W oczekiwaniu na rondo Bronowska / Masłowiecka / Wodniaków

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , , , ,

Jeszcze w tym roku planowana jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Bronowskiej, Wodniaków i Masłowieckiej. Skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne, tak samo zresztą jak niebezpieczna jest cała ulica Bronowska. Mamy tu między innymi słabą widoczność, zniszczoną nawierzchnię jezdni i prowizoryczny, wąski chodnik po jednej stronie ulicy. To dobrze, że zaczną się w końcu zmiany na tej ulicy. Miejmy nadzieję, że przebudowa jednego skrzyżowaniana na Bronowskiej to dopiero początek zmian na tym ważnym ciągu komunikacyjnym. Potrzeb jest tu bowiem znacznie więcej. Cała ulica powinna być docelowo gruntownie przebudowana, szczególnie wtedy gdy kanalizacja sanitarna powstanie już na całym jej odcinku (obecnie kanalizacja wybudowana została jedynie na odcinku od Traktu Lubelskiego do Kanału Zerzeńskiego).

Inwestycja budowy ronda Bronowska / Masłowiecka / Wodniaków będzie realizowana poprzez uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drgoowej (ZRID) – dzięki temu możliwe będzie wywłaszczenie części prywatnych nieruchomości i poszerzenie pasa drogowego. Nie ma bowiem możliwości, aby w obecnych liniach rozgraniczających krzyżujących się tu ulic zmieścić dodatkowo rondo.

Zapraszam Państwa do zapoznania się z projektem budowlanym dla ronda Bronowska / Masłowiecka / Wodniaków.

rondo_Bronowska_Maslowiecka_Wodniakow

Budowa ronda obejmuje rownież dwa przystanki autobusowej komunikacji miejskiej – WODNIAKÓW01 i WODNIAKÓW02. Niestety projekt budowy tego ronda nie przewiduje posadowienia tam wiat przystankowych. A szkoda. Szkoda by było gdyby na tak ważnym ciągu komunikacyjnym i przy przejściu przez skomplikowane procedury administracyjne takie same jak dla autostrady,  takich wiat przystankowych faktycznie w tym miejscu zabrakło.

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę ronda Bronowska / Masłowiecka / Wodniaków planowane jest jeszcze w II kwartale br.

Czekam z niecierpliwością na tę budowę wnioskując jednocześnie o taką zmianę projektu, np. poprzez niewielkie poszerzenie pasa drogowego, aby zmieściły się tam również wiaty przystankowe.