Można już składać projekty do budżetu partycypacyjnego V edycji

Do podziału jest ponad 2 mln złotych z czego 200 tysięcy w puli ogólnodzielnicowej. To jest istotna zmiana bo w poprzednich edycjach kwota na projekty dla całej dzielnicy wynosiła ok. 400 tysięcy złotych. Reszta kwoty została rozdysponowana pomiędzy poszczególne osiedla, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Inne ważne zmiany to możliwość wskazania osoby do kontaktu. Jak czytamy na stronach urzędu „Projektodawca może wyznaczyć do kontaktu z pracownikami urzędu jedną osobę spośród pozostałych projektodawców. Z tą osobą będą uzgadniane wszelkie kwestie dotyczące zgłoszonego projektu. Na listach poparcia nadal trzeba zebrać 30 podpisów z których minimum 15 musi być od osób zamieszkujących dany obszar lub dzielnicę.
Pozostaje nam tylko życzyć owocnego zgłaszania pomysłów na pozytywne i pożądane zmiany w Waszej okolicy. Pierwsze wnioski już zostały złożone, jak np. ten dotyczący wydzielenia drogi dla rowerów wzdłuż wschodniej jez­dni ul. Patriotów. W styczniowym numerze Gazety Wawerskiej pokażemy kilka ciekawych pomysłów z poprzednich edycji, co może Was Drodzy Czytelnicy nieco natchnie.

Harmonogram V edycji budżetu partycypacyjnego:
– 01.12.2017 – 22.01.2018 – zgłaszanie pomysłów
– 23.01.2018 – 08.05.2018 – weryfikacja zgłoszonych projektów
– 26.02.2018 – 18.03.2018 – dyskusje o pomysłach
– 08.05.2018 – 25.05.2018 – odwołania i ponowna weryfikacja
– 15.06.2018 – 30.06.2018 – głosowanie na pomysły
– do 13.07.2018 – ogłoszenie wyników głosowania