Kiedy z Wawra znikną szambiarki?

Autor: , Osiedle: Aleksandrów Anin Falenica Las Marysin Miedzeszyn Międzylesie Nadwiśle Radość Sadul Wawer Data: . Otagowany jako:

No właśnie, kiedy? Kiedy ten przybytek współczesnej cywilizacji, jakim jest kanalizacja ściekowa, dotrze do każdego zakamarka naszej dzielnicy. Nie mam tutaj niestety optymistycznych wieści. Moje szacunki są takie, że potrwa to jeszcze co najmniej kilkadziesiąt lat. Zdecydowanie za długo.


Według informacji uzyskanych w Urzędzie Dzielnicy Wawer, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie S.A. na terenie dzielnicy Wawer wybudowało następujące długości sieci kanalizacyjnej w ciągu ostatnich pięciu lat: w 2013r. ok 3,1km, w 2014r. ok. 5,9km, w 2015r. ok 5,5km, w 2016r. ok 7km, w 2017 r. do chwili obecnej ok. 3,3km. Daje to średnią około pięciu kilometrów wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ciągu jednego roku.

W planach inwestycyjnych Spółki MPWiK znajduje się wiele kilometrów sieci kanalizacyjnej do wybudowania w latach 2018-2025. Na zrealizowanie wszystkich inwestycji przewidzianych w tym planie z pewnością nie wystarczy na to czasu do 2025 roku. Patrząc na wcześniejsze wersje tych kanalizacyjnych planów inwestycyjnych zauważyć można, iż wiele pozycji jest w tych planach przesuwanych z roku na rok. Niektóre inwestycje są tak przesuwane na kolejne lata od dłuższego czasu. To nie jest optymistyczne dla tych, którzy z niecierpliwością czekają na możliwość zlikwidowania śmierdzącego szamba.

Powolny rozwój sieci kanalizacyjnej w dzielnicach peryferyjnych miasta, takich jak Wawer, nie jest dostrzegalny w ratuszu. W skali całego miasta problemu nie widać, gdyż większość mieszkańców Warszawy posiada dostęp do sieci kanalizacyjnej. Problemem nie jest nawet samo finansowanie tych inwestycji. Największą trudnością w budowie nowych sieci kanalizacyjnych jest przejście przez procedury związane z uzyskaniem odpowiednich pozwoleń. Jest to szczególnie trudne w sytuacjach gdy sieć musi powstać na gruntach o nieuregulowanej sytuacji prawnej, a takich w Wawrze wciąż jest całe mnóstwo.

Poniżej przedstawiamy aktualny, wieloletni plan inwestycyjny Spółki MPWiK. Ten plan jest bardzo ważny — jeśli nie znajduje się w nim ulica, w której nie jest jeszcze wybudowana kanalizacja, to ta kanalizacja tam nigdy nie dotrze. Warto zatem zadbać o to, aby znajdowały się tam wszystkie te ulice, przy których są, lub w najbliższym czasie będą znajdowały się posesje, które powinny być przyłączone do sieci kanalizacyjnej. Procedura zgłaszania nowych inwestycji do planu inwestycyjnego Spółki MPWiK wygląda tak, że najpierw należy zwrócić się z wnioskiem do Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Wawer, który to poprzez Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy, zgłasza konieczność realizacji danej inwestycji do Spółki MPWiK.

Spółka MPWiK skłonna jest budować również sieć kanalizacyjną w drogach wewnętrznych, nawet wewnątrz zamkniętych osiedli, po uzyskaniu prawa do gruntu oraz jeśli mieszka tam wystarczająco dużo odbiorców. Takie wewnętrzne ulice również muszą najpierw jednak znaleźć się w wieloletnim planie inwestycyjnym MPWiK. Zachęcamy zatem do zgłaszania takich osiedli i całych ulic do miejskich planów inwestycyjnych – można pisać także na nasz redakcyjny adres (redakcja@gazetawawerska.pl), z pewnością w tym pomożemy.

 

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2018 – 2025
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Wyciąg dla Dzielnicy Wawer (urządzenia kanalizacyjne). Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LVIII/1515/2017 z 30.11.2017

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Termin
rozpocz. zakończ.
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kombajnistów odc. Trakt Lubelski – Wiązana, Dn 0,4 L 506 m, Dn 0,16 L 97 m (odebrane protokołem częsciowym w 2017 roku L ca 300 m) 2016 IV.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wiązanej odc. Lebiodowa – Kombajnistów Dn 0,2/0,3 L 368 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 175 m (I etap odc. posesja 11 – Kombajnistów L 263 m zak. w 2017 roku) 2017 IV.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 53/55 Dn 0,2 L 112 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 41,6 m 2017 V.2018
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorowej Dn 0,2/0,3 L 1050,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,16/0,2 L 270 m oraz kanałów tłocznych 2 x Dn 0,15 L 193,5 m 2017 VI.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. 14 KDL, Mirtowej (ul. Mydlarskiej), E.Jankowskiego wraz z przebudową sieci gazowej, Sumaków wraz z przebudową sieci gazowej, M.Roli, 14 KDL i 43 KDD (w rejonie ul. Mydlarskiej i ul. Zwoleńskiej), Polarnej Dn 0,2 L 1205,9 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 274,6 m 2017 XI.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Rogatkowej 52, Dn 0,2 L 77 m 2018 VIII.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zorzy, Axentowicza Dn 0,2 L 290,5 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 30,5 m 2017 X.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Plażowej Dn 0,2 L 89,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 15,5 m 2017 X.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Akwarelowej odc. Tęczowa – Kaczeńca, Tęczowej odc. Akwarelowa – Harmonistów, Harmonistów odc. Tęczowa – rejon dz. ew. nr 52 i 53/2 oraz odc. Powszechna – Harmonistów 13, Dn 0,2 L 412,1 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 134,3 m 2018 X.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Skokowej odc. Korsuńska – posesja nr 17 Dn 0,2 L ca 57,4 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 15,3 m 2017 XI.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rogatkowej odc. Zwoleńska – Cylichowska, w ul. Modrzykowej, w drodze dojazdowej do ul. Rogatkowej 8,  Dn 0,2 L 758,5 m, Dn 0,2 L 4,5 m, Dn 0,16 L 235,5 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Rogatkowej 4, Dn 0,2 L ca 95 m 2017 XII.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Walcowniczej odc. Filmowa – wys. posesji 37, Filmowej odc. Walcownicza – Trocinowa Dn 0,2 L 362,5m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15 L 77,8 m 2017 XII.2018
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Trakt Lubelski odc. Klimontowska – Płowiecka, Dn 0,16 L 662,5 oraz 10 szt. odrzutów Dn 0,2 L 92,2 m 2017 XII.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Paprociowej odc. Żegańska – posesja nr 11, Bławatków odc. Żegańska – posesja nr 1, Turkusowej odc. Al. Dzieci Polskich – posesja nr 11 Dn 0,2 L 598,3 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16 L 115,7 m 2017 XI.2018
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przygodnej, Masłowieckiej Dn 0,3/0,4 L 551 m oraz w drogach dojazdowych do ul. Masłowieckiej Dn 0,2 L 742 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,15/0,16 L 247,5 m 2018 2019
Budowa pompowni ścieków P2 przy ul. Jeziorowej 2018 2019
