Co z rezerwą terenu pod ulicę łączącą Jeziorową z Bronowską?

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , ,

O sprawie poszerzenia zakresu budowy ulicy Jeziorowej o odcinek do ulicy Bronowskiej pisałem we wpisie: Dlaczego dzielnica nie buduje Jeziorowej od razu do Bronowskiej? Wnioskowałem wtedy o odpowiednie poszerzenie planowanej inwestycji związanej z budową kanalizacji w tej ulicy oraz budową samej ulicy (Interpelacja nr 51(56) z dnia 17.06.2015 w sprawie poszerzenia zakresu budowy ul. Jeziorowej o odcinek do ul. Bronowskiej). Niestety Zarząd Dzielnicy nie odniósł się pozytywnie do moich wniosków w tej sprawie (Odpowiedź Burmistrza Dzielnicy Wawer z dnia 16.11.2015 na interpelację nr 51(56)/2015).

Pomyślałem sobie „nic to”, najważniejsze aby chociaż trzymana była tzw. rezerwa terenu pod przyszłe przedłużenie ulicy Jeziorowej do ulicy Bronowskiej. Jeśli nie teraz, to chociaż kiedyś w przyszłości takie przedłużenie będzie mogło powstać jak mieszkańcy tych rejonów zaczną na dobre krzyczeć, że ciasną Masłowiecką i Przygodną już się nie da jeździć. A miejsca na zabudowę mieszkaniową przy Jeziorowej jest jeszcze dużo.

Zapytałem o to czy dzielnica trzyma przedmiotową rezerwę terenu na sesji Rady Dzielnicy Wawer składając Pismo z dnia 16.12.2015 z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację. Burmistrz powiedział na sesji, że owszem, taka rezerwa jest trzymana i nie zostanie ten teren zabudowany.

Odpowiedź na moje pismo z prośbą o uzupełnienie odpowiedzi na interpelację miało być zatem tylko formalnością potwierdzającą na papierze wypowiedziane przez Burmistrza słowa. Odpowiedź Zastępcy Burmistrza z dnia 8.01.2016 trochę mnie jednak rozczarowała bo nie znalazłem tam potwierdzenia słów Burmistrza z grudniowej sesji. Tak naprawdę nie ma tam żadnej odpowiedzi w tym temacie. W piśmie tym przeczytac można, że „dla inwestycji polegającej na budowie ul. Jeziorowej nie były wydane decyzje o warunkach zabudowy ani pozwolenia na budowę„. Nie o to jednak było pytanie. Pytanie było o to czy w pasie terenu, na którym w przyszłości będzie można wybudować odcinek ulicy łączący Jeziorową z Bronowską, nie zostały wydane warunki zabudowy czy pozwolenia na budowę na jakiekolwiek budynki. Odpowiedź mówi niestety tylko o tym, iż w sprawie budowy Jeziorowej żadne warunki ani pozwolenia nie zostały wydane. W odniesieniu do inwestycji drogowej nie może być zresztą mowy o warunkach zabudowy ale np. o decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego, decyzji środowiskowej czy pozwoleniu na budowę. Albo ktoś nie umie czytać, albo ktoś nie umie pisać, albo ktoś mataczy. Z pewnością powrócę z tym tematem.