Flaga narodowa przed domem

W PRL-owskim serialu Stanisław Bareja, grający dzielnicowego Parysa, tłumaczył Romanowi Wilhelmiemu (Anioł, gospodarz domu), że flagi mogą sobie wisieć 2 maja, ale już 3 maja to nie ma mowy… Milicja pilnowała terminów wywieszania i zdejmowania flag. Dziś wiele wawerskich rodzin eksponuje Biało-Czerwoną przed swoimi domami na stałe. Także 3 maja…

Flaga narodowa pojawia się na wielu demonstracjach w kraju. Na przykład tradycyjnie, w dzień szczególny dla naszej lokalnej wspólnoty, w grudniową rocznicę zbrodni wawerskiej, uczestnicy nocnego marszu śladem ofiar niosą ze sobą polskie flagi.

Obserwujemy różne reakcje przechodniów na wywieszoną przed domem narodową flagę. Jeden uśmiechnie się i powie – ja też jestem patriotą! Inny zapyta z gniewnym grymasem – co tu się janiepawli?!!!. Zwłaszcza tym drugim, reagującym alergicznie na narodową symbolikę, warto przypomnieć regulacje prawne z nią się wiążące, by nie byli podobni do tej reporterki pewnej telewizji prywatnej, relacjonującej Marsz Niepodległości słowami: „Uczestnicy wznoszą kontrowersyjne hasła „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Willa Anna w Aninie, ul. V Poprzeczna. Fot. P. Grzegorczyk

Konstytucja RP w art. 28 zastrzega, iż barwami RP są kolory biały i czerwony, godłem – wizerunek orła białego w koronie na czerwonym polu a hymnem – Mazurek Dąbrowskiego. W ustawie z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, przyjętej w PRL, lecz po 1990 r. gruntownie zmodernizowanej, kluczowe znaczenie mają przepisy art. 1: „1. Orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz wszystkich organów państwowych, instytucji i organizacji.”.

Zgodnie z art. 4 barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest biały, a dolny czerwony. W układzie pionowym biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

Kluczowe znaczenie ma art. 5 ust. 2 ustawy, mówiący o tym, iż każdy ma prawo używać barw RP, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2 – tj. z uwzględnieniem obowiązku otaczania tych barw czcią i szacunkiem.

Flagę państwową podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad organów państwa i samorządów, na polskich statkach, placówkach dyplomatycznych, lotniskach i samolotach.

Ale podkreślmy – także każdy z nas ma prawo eksponować barwy RP, w szczególności (lecz nie tylko…) w celu podkreślenia znaczenia określonych świąt i wydarzeń, także zresztą lokalnych i prywatnych.
To nasza, polska flaga, wszyscy mamy prawo ją wykorzystywać i obowiązek – szanować, jako znak wspólnoty także z tymi, którzy w walce o wolną Polskę stracili życie. Flaga nas ma łączyć, nie dzielić.