Budowa kanalizacji ściekowej odprowadzającej ścieki z osiedla „Wichrowa” do studni kanalizacyjnej w ul. Klimontowskiej Dn 0,2/0,25/0,3 L 902 m wraz z odcinkami sieci Dn 0,16/0,2 L 129,3 m 2008 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dzięcioła odc. Rosiczki – Podbiałowa, Podbiałowej odc. Dzięcioła – Podbiałowa 8 Dn 0,2/0,3 L ca 340 m 2017 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Filmowej odc. Bartoszycka – Biernacka Dn 0,2 L ca 80 m, w ul. Biernackiej odc. Filmowa – ost. posesja przed ul. Narcyzowa Dn 0,2 L ca 190 m, w drodze dojazdowej do ul. Biernackiej odc. Biernacka – posesja nr 29 Dn 0,2 L ca 50 m, w drodze dojazdowej do ul. Biernackiej odc. Biernacka posesja nr 26 Dn 0,2 L ca 65 m, wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości 2013 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żwanowieckiej odc. Agrestowa – Lawinowa Dn 0,2 L ca 295 m 2014 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Paprociowej odc. Żegańska – posesja nr 11, Dn 0,2 L ca 140 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Turkusowej odc. Al. Dzieci Polskich – posesja nr 11 Dn 0,2 L ca 310 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żwanowieckiej odc. Popiołów – Agrestowa Dn 0,2 L ca 70 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Żwanowieckiej 30 Dn 0,2 L ca 160 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Łabędzia odc. Trakt Napoleoński – posesja nr 9, Dn 0,2 L ca 985 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ezopa odc. Patriotów – Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1200 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Ezopa 53A/57, Dn 0,2 L ca 40 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Patriotów odc. Wolęcińska – Planetowa Dn 0,25/0,3 L ca 680 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Patriotów 194 A, Dn 0,2 L ca 120 m 2019 2019
Budowa kanalizacji w ul. Pajęczej odc. Patriotów – Osterwy Dn 0,2 L ca 900 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sobierajskiej odc. Planetowa – Sobierajska 15, odc. Łabędzia – Sobierajska 21A, odc. Ezopa – Sobierajska 28, Dn 0,2 L ca 390 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sobierajskiej 15B, Dn 0,2 L ca 105 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sobierajskiej 18B, Dn 0,2 L ca 140 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sobierajskiej 8 i Osterwy 29A, Dn 0,2 L ca 250 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Osterwy 38, Dn 0,2 L ca 80 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Osterwy 39C, Dn 0,2 L ca 75 m 2019 2019
Budowa kanalizacji w ul. Warsztatowej odc. Planetowa – Pajęcza Dn 0,2 L ca 185 m 2019 2019
Budowa kanalizacji w ul. Warsztatowej odc. Pajęcza – Wolęcińska L ca 473 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Warszatowej 5, Dn 0,2 L ca 50 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Warsztatowej 6B, Dn 0,2 L ca 205 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Warsztatowej 11/13, Dn 0,2 L ca 143 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Warsztatowej 12/14, Dn 0,2 L ca 97 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wolęcińskiej odc. Patriotów – Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1085 m,  w ul. Przyleśnej odc. Trakt Napoleoński – posesja nr 4 Dn 0,2 L ca 370 m, w ul. Lipkowskiej odc. Trakt Napoleoński – posesja nr 65 Dn 0,2 L ca 220 m 2019 2019
Budowa kanalizacji w ul. Lipkowskiej odc. Patriotów – Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1150 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Lipkowskiej 18/20, Dn 0,2 L ca 50 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Lipkowskiej 22/22A/24, Dn 0,2 L ca 50 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Lipkowskiej 48/50B, Dn 0,2 L ca 50 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Izbickiej odc. Olchy – Czołgistów, Dn 0,2 L ca 685 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Czołgistów odc. Izbicka – Wolęcińska, Dn 0,3 L ca 1350 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Serdecznej odc. Izbicka – Wilgi Dn 0,2 L ca 230 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zimowej odc. Izbicka – Wilgi Dn 0,2 L ca 250 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jontka odc. Izbicka – Wilgi Dn 0,2 L ca 250 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Darniowej odc. Trakt Lubelski – Darniowa nr 23 Dn 0,2 L ca 250 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dychowskiej odc. Trakt Lubelski – ost. przył. kan. w ul. Dychowskiej Dn 0,2 L ca 250 m 2019 2019
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Klimontowskiej 17 A-N Dn 0,2 L ca 150 m 2019 2019
Budowa kanalizacji w ul. Zbójnogórskiej odc. Patriotów – Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 1185 m 2019 2019
Budowa kanalizacji w ul. Osterwy odc. Planetowa – Zbójnogórska Dn 0,2 L ca 256 m 2019 2019
Przebudowa istniejących odrzutów kanalizacyjnych w ul. Trakt Lubelski odc. Zwoleńska – Borowiecka 2017 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Stradomskiej odc. V Poprzeczna – posesja 31, Dn 0,2 L ca 140 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rzeźbiarskiej odc. XI Poprzeczna – dz. ew. 44/2 Dn 0,2 L ca 140 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. XII Poprzecznej odc. Rzeźbiarska – posesja nr 7 Dn 0,2 L ca 135 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Kajki 3 odc. XII Poprzecznej do rej. pos. Kajki 3, Dn 0,2 L ca 90 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pożaryskiego odc. Kajki – posesja nr 52, Dn 0,2 L ca 100 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kosynierów odc. IX Poprzeczna – ost. przykanalik na południe w ul. Kosynierów Dn 0,2 L ca 383 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. IX Poprzecznej odc. posesja nr 28 – Kosynierów, Dn 0,2 L ca 57 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. XI Poprzecznej odc. Rzeźbiarska -Szpotańskiego wys. dz. 25/1, Dn 0,2 L ca 89 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rzeźbiarskiej odc. V Poprzeczna – Bosmańska Dn 0,2 L ca 175 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rzeźbiarskiej odc. V Poprzeczna – IV Poprzeczna Dn 0,2 L ca 175 m, w ul. IV Poprzecznej odc. Rzeźbiarska – nr 25 Dn 0,2 L ca 100 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej w rejonie posesji przy ul. I Poprzeczna 13, Dn 0,16 L ca 60 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. VII Poprzecznej odc. posesja nr 39 – dz. ew. nr 71/1 z obrębu 3-11-20, Dn 0,2 L ca 105 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trawiastej odc. posesja Ukośna – posesja 27, Dn 0,2 L ca 96 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bystrzyckiej odc. Frenkla – Wrzosowa Dn 0,2 L ca 66 m, w ul. Wrzosowej odc. Bystrzycka – ost. posesja Dn 0,2 L ca 114 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Frenkla odc. Bystrzycka – Kłodzka Dn 0,2 L ca 361 m oraz z droga dojazdowa do ul. Frenkla 28/30 Dn 0,2 L ca 80 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Frenkla 11 i 13, Dn 0,2 L ca 100 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Filmowej odc. Walcownicza – Trocinowa Dn 0,2 L 83 m oraz odc. Frenkla – posesja 70, Dn 0,2 L ca 112 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ciągach dojazdowych do ul. Walcowniczej 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 Dn 0,2 L ca 468 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bartoszyckiej odc. Filmowa – Petunii Dn 0,3 L ca 410 m, w ul. Petunii odc. Bartoszycka – posesja nr 1 C Dn 0,2 L ca 75 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bartoszyckiej odc. Petunii – Bartoszycka 56 (osiedle „Polsport”) Dn 0,25 L ca 125 m oraz w drodze dojazdowej do osiedla „Polsport” Dn 0,25 L ca 190 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bartoszyckiej odc. Przełęczy – posesja 56 R, Dn 0,2 L ca 70 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przełęczy odc. Bartoszycka – posesja 23, Dn 0,2 L ca 165 m 2020 2020
