Nadchodzą zmiany na Kombajnistów

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: ,

W bieżącym roku będzie się trochę działo na ulicy Kombajnistów. Po pierwsze, MPWiK planuje wybudować tu w końcu kanalizację, która będzie służyła do odprowadzania ścieków, i to nie tylko z posesji przy tej Kombajnistów, ale również z posesji przy ulicy Wiązanej (wszystkich posesji na północ od Wiązanej 11). Po budowie kanalizacji, odtworzona zostanie jezdnia tej ulicy. Dzielnica Wawer planuje tu jednocześnie budowę chodnika.

To dobrze, że ulicę Kombajnistów dotkną w tym roku powyższe inwestycje. Mam jednak niedosyt odnośnie tego w jaki sposób zostanie wybudowany chodnik, który sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy prowizorki są lepsze od docelowych rozwiązań?

Uchwalony plan zagospodarowania rejonu ul. Zwoleńskiej – część I przewiduje szerokość pasa drogowego ulicy Kombajnistów na odcinku od Traktu Lubelskiego do Wiązanej od 17,5m do 18m. W ramach tego pasa drogowego przewidzana jest między innymi ścieżka rowerowa. To nie oznacza, że miasto musi od razu przeprowadzać procedurę wywłaszczenia dla całego docelowego pasa drogowego. Być może faktycznie nie jest od razu potrzebna w tym miejscu ścieżka rowerowa.

Urzędnicy przyjęli, że poszerzą pas ulicy Kombajnistów do 10 metrów, a chodnik powstanie po południowej stronie ulicy Kombajnistów. To trochę dziwne, biorąc pod uwagę fakt, że wszystkie posesje przy tej ulicy znajdują się po północnej stronie ulicy. I tak, patrząc od południowej strony, sam chodnik będzie miał szerokość 1,5 metra, dalej w kierunku północnym będzie pas zieleni o szerokości od 2,3m do 2,85m, a dalej na północ pozostanie jezdnia o szerokości od 5-ciu do niespełna 6 metrów.

Kombajnistow_fragment_projektu_1Fragment projektu chodnika w ulicy Kombajnistów

Niestety jezdnia nie zostanie odsunięta od posesji znajdujących się po północnej stronie i mieszkańcy tej ulicy dalej będą wychodzić bezpośrednio na jezdnię. Zwrócił na to uwage m.in. Inżynier Ruchu m.st. Warszawy, Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Janusz Galasz, opiniujący projekt budowy chodnika. Zgłosił on uwagę w treści: „przenalizować możliwość budowy chodnika po stronie północnej ulicy, w celu zapewnienia komunikacji pieszej zabudowań„. Biorąc pod uwagę to, iż jezdnia ulicy Kombajnistów i tak zostanie zniszczona pod budowę kanalizacji, można było przecież w ramach odtwarzania nawierzchni i budowy chodnika przygotować nieco bardziej docelowy projekt tej ulicy, który zwiększałby dodatkowo bezpieczeństwo mieszkańców.

Ulica Kombajnistów jest docelowo przewidziana jako ta, która od strony zachodniej będzie przechodzić bezpośrednio w ulicę Bronowską, a po stronie wschodniej będzie przedłużona aż do ulicy Patriotów. Docelowo ulica Kombajnistów, zgodnie z planem zagospodarowania, będzie obsługiwać ruch autobusowej komunikacji miejskiej. To dlatego dzielnica Wawer przygotowała projekt przedłużenia ulicy Mydlarskiej, która obejmuje również niewielki odcinek docelowego przedłużenia ulicy Kombajnistów z jezdnią na tym odcinku o docelowej szerokości 7 metrów. Nie rozumiem zatem dlaczego ten sam ciąg komunikacyjny w jednym miejscu przewiduje docelową szerokość jezdni, a w innym miejscu tylko szerokość przejściową i w dodatku bezpośrednio przy płotach posesji.

Reasumując… dobrze, że nadchodzą zmiany na ulicy Kombajnistów, ale szkoda, że nie są to zmiany bardziej perspektywiczne.