Uwagi do przebudowy Traktu Lubelskiego

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , , , , , , ,

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przedstawił jakiś czas temu projekty zagospodarowania terenu w ramach przebudowy Traktu Lubelskiego na odcinku od Zwoleńskiej do Borowieckiej. Z tym projektami można zapoznać się we wpisie: Projekt rozbudowy Traktu Lubelskiego od Zwoleńskiej do Borowieckiej.

Planowane było w tej sprawie na początku marca spotkanie z projektantem, ale niestety zostało odwołane i do dnia dzisiejszego nie odbyło się. Wygląda to tak jakby ZMID w ogóle nie miał ochoty zapoznawać się z opiniami np. radnych dzielnicy Wawer w sprawie tego projektu. Nie czekając w nieskończoność na spotkanie omawiające projekt przebudowy Traktu Lubelskiego zwróciłem się z prośbą o uwzględnienie następujących korekt w tym projekcie:

 • Uwzględnić wiaty przystankowe na wszystkich przystankach autobusowych dla projektowanego odcinka,
 • Uwzględnić zatokę autobusową wraz z wiatą przystankową po południowej stronie ronda Trakt Lubelski / Zwoleńska w kierunku południowym,
 • Uwzględnić przejście dla pieszych przez ścieżkę rowerową przy jej przejściu z ulicy za rondem Trakt Lubelski/Zwoleńska,
 • Przewidzieć przebieg ścieżki rowerowej przez ulice poprzeczne do ulicy Trakt Lubelski tj. przez ulicę Cylichowską, Borków i Borowiecką bezpośrednio przy przejściach dla pieszych w tych ulicach. Ścieżka rowerowa przechodzi zawsze po obydwu stronach tych poprzecznych ulic na wschodnią stronę ulicy Trakt Lubelski i po obydwu stronach kończy się na chodniku. Zasadne jest aby te niezakończone odcinku ścieżki rowerowej połączyć ze sobą. Dodatkowo w przypadku ulicy Borowieckiej projekt MPZP Borków przewiduje DDR w ulicy Borowieckiej właśnie po jej południowej stronie co dodatkowo podkreśla konieczność połączenia obydwu ścieżek rowerowych po przejściu na wchodnią stronę ulicy Trakt Lubelski do południowo-wschodniego narożnika skrzyżowania Traktu Lubelskiego i Borowieckiej,
 • Wydłużyć w ramach tego projektu chodnik po południowej stronie ulicy Cylichowskiej do istniejącego chodnika przy cmentarzu parafialnym,
 • Uwzględnić wjazd i wyjazd na teren planowanego przedszkola w rejonie ulicy Peonii, tak aby bezpośrednio po jego budowie, które jest planowane na najbliższe lata nie było konieczności kolejnej przebudowy pasa drogowego ulicy Trakt Lubelski. Wymagana jest tu koordynacja projektu z firmą projektującą przedszkole przy ul. Trakt Lubelski,
 • Skoordynować planowany przebieg ulicy Cyklamenów z projektantem MPZP Borków.
  W projekcie przebudowy ulicy Trakt Lubelski ulica Cyklamenów jest ślepa i nie łączy się z ulicą Trakt Lubelski, podczas gdy w projekcie MPZP Borków ulica ta łączy się z ulicą Trakt Lubelski,
 • Uwzględnić istniejące obecnie przejście dla pieszych w pobliżu sklepu Marcpol,
 • Uwzględnić przejście da pieszych przez ścieżkę rowerową po południowej stronie od ronda z ulicą Borków,
 • Poszerzyć jezdnię ulicy Cylichowskiej. W przedstawionym projekcie jezdnia tej ulicy ma projektowaną szerokość 5,5m, a powinna mieć co najmniej 7m z uwagi na to, że odcinek Cylichowskiej od cmentarza do Traktu Lubelskiego jest przewidywany jako odcinek zjazdowy z trasy Nowo-Zwoleńskiej. Trasa Nowo-Zwoleńska nie bedzie miała węzła z Traktem Lubelskim a będzie jedynie wiaduktem nad tą ulicą przebiegać w związku z tym zasadne jest aby przewidzieć docelową szerokość ulicy Cylichowskiej w tym miejscu. Dla pasa drogowego ulicy Cylichowskiej (17KDL) przewiduje się w obowiązującym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ulicy Zwoleńskiej 14 metrów szerokości,
 • Poszerzyć jezdnię ulicy Chodzieskiej z 5m do 6m,
 • Przeprowadzić ścieżkę rowerową przez ulicę Śnieguliczki i dopiero wtedy wprowadzić ją tymczasowo w ulicę Trakt Lubelski,
 • Przewidzieć niewielki, początkowy odcinek chodnika po północnej stronie ulicy Śnieguliczki,
 • Poszerzyć jezdnię ulicy Śnieguliczki do 5m przy wlocie z Traktu Lubelskiego, czyli na taką szerokość jaką ma ta ulica od strony drogi serwisowej przy Wale Miedzeszyńskim.