Budowa pompowni ścieków „Falenica” o wydajności 5 l/s przy ul. Rzeczyckiej wraz z dwoma przewodami tłocznymi 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Oliwkowej odc. Patriotów – Narcyzowa Dn 0,3 L ca 590 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Oliwkowej 23 oraz w drodze dojazdowej do ul. Wasilkowskiej 8, Dn 0,2 L ca 60 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Oliwkowej 25, Dn 0,2 L ca 60 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Oliwkowej 27 oraz do ul. Wasilkowskiej 12, Dn 0,2 L ca 60 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Parterowej odc. Tyszowiecka – Narcyzowa Dn 0,2 L ca 255 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Podkowy odc. Patriotów – Kudowska Dn 0,3 L ca 875 m oraz odc. Kudowska – Podkowy 51, Dn 0,2 L ca 150 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Ochoczej odc. Patriotów – Tyszowiecka L ca 800 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Narcyzowej odc. Parterowa – Ochocza, Dn 0,2/0,3 L ca 80 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Narcyzowej odc. Ochocza – Oliwkowa Dn 0,2/0,3 L ca 155 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Narcyzowej odc. Oliwkowa – Podkowy Dn 0,2 L ca 125 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Narcyzowej 14, Dn 0,2 L ca 65 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kudowskiej odc. Rościszewska – posesja nr 25, Dn 0,2 L ca 90 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Kudowskiej 42, Dn 0,2 L ca 85 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chorzelskiej odc. Sieniawska – Filmowa Dn 0,2 L ca 60 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rusinowskiej odc. Narcyzowa – posesja nr 1 Dn 0,2 L ca 80 m oraz w ulicy równoległej do ul. Ochoczej rejon posesji 34, Dn 0,2 L ca 80 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wyszatyckiej odc. Ochocza – Haczowska – posesja 24, odc. Zagorzycka – posesja 40, Dn 0,2 L ca 230 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Nachyłkowej odc. Wyszatycka – posesja 36, Dn 0,2 L ca 40 m oraz w ul. Wyszatyckiej odc. Nachyłkowa – Tyszowiecka Dn 0,2 L ca 90 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dulczyńskiej odc. Tyszowiecka – posesja nr 2, 7, Dn 0,2 L ca 115 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gorajskiej odc. Tyszowiecka – posesja nr 13, Dn 0,2 L ca 80 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Fryszatyckiej odc. Tyszowiecka – ost. posesja, Dn 0,2 L ca 75 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ratoszyńskiej odc. Tyszowiecka – ost. posesja, Dn 0,2 L ca 70 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bystrzyckiej odc. Podkowy – Ochocza Dn 0,2 L ca 320 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sieniawskiej odc. Podkowy – Ochocza L ca 270 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ropczyckiej odc. Sieniawska – Filmowa Dn 0,2 L ca 60 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Stawiszyńskiej odc. Sieniawskia – Filmowa Dn 0,2 L ca 60 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żmigrodzkiej odc. Bystrzycka – ost. posesja Dn 0,2 L ca 95 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Filmowej odc. Podkowy – Świtezianki Dn 0,2 L ca 450 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Centurii odc. Filmowa – ostatnia posesja Dn 0,2 L ca 110 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Świtezianki odc. Bystrzycka – Patriotów Dn 0,2 L ca 160 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Tyszowieckiej odc. Podkowy – ostatnia posesja Dn 0,3 L ca 525 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Patriotów odc. Kąsek – Świtezianki, Dn 0,3 L ca 567 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Kisielickiej odc. Narcyzowa – ost. przykanalik w ulicy Dn 0,2 L ca 250 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Rzeczyckiej odc. Narcyzowa – ost. przykanalik w ulicy Dn 0,2 L ca 245 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kudowskiej odc. Podkowy – Wakacyjna Dn 0,2 L ca 190 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wasilkowskiej odc. Tamaryszków – Narcyzowa Dn 0,2 L ca 190 m i w ul. Tamaryszków odc. Podkowy – Oliwkowa Dn 0,2 L ca 70 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chełchowskiej odc. Kudowska – Tyszowiecka Dn 0,2 L ca 60 m, w ul. Rościszewskiej odc. Kudowska – Tyszowiecka Dn 0,2 L ca 65 m, w ul. Wakacyjnej odc. Kudowska – Tyszowiecka Dn 0,2 L ca 85 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zagorzyckiej odc. Wyszatycka – Tyszowiecka Dn 0,2 L ca 130 m, w ul. Haczowskiej odc. Tyszowiecka – Wyszatycka Dn 0,2 L ca 135 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 275 Dn 0,2 L ca 40 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Brzostowskiej odc. Popradzka – Zapomniana Dn 0,2 L ca 245 m, w ul. Dmuchawcowej odc. Brzostowska – Dmuchawcowa 11 Dn 0,2 L ca 160 m, w ul. Porębskiej Dn 0,2 L ca 160 m oraz w ul. Popradzkiej odc. posesja 14 – posesja 3 Dn 0,2 L ca 285 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jachowicza odc. Poezji – Werbeny Dn 0,3 L ca 610 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kamieńskiego odc. Włókiennicza – posesja 5, Dn 0,2 L ca 230 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Włókienniczej odc. Kosodrzewiny – Trzebnicka dn 0,2 L ca 300 m oraz w ul. Trzebnickiej L ca 120 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Młodej odc. Włókiennicza – Patriotów, Dn 0,2 L ca 330 m, w ul. Derkaczy odc. Bysławska – posesja 40 L ca 280 m, w drodze dojazdowej do ul. Derkaczy 40, Dn 0,2 L ca 85 m, w ul. Obszarowej odc. posesja 1 – Młoda Dn 0,2 L ca 100 m, w ul. Żywokostowej L ca 250 m oraz w ul. Patriotów odc. Młoda – posesja 45 L ca 170 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Owocowej odc. Patriotów – Włókiennicza, Dn 0,2 L ca 300 m oraz w ul. Derkaczy odc. posesja 41 – posesja 19 Dn 0,2 L ca 390 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Oleckiej odc. Jachowicza – Włókiennicza, Dn 0,3 L ca 615 m, w ul. Brzostowskiej odc. Olecka – posesja 9 L ca 100 m oraz w ul. Szymbarskiej L ca 140 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Borowieckiej odc. Trakt Lubelski – posesja nr 43, Dn 0,3 L ca 455 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski odc. Borowiecka – posesja 54, Dn 0,2/0,3 L ca 510 m 2020 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Śnieguliczki Dn 0,2 L ca 255 m 2020 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Odrębnej Dn 0,2 L ca 390 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rzeźbiarskiej odc. Kanał Wawerski – VIII Poprzeczna Dn 0,2 L ca 110 m 2020 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Papierowej odc. Sęczkowa – Poprawna Dn 0,4 L ca 415 m, w ul. Zabielskiej odc. Papierowa – ost. przyłącze, Dn 0,3/0,4 L ca 450 m oraz w ul. Poprawnej odc. Kadetów – Papierowa Dn 0,3 L ca 570 m 2020 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Zabielskiej 1/3, 9, 13/15, 16-16B, 23, 30, 42/44, Dn 0,2 L ca 950 m 2020 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Poprawnej 4, 10, 14/12, 16/16T, 18, 27, 27/29, 30B/30E, 32, 38/40, 39/41, 43, 44/46, 46/48, Dn 0,2 L ca 3210 m 2020 