wykluczonych internetowo). Była to jednocześnie okazja do wypromowania trzeciej już w Wawrze jadłodzielni.

Organizatorzy pikniku zakładali, że aktywni mieszkańcy osiedla zaprezentują swoje osiągnięcia, a pozostali uczestnicy poznają się nawzajem, wymienią pomysły na wspólne działania i zachęcą do solidarności z potrzebującymi. Impreza miała też promować przedsiębiorców, firmy i instytucje z terenu Falenicy.
W celu skutecznego nagłośnienia celów Stowarzyszenia, zdecydowano się sięgnąć po środki finansowe z programu „Inicjatywa lokalna” (można o nie wystąpić do urzędu przez cały rok, a wysokość dotacji jest proporcjonalna do zadeklarowanego udziału własnego). Tym sposobem pozyskano pieniądze na wydruk ulotek i plakatów, zakup koszulek z okolicznościowym nadrukiem, zakup poczęstunku, wynajęcie toalet itd. O resztę – nagłośnienie, stoły, namioty, grille, ekspresy, leżaki – zadbali liczni współorganizatorzy. Stowarzyszenie planuje powtarzać spotkania w innych osiedlach.

Już od 2017 roku ludzie o wielkich sercach – działający w różnych organizacjach pomocowych – pomagają seniorom, dzieciom, niepełnosprawnym i zwierzętom. Do potrzebujących docierają różnymi drogami, głównie przez inne zaangażowane osoby, zgłaszających osobiście pytają jakiej pomocy potrzebują, weryfikują też potencjalnych biorców na podstawie ich aktywności i relacji w social mediach. Pomagają systematycznie osobom, którym nie poprawia się sytuacja życiowa, prowadzą nieodpłatnie wypożyczalnię sprzętu do rehabilitacji oraz dla osób z trudnościami poruszania się. Działają głównie na terenie Wawra, ale też poza granicami stolicy. Podejmują różne inicjatywy i akcje np.:

  • rozpoczętą w 2019 roku „Dzielę się jedzeniem w Wawrze”, którą zapoczątkowało otwarcie we współpracy z Uniq Fight Club „Jadłodzielni” w Aninie (pierwszej w Wawrze);
  • akcję zbiórki pluszaków dla ratowników medycznych i strażaków;
  • akcję „Kocyk i herbatka dla Babci i Dziadka” – drobne upominki jak kocyk, kawa/herbata, krzyżówka lub książka, coś słodkiego z okazji Dnia Babci i Dziadka;
  • „Radość bez Granic” czyli pomoc osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie w tym Ośrodkowi w Konstancinie Jeziornej;
  • „Radość ze Świąt”jako wielkanocne i bożonarodzeniowe zbiórki dla seniorów i rodziców samotnie wychowujących dzieci;
  • pomoc osobom o słabszej kondycji fizycznej w pielęgnacji miejsc pochówku;
  • zbiórkę dla mam z Domu Samotnej Matki;
  • zbiórkę rzeczy dla nieletnich mam z niemowlakami, które przebywają w jedynej w Polsce tego typu placówce – Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Falenicy.

Stowarzyszenie ma profil na Faceboook-u z ok 1500 obserwatorami oraz stronę www. Tam ogłaszają akcje, zbiórki, organizują transport i zbierają zgłoszenia. Jest to widoczny i godny naśladowania przykład jak dużo można osiągnąć dzieląc się dobrem.

Sukces falenickiego pikniku zachęcił organizatorów ze Stowarzyszenia “Radość z pomagania” do powtórzenia imprezy w innych osiedlach