Sekcja „Skrzaty” w WCK Zastów prawie zlikwidowana.

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: ,

Sekcja „Skrzaty” działa w Klubie Kultury Zastów, czyli dzisiejszej filii WCK Zastów, od około 20 lat. Są to zajęcia uzdalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym, na który składa się bogaty program zajęć plastycznych, umuzykalniających, czytelniczych, teatralnych i ruchowych. Zajęcia trwają od 9:00 do 15:00 i są stosunkowo tanie. Korzysta z nich obecnie kilkanaścioro dzieci choć chciałoby zdecydowanie więcej.

Dyrektor Wawerskiego Centrum Kultury postanowiła zlikwidować sekcję Skrzatów w zastowskiej filii. Jakie powody przemawiały za tą likwidacją? Podobno działalność ta nie wpisuje się w charakter Wawerskiego Centrum Kultury i zbyt mocno przypomina działalność oświatową placówki przedszkolnej. Sekcja miała zakończyć funkcjonowanie wraz z końcem czerwca br. Propozycja likwidacji sekcji Skrzatów padła w momencie kiedy zakończyła się już rekrutacja do przedszkoli i rodzice dzieci aktywnie korzystających z tych zajęć nie mogliby zapewnić swoim pociechom jakiejkolwiek alternatywy.

Na skutek usilnych próśb rodziców i Pani Dyrektor WCK Zastów zajęcia nie zostaną zlikwidowane w tym roku. Likwidację sekcji Skrzatów przesunięto na rok przyszły. Problem powróci zatem za rok. A ja się zastanawiam czy warto w ogóle pozbywać się tak prężniej działającej kuźni talentów?