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 474, 480A, 488/490A, 494, 504/A/506, 506/508 do ul. Zabielskiej wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2/0,3 L ca 865 m 2020 2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 464-504A wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2/0,3 L ca 400 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Włodzicka odc. Zwoleńska – Włodzicka nr 2 oraz w drodze dojazdowej do ul. Włodzickiej 22/28 i w drodze dojazdowej do nr 6/8 wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2 L ca 640 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Radomszczańskiej odc. Północna – Mrówcza Dn 0,2 L ca 310 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Polarnej odc. Północna – posesja nr 18 Dn 0,2 L ca 250 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Północnej odc. Zwoleńska – posesja nr 29 Dn 0,2 L ca 396 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Północnej nr 6/8, 15, 23, 25/27, 26, 29, 32, Dn 0,2 L ca 1640 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Wójcickiej odc. Północna – kierunek na zachód do nr 14 Dn 0,2 L ca 250 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Arktycznej odc. Północna – kierunek na zachód do nr 14 Dn 0,2 L ca 250 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Rosiczki odc. Wał Miedzeszyński – Dzięcioła L ca 200 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dzięcioła odc. Rosiczki – w str. Podbiałowej L ca 205 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w Podbiałowej odc. Wał Miedzeszyński – koniec ulicy L ca 390 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wapiennej i ul. Gajowej odc. Osadnicza – Paczkowska Dn 0,2 L ca 620 m oraz w ul. Snopowej odc. posesja 17 – Wapienna Dn 0,2 L ca 110 m wraz z odcinkami sieci 2020 2020
Budowa kanalizacji w ul. Floksów odc. Pielęgniarek – na wschód i na zachód Dn 0,2 L ca 130 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej 8/10 wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 350 m 2020 2020
Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej 11/15 Dn 0,2 L ca 232 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Trakt Lubelski – Rosiczki Dn 0,2 L ca 950 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jeżynowej odc. Jeżynowa 3 – Patriotów L ca 240 m, w ul. Patriotów odc. Zwoleńska – Odeska L ca 540 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. odc. posesja 504A/506 do posesji 516 wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 135 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 464-466, Dn 0,2 L ca 120 m 2020 2020
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gułowskiej odc. Łasaka – Sęczkowa L ca 420 m 2020 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kwiatów Polskich odc. Zwoleńska – Cylichowska Dn 0,2 L ca 440 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Kwiatów Polskich 22 L ca 80 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Jagienki 18 B, C, L ca 40 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Początkowej odc. Olecka – Początkowa 1/7 Dn 0,2 L ca 220 m, w ul. Ratynieckiej L ca 140 m, w ul. Sztumskiej odc. Początkowa – posesja 41 L ca 115 m 2021 2021
Budowa kanalizacji w ul. Włókienniczej odc. Olecka – Werbeny Dn 0,2 L ca 300 m, w ul. Żakowskiej odc. Włókiennicza – Patriotów, Dn 0,2 L ca 240 m, w ul. Derkaczy odc. Żakowska – Ziarnista Dn 0,2 L ca 130 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Michalinki odc. Włókiennicza – Patriotów, Dn 0,2 L ca 300 m, w ul. Derkaczy odc. Michalinki – posesja 11 Dn 0,2 L ca 75 m oraz w ul. Patriotów odc. Michalinki – posesja 1/3 Dn 0,2 L ca 230 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Śpiewnej odc. Włókiennicza – Patriotów, Dn 0,2 L ca 310 m, w ul. Obszarowej odc. posesja 7a – Owocowa Dn 0,2 L ca 290 m oraz w ul. Patriotów odc. posesja 43 – posesja 17/25 L ca 360 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zapomnianej odc. Początkowa – Jachowicza, Dn 0,2 L ca 485 m, w ul. Brzostowskiej odc. Zapomniana – Olecka L ca 100 m oraz w ul. Początkowej odc. Zapomniana – posesja 20 L ca 130 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sztumskiej odc. Jachowicza – Początkowa, Dn 0,2 L ca 430 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Sztumskiej 21 – 21A, Dn 0,2 L ca 40 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Nasturcjowej odc. Narodowa – Nasturcjowa nr 14 Dn 0,2 L ca 240 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Magnolii odc. Bychowska – Reszelska nr 2 Dn 0,2 L ca 110 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 22/4 i 22/5 Dn 0,2 L ca 100 m 2021 2021
Budowa pompowni ścieków P1 przy ul. Bronowskiej (dz. ew. nr 9 obręb 3-13-30) o wydajności 9,6 dm3/s wraz z dwoma przewodami tłocznymi w ul. Bronowskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bronowskiej odc. Wał Miedzeszyński – Kanał Zerzeński oraz w drodze dojazdowej do ul. Bronowskiej 23, Dn 0,4 L ca 575 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Pod Brzozami odc. Wał Miedzeszyński nr 422 – Pod Brzozami nr 88 Dn 0,2 L ca 545 m 2021 2021
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Kanał Nowe Ujście – wysokość posesji nr 422 wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2/0,4 L ca 460 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 420 Dn 0,2/0,3 L ca 745 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ligustrowej odc. Wał Miedzeszyński – Bronowska Dn 0,2 L ca 630 m 2021 2021
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Ligustrowej 21, 23, 25, Dn 0,2 L ca 240 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Jachowicza 15, Dn 0,2 L ca 540 m 2021 2021
Budowa kanalizacji w ul. Wał Miedzeszyński odc. Skalnicowa – Trakt Lubelski, Dn 0,6 L ca 2155 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Technicznej odc. Lokalna – Napoleona Bonaparte Dn 0,3 L ca 285 m oraz w ul. Zagórzańskiej odc. Napoleona Bonaparte – Zagórzańska nr 27 (rondo) Dn 0,3 L ca 410 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Alpejskiej 40-40A Dn 0,2 L ca 50 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Kłodzkiej 24B L ca 45 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Popradzkiej 15/17 L ca 30 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Arniki odc. Patriotów – Arniki 32 Dn 0,2 L ca 360 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zabawnej odc. Gruntowa – Margerytki L ca 50 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sztumskiej odc. Jachowicza – Wał Miedzeszyński Dn 0,2 L ca 430 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Technicznej Dn 0,2 L ca 110 m, w ul. Przełęczy Dn 0,2 L ca 235 m, wraz z przyłączami kanalizacyjnymi 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Cedzyńskiej odc. Kościuszkowców – Botaniczna Dn 0,2 L ca 220 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Szumnej odc. Hermanowska – posesja nr 6 Dn 0,2 L ca 430 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kresowej odc. Marsa – Tytoniowa Dn 0,2 L ca 80 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mokrzeckiej odc. Płowiecka – Minerska Dn 0,2 L ca 90 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Edisona odc. Płowiecka – Hermanowska Dn 0,2 L ca 335 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kościuszkowców odc. Bychowska – posesja 83, Dn 0,2 L ca 265 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Łysakowskiej odc. Bychowska – posesja nr 7, L ca 110 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Żwanowieckiej 44, Dn 0,2 L ca 65 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Majerankowej odc. Lewkonii – Przewodowa Dn 0,2 L ca 425 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Źródlanej 5, Dn 0,2 L ca 80 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Fuksji odc. Krupnicza – Fuksji nr 4B Dn 0,2 L ca 60 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wisienki odc. Al. Dzieci Polskich – ost. przyłącze w Wisienki Dn 0,2 L ca 345 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Niebieskiej odc. Włodzicka – posesja nr 52 i 74 L ca 60 m oraz odc. Włodzicka – posesja nr 64 i 66 L ca 60 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 90 Dn 0,2 L ca 250 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 94/92 N, Dn 0,2 L ca 400 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 104/106 do nr 104 L Dn 0,2 L ca 470 m 2021 2021
Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Północnej 10/12 do nr 12 A, Dn 0,2 L ca 80 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w drodze dojazdowej do ul. Mrówczej 141 wraz z odcinkami sieci, Dn 0,2 L ca 120 m 2021 2021
Budowa pompowni ścieków P4 przy ul. Skalnicowej dz. ew. nr 1/12 obrębu 3-13-57 wraz z przewodami tłocznymi w ul. Skalnicowej oraz budowa kanalizacji ściekowej Dn 0,6 L ca 310 m w ul. Skalnicowej odc. pompownia ścieków P4 – Wał Miedzeszyński wraz z odcinkami sieci 2021 2021
Budowa kanalizacji w ul. Bez Nazwy odc. Wał Miedzeszyński – Trakt Lubelski L ca 335 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żeglarskiej odc. Patriotów – Kąkolowa oraz odc. Pleciona – Orzechowskiego Dn 0,2 L ca 385 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kockiej odc. Izbicka – Sztygarów (posesja nr 1) Dn 0,2 L ca 300 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Izbickiej 53A/55B, Dn 0,2 L ca 140 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Izbickiej 61-61C, Dn 0,2 L ca 114 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Szczytnowskiej odc. Planetowa – Wolęcińska, Dn 0,2 L ca 740 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Fromborskiej odc. Szczytnowska – Bachusa Dn 0,2 L ca 380 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bachusa odc. Fromborska – Wolęcińska L ca 700 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wisełki odc. Trakt Napoleoński – posesja nr 66 L ca 40 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Borkowskiej odc. Patriotów – Łosicka Dn 0,2 L ca 505 m, w ul. Łosickiej odc. Borkowska – Zagajnikowa Dn 0,2 L ca 260 m, w ul. Zagajnikowej odc. Patriotów – Mrówcza Dn 0,2 L ca 580 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Planetowej odc. studzienka S1.15 – Trakt Napoleoński oraz w ul. Trakt Napoleoński odc. Planetowa – posesja nr 26 L ca 60 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mydlarskiej odc. Mydlarska – posesja 17M oraz w drodze dojazdowej w rejonie posesji 3XB wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 320  m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Węglarskiej odc. Lucerny – posesja nr 80 Dn 0,2 L ca 385 m oraz w ul. Murarskiej odc. od projektowanego kanału w ul. Węglarskiej do posesji nr 96 Dn 0,2 L ca 50 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Snopowej odc. Mydlarska – Węglarska Dn 0,2 L ca 110 m oraz w ul. Węglarskiej odc. posesja nr 76 – nr 33A Dn 0,2 L ca 280 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Węglarskiej 34 i 38 Dn 0,2 L ca 125 m wraz z odcinkami sieci 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Snopowej odc. Mydlarska – Wapienna Dn 0,2 L ca 70 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mieleckiej odc. Lucerny – Paczkowska Dn 0,2 L ca 410 m oraz w ul. Paczkowskiej odc. posesja nr 4 – nr 41 Dn 0,2 L ca 210 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wapiennej 2 Dn 0,2 L ca 90 m wraz z odcinkami sieci 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Piechurów odc. Mrówcza – Chorzowska Dn 0,2 L ca 115 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Paczkowskiej odc. Kwidzyńska – Mrówcza Dn 0,2 L ca 225 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pomiechowskiej odc. Lucerny – Mirtowa Dn 0,2 L ca 600 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Osadniczej odc. Pomiechowska – posesja nr 12 oraz odc. Mielecka – posesja 2 wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 150 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kwidzyńskiej odc. Paczkowska – Piechurów Dn 0,2 L ca 265 m wraz z odcinkami sieci 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chorzowskiej odc. Paczkowska – Piechurów Dn 0,2 L ca 280 m wraz z odcinkami sieci 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Murarskiej odc. Wapienna – posesja 96 Dn 0,2/0,3 L ca 180 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Leśniczówka odc. Białoborska – kanałek Dn 0,2 L ca 290 m oraz w ul. Białoborskiej odc. Trakt Lubelski – Leśniczówka Dn 0,2 L ca 90 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Klimontowskiej 21 do nr 21E/2 Dn 0,2 L ca 180 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Klimontowskiej 21 do nr 21K Dn 0,2 L ca 180 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wawrzynowa odc. Trakt Lubelski – Wawrzynowa nr 18 Dn 0,2 L ca 265 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pokrzywowej odc. Trakt Lubelski – Pokrzywowa nr 21 Dn 0,2 L ca 281 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Lebiodowej odc. posesja 35 – posesja 44 Dn 0,3 L ca 275 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 15, 17, 23, Dn 0,2 L ca 470 m oraz odc. dz. ew. nr 67/1 – dz. ew. nr 67/2 obręb 31320, Dn 0,2 L ca 160 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 27/29 Dn 0,2 L ca 240 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 33/35 Dn 0,2 L ca 275 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 82 Dn 0,2 L ca 155 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Widłaków odc. Trakt Lubelski – posesja nr 11, L ca 235 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski odc. Wał Miedzeszyński – posesja 54, Dn 0,2/0,3 L ca 720 m 2021 2021
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kłodzkiej i ul. Petunii odc. projektowana studnia S18 – Kłodzka wraz z odcinkami sieci Dn 0,2 L ca 150 m 2008 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej 15A, 35, 41A/43, 45A/47A, 48/1, 49A, 57/59, 60/62, 67, 69, 70, 71/73, Dn 0,2 L ca 3480 m, w ul. Wał Miedzeszyński odc. na pónoc od ul. Kaszmirowej L ca 70 m, odc. Kaszmirowa – rejon posesji 386A L ca 90 m, na południe od ul. Jeziorowej L ca 160 m, w drogach dojazdowych do ul. Wał Miedzeszyński 414, 414A/414B L ca 750 m oraz w ul. Panoramy Dn 0,2 L ca 120 m 2021 2022
Budowa pompowni ścieków P1 „Falenica” posadowionej na dz.ew. nr 78/2, 78/3 z obrębu 3-12-79 przy ul. Małowiejskiej o wydajności 7 dm3/s, kanałów tłocznych 2 x Dz 100 L ca 35 m w ul. Małowiejskiej 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bysławskiej odc. Patriotów – Włókiennicza, Dn 0,2 L ca 275 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jagienki odc. Patriotów – posesja nr 8, L ca 245 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Derkaczy odc. Bysławska – Ciepielowska L ca 230 m 2022 2022
Budowa kanalizacji w ul. Derkaczy odc. Ciepielowska – Halna Dn 0,2 L ca 300 m 2022 2022
Budowa kanalizacji w drodze dojazdowej do ul. Derkaczy i Włókienniczej 73A Dn 0,2 L ca 160 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Małowiejskiej odc. Mozaikowa – posesja nr 59A, L ca 250 m 2022 2022
Budowa kanalizacji w ul. Malczycka odc. Ciepielowska – Halna Dn 0,2 L ca 325 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ciepielowskiej odc. Włókiennicza – posesja nr 16 L ca 65 m 2022 2022
Budowa kanalizacji w ul. Włókienniczej odc. Ciepielowska – Halna Dn 0,2 L ca 390 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Patriotów odc. Prasowa – Bysławska L ca 495 m 2022 2022
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości prywatnych położonych przy ul. Filmowej nr 91, 93, 97 2022 2022
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Poprawnej 61/63, 65/67, 79, 81, 93 Dn 0,2 L ca 660 m 2022 2022
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej od ul. Poprawnej 136/138 do rejonu dz. ew. nr 76/5 z obrębu 3-13-01, L ca 280 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w Al. Dzieci Polskich odc. posesja nr 78 – posesja nr 92, L ca 270 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do Al. Dzieci Polskich 84 – 84C, L ca 200 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kociszewskich odc. posesja nr 1 – posesja nr 26/28, L ca 645 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Jelenia odc. Al. Dzieci Polskich – ostatn. przyłącze kanalizacyjne, Dn 0,2 L ca 310 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 58-58S Dn 0,2 L ca 240 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Polany odc. Podkowy – Polany 60 Dn 0,2 L ca 1120 m, w ul. Skrzypów odc. Polany – Skrzypów 12 Dn 0,2 L ca 150 m, w ul. Wierzby odc. Polany – Wierzby 12 Dn 0,2 L ca 145 m, w ul. Ostrogi odc. Polany – Ostrogi 10 Dn 0,2 L ca 150 m, w ul. Żurawiny odc. Polany – koniec ulicy Dn 0,2 L ca 155 m, w ul. Zapole odc. Polany – koniec ulicy Dn 0,2 L ca 150 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zagórzańskiej odc. Zagórzańska 27 (rondo) – Izbicka Dn 0,2 L ca 475 m oraz w ul. Izbickiej odc. Zagórzańska – Przełęczy Dn 0,2 L ca 650 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Podkowy odc. Podkowy 51 – Polany Dn 0,2 L ca 1120 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przylaszczkowej odc. Poezji – posesja 50 Dn 0,2 L ca 240 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Dusznickiej odc. Przełęczy – Techniczna Dn 0,2 L ca 40 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Werbeny odc. Włókiennicza – Jachowicza L ca 660 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Kadetów dz. 38, 11/1, 13/6, 13/5, 7/3, 39/1 i 10/1 obręb 3-13-17 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sęczkowej 72 Dn 0,2 L ca 155 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Żwanowieckiej odc. Żeglarska – Derwida Dn 0,2 L ca 300 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej 100A/102 do nr 102 R Dn 0,2 L ca 425 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobryńskiej odc. Spadowa – Dzielnicowa i w ul. Dzielnicowej L ca 365 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 148, Dn 0,2 L ca 125 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski nr 171/173, 177, 198/200, 202/204, 206/208, 227/229, 235/237B, 237, 253, 255A/257, 265/267, 268/270, 271/273/275T/10, 318/320, L ca 2850 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski 283/285, 289/291, 295/297, 299/301, 301/303, 317/319, 328/330, 329/331, 333/335, 335/337 L ca 1161 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski nr 305 A-E, L ca 155 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Jeziorowej 54 (dz. ew. nr 12/4 z obrębu 3-13-35), L ca 130 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Juhasów odc. Mrówcza – Borków Dn 0,8 L ca 965 m oraz w ul. Borków odc. Trakt Lubelski – Juhasów, Dn 0,8 L ca 1200 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Mrówczej odc. Odeska – Juhasów Dn 0,4 L ca 330 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Mrówczej odc. Juhasów – Króla Kazimierza Dn 0,8 L ca 605 m, w ul. Króla Kazimierza odc. Bajkowa – Mrówcza, Dn 0,8 L ca 378 m oraz odc. Bajkowa – Patriotów, Dn 0,6 L ca 395 m 2022 2022
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mrówczej odc. Króla Kazimierza – Wielostronna Dn 0,4 L ca 320 m, w ul. Klimatycznej odc. Bajkowa – Mrówcza, Dn 0,2 L ca 260 m, w ul. Wielostronnej odc. Glicynii – Mrówcza, Dn 0,2 L ca 360 m 2022 2023
Budowa kanalizacji w ul. Malczycka odc. Halna – posesja nr 31 Dn 0,2 L ca 30 m 2023 2023
Budowa kanalizacji w ul. Halnej odc. XXV LO (posesja 20) – Patriotów Dn 0,2 L ca 375 m 2023 2023
Budowa kanalizacji w ul. Mozaikowej odc. Małowiejska – posesja 16 Dn 0,2 L ca 115 m 2023 2023
Budowa kanalizacji w ul. Mozaikowej odc. posesja 11 – Bysławska Dn 0,2 L ca 200 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Brodnickiej odc. Patriotów – Mozaikowa Dn 0,2 L ca 385 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Prasowej odc. Mozaikowa – Patriotów L ca 340 m oraz w ul. Włókienniczej odc. Prasowa – posesja 94 L ca 60 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Włókienniczej 94-98, L ca 65 m oraz w ul. Derkaczy odc. Prasowa – posesja nr 80, L ca 80 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mozaikowej odc. Deptak – Małowiejska L ca 575 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Deptak odc. Patriotów – Mozaikowa L ca 430 m 2023 2023
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 466-466Z/4 L ca 280 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Optycznej odc. Marsa – Szpacza Dn 0,2 L ca 100 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Szpaczej odc. Okularowa – Optyczna Dn 0,2 L ca 245 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Okularowej odc. Bluszczowa – Marsa Dn 0,2 L ca 285 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bluszczowej odc. Stepowa – posesja 50, Dn 0,2 L ca 150 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Goździków odc. Rekrucka – posesja 33A, Dn 0,2 L ca 70 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Trakt Lubelski – Wał Miedzeszyński 233 A Dn 0,3 L ca 190 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Strzygłowskiej odc. Wał Miedzeszyński – Rychnowska L ca 330 m oraz w ul. Rychnowskiej odc. Strzygłowska – Rychnowska 15, L ca 555 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Południowej odc. posesja 28 – dz nr ew 345/2 Dn 0,2 L ca 230 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wacława Wojtyszki odc. Trakt Lubelski – dz nr ew 415/5 Dn 0,3/0,2 L ca 610 m, w ul. Promykowej Dn 0,2 L ca 170 m, w drogach dojazdowych 8, 33/35, 37 Dn 0,2 L ca 555 m oraz sięgaczu od dz nr ew 340/40 do 340/23 Dn 0,2 L ca 125 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kwitnącej Akacji odc. Izbicka – Wolęcińska, L ca 1560 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Cygańskiej odc. Kwitnącej Akacji – Przełęczy, L ca 610 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mrówczej odc. Wielostronna – Panny Wodnej, Dn 0,4 L ca 410 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej 17, 20, 22/24, 23/25, 26, 28, 30/32, 34, 35/37, 50/54, 51/53, 56, 57, 58/60, 59, 61/63, 65/67, L ca 5125 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do Al. Dzieci Polskich odc. Spółdzielnia „Operator” – ost. przykanalik w kier. północnym Dn 0,2 L ca 50 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bylicowej odc. Al. Dzieci Polskich – posesja nr 43 B, Lca 195 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Strzygłowskiej odc. Wał Miedzeszyński – Przewodowa Dn 0,2 L ca 750 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Strzygłowskiej 69 Dn 0,2 L ca 190 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kwiatowa Polana Dn 0,2 L ca 320 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Strzygłowskiej 71/73/75 Dn 0,2 L ca 715 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wędkarskiej odc. posesja nr 2 – Wał Miedzeszyński, L ca 100 m + drogi dojazdowe wewnątrz osiedla do budynków 2, 4, 6 L ca 145 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wspomnień odc. Patriotów – Mrówcza Dn 0,2 L ca 795 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chylickiej odc. Rozszerzona – Sztygarów, L ca 490 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Artystycznej odc. Cygańska – Janosika, Dn 0,2L ca 890 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Podmokłej odc. Cygańska – Prabucka, L ca 1280 m oraz w ul. Prabuckiej odc. Podmokła – posesji nr 11, L ca 70 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zasadowej odc. Panny Wodnej – Lawendowa L ca 200 m, w ul. Lawendowej odc. Mrówcza – Zasadowa L ca 180 m, w ul. Lubianej odc. Mrówcza – Zasadowa L ca 245 m, w ul. Zegrzyńskiej odc. Panny Wodnej – Lubiana L ca 105 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Panny Wodnej odc. Mrówcza – Patriotów L ca 795 m oraz w ul. Patriotów odc. Panny Wodnej – Będzińska L ca 215 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wolęcińskiej odc. Trakt Napoleoński – posesja nr 78 L ca 460 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mirtowej odc. Pomiechowska – Mydlarska Dn 0,3 L ca 485 m oraz w ul. Piechurów odc. Chorzowska – Pomiechowska Dn 0,3 L ca 240 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wesołowskiego odc. Pomiechowska – Gajowa Dn 0,2 L ca 225 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Paczkowskiej odc. posesja 41 – Kwidzyńska L ca 150 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kwidzyńskiej odc. Lucerny – Paczkowska L ca 300 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chorzowskiej odc. Lucerny – Paczkowska L ca 220 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wodniaków odc. Bronowska – Wodniaków nr 48 Dn 0,2 L ca 450 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wodniaków 21/23, L ca 125 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Motylkowej odc. Zwoleńska – Cylichowska Dn 0,2 L ca 530 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Motylkowej 3 – 3 R/2 L ca 440 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Motylkowej 57/65 – 59 H Dn 0,2 L ca 220 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Masłowieckiej odc. Bronowska – posesja 11 Dn 0,2 L ca 130 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zambrowskiej odc. IX Poprzeczna – posesja nr 1, L ca 30 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Izbickiej odc. Trakt Napoleoński – Przełęczy, L ca 1300 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przełęczy odc. Izbicka – Cygańska 2, L ca 500 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Kosmatki – Kadetów Dn 0,2/0,3 L ca 800 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wał Miedzeszyński (droga serwisowa) odc. Kadetów – posesja 562 Dn 0,2 L ca 230 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wojsławickiej odc. Sęczkowa – Wał Miedzeszyński Dn 0,2 L ca 70 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gułowskiej odc. Łasaka – Poprawna Dn 0,3 L ca 220 m 2023 2023
Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic posesji przy ul. Narodowej odc. Sęczkowa – Wał Miedzeszyński 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Stoczniowców 2 E Dn 0,2 L ca 260 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sęczkowej 78 Dn 0,2 L ca 170 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sęczkowej 101 Dn 0,2 L ca 35 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Sęczkowej 85/87, 86, 100/102, 110A Dn 0,2 L ca 465 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Stoczniowców dz. ew. 149, 150 z obrębu 3-13-01, L ca 70 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Młodzieży odc. posesja nr 1 – Sztygarów, L ca 470 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Hafciarskiej odc. Skowronkowa – Bielszowicka Dn 0,2 L ca 345 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Hafciarskiej 37 E Dn 0,2 L ca 120 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Hafciarskiej 52 Dn 0,2 L ca 120 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bielszowickiej odc. Hafciarska – Kanał Wawerski Dn 0,2 L ca 250 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trzykrotki odc. Al. Dzieci Polskich – Trzykrotki nr 51, L ca 1115 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Skowronkowej odc. Hafciarska do nr 3 L ca 180 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wielostronnej odc. Glicynii – Patriotów, Dn 0,2 L ca 420 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Herbacianej odc. Drwali – Rozszerzona Dn 0,2 L ca 155 m, w ul. Rozszerzonej odc. Sztygarów – Aleksandrowska Dn 0,2 L ca 310 m, w ul. Sztygarów odc. Rozszerzona – Radłowa Dn 0,2 L ca 205 m, w ul. Aleksandrowskiej odc. Rozszerzona – Derwida Dn 0,2 L ca 190 m, w ul. Hufcowej Dn 0,2 L ca 235 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Junaków odc. Mrówcza – Patriotów L ca 770 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Spadowej odc. Trakt Lubelski – posesja nr 16 Dn 0,2 L ca 270 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sporyszowej odc. Trakt Lubelski – Sporyszowa nr 17 A Dn 0,2 L ca 220 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wjazdowa odc. Trakt Lubelski – posesja nr 12, L ca 150 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pomologicznej odc. Patriotów – Mrówcza, Dn 0,2 L ca 735 m 2023 2023
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ruty odc. Wojtyszki – Skalnicowa, L ca 230 m oraz w drodze dojazdowej od ul. Wojtyszki (dz. ew. nr 340/43, 340/44, do posesji dz nr ew 340/37, 340/45 obręb 31353) L ca 385 m, 71/73, 75/77, 79/81 L ca 700 m 2023 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ogórkowej odc. Wał Miedzeszyński – Bysławska Dn 0,2 L ca 1200 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Ogórkowej 42/44 Dn 0,2 L ca 380 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Ogórkowej 60/64, Dn 0,2 L ca 130 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Napoleona Bonaparte, Przełęczy, Falenickiej, Szulczyka, Podkowy 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Południowej odc. Borków – droga dojazdowa do ul. Południowej 36/38 Dn 0,2 L ca 175 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Południowej odc. posesja 29 – Trakt Lubelski 140 Dn 0,2 L ca 60 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Juhasów 38/42 Dn 0,2 L ca 290 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Borków 42/44-44 N Dn 0,2 L ca 375 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Borków 46 A – 46 J Dn 0,2 L ca 240 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przyjacielskiej Dn 0,2 L ca 350 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Borków 51 A-E Dn 0,2 L ca 150 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Mozaikowej odc. Panny Wodnej – Tuberozy L ca 2400 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Łańcuckiej odc. Patriotów – Łańcucka nr 2 i odc. Łańcucka nr 1 – Odeska L ca 440 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kuligowskiej odc. Heliotropów – Skalnicowa Dn 0,2 L ca 335 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Południowej 29, Dn 0,2 L ca 50 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mrówczej 37/39 Dn 0,2 L ca 320 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mrówczej 61/77 L Dn 0,2 L ca 590 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mrówczej 31/33 do nr 31 L, Dn 0,2 L ca 490 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Odeskiej odc. Patriotów – Mrówcza L ca 290 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski nr 198/200, 202/204 L ca 120 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Trakt Lubelski nr 301/303, 339/341, 345/347, 349/351 oraz w ul. Wąbrzeskiej 15, L ca 750 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Panoramy odc. posesja 34 – Kuligowska Dn 0,2 L ca 230 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wał Miedzeszyński (droga serwisowa) odc. posesja 544 – Wojsławicka Dn 0,2 L ca 120 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Wojsławicka – posesja 516 L ca 190 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Sitowie odc. Wał Miedzeszyński – ost. działka, Dn 0,2 L ca 700 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Naszej odc. Wał Miedzeszyński – ost. posesja, Dn 0,2 L ca 145 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mrówczej 91, L ca 175 m 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Koprowej 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mirtowej 1S-1D 2024 2024
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Borowieckiej 47, 53/55, 57/59, 61/63, 71/73, 75/77, 79/81, 83/85 L ca 2700 m oraz w drodze dojazdowej dz. ew. nr 432 obręb 3-13-54 L ca 300 m 2024 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Borowieckiej odc. posesja 43 – posesja nr 75/77 Dn 0,2 L ca 625 m 2024 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Borowieckiej na dz. nr ew. 519 obręb 3-13-54 Dn 0,2 L ca 320 m 2025 2025
Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej do ul. Poprawnej 76 i 78 Dn 0,2 L ca 150 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Cylichowskiej odc. Mrówcza – Cylichowska 53 L ca 930 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Gruszy odc. Mrówcza – Gruszy nr 2 Dn 0,2 L ca 930 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kartonowej odc. Mrówcza – posesja nr 4, L ca 895 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pomarańczowej odc. Mrówcza – Tadżycka, L ca 580 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rogatkowej odc. Cylichowska – Gruszy Dn 0,2 L ca 100 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Rogatkowej 32/34 do nr 34 A L ca 40 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Koszęcińskiej odc. Izbicka – Koszęcińska 25 Dn 0,2 L ca 180 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Szafranów odc. Cylichowska – posesja nr 46 Dn 0,2 L ca 750 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Brzoskiwiniowej odc. Tadżycka – Mrówcza, Dn 0,2 L ca 570 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Pajęczej odc. Osterwy – Trakt Napoleoński Dn 0,2 L ca 330 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Cylichowskiej odc. Kwiatów Polskich – Cylichowska nr 38 Dn 0,2 L ca 450 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Cylichowskiej odc. Trakt Lubelski – Kwiatów Polskich Dn 0,2 L ca 430 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przodowników, L ca 200 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wał Miedzeszyński 186 Dn 0,2 L ca 180 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Peonii oraz drodze wewnętrznej do posesji 20/35 Dn 0,2 L ca 830 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zabielskiej 29 Dn 0,2 L ca 130 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Czecha 4 Dn 0,2 L ca 95 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Węglarskiej 86A Dn 0,2 L ca 50 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Minerskiej na dz. ew. 82 i 83 obręb 3-07-29 Dn 0,2 L ca 90 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Podkowy 34 Dn 0,2 L ca 55 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Węglarskiej 84-90 Dn 0,2 L ca 55 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Wiązanej na dz. nr ew. 17/12, 17/13, 17/14, 17/15 obręb 3-13-27 Dn 0,2 L ca 150 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Lebiodowej 15S – 15Z Dn 0,2 L ca 200 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Bylicowej odc. posesja 43B – Perzowa Dn 0,2 L ca 600 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Drohobyckiej Dn 0,2 L ca 370 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przełęczy odc. Napoleona Bonaparte – w kierunku północnym Dn 0,2 L ca 700 m, w ul. Bodo Dn 0,2 L ca 290 m, w ul. A.Śląskiej Dn 0,2 L ca 400 m, ul. Bardiniego Dn 0,2 L ca 280 m 2025 2025
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zabłudowskiej odc. Zerzeńska – Borków Dn 0,2 L ca 250 m 2024 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zerzeńskiej odc. Cylichowska – Borków Dn 0,2 L ca 635 m 2024 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Mrówczej 85 Dn 0,2 L ca 85 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Garncarskiej odc. Macierzanki – Rusałki Dn 0,2 L ca 300 m oraz w ul. Rusałki odc. Garncarska – Ciekawa Dn 0,2 L ca 320 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Garncarskiej odc. Macierzanki – Przewodowa L ca 390 m, w ul. Pasażerskiej odc. Garncarska – Patriotów L ca 160 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Pasażerskiej 3A do 3E, L ca 60 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Ślimaka odc. Zasadowa – Halki Dn 0,2 L ca 930 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Draceny odc. Mozaikowa – ostatnia posesja Dn 0,2 L ca 230 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Rejowieckiej odc. Rejowiecka 1 – Garncarska Dn 0,2 L ca 1085 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Chodzieskiej odc. Trakt Lubelski – Panoramy Dn 0,2 L ca 980 m oraz w drodze dojazdowej do ul. Chodzieskiej 20, Dn 0,2 L ca 75 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Panoramy odc. posesja 64 – posesja 42 Dn 0,2 L ca 330 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Zasadowa odc. Panny Wodnej – Przewodowa, L ca 1430 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Zasadowej 10/12, Dn 0,2 L ca 170 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Szafirowej odc. Patriotów – Iglasta L ca 500 m i Tuberozy odc. Patriotów – posesja nr 7, L ca 430 m 2025 2026
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wał Miedzeszyński odc. Rosiczki – Werbeny, L ca 2700 m 2025 2027
Budowa kanalizacji w ul. Zatrzebie odc. Kminkowa – Bysławska L ca 360 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Celulozy odc. Przewodowa – posesja 102 L ca 560 m, odc. Rozchodnikowa – Celulozy 9 L ca 340 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Liliowej odc. Liliowa – Tawułkowa L ca 895 m i w ul. Bysławskiej odc. Liliowa – Poezji L ca 800 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Brodnickiej odc. Mozaikowa – Tawułkowa Dn 0,2 L ca 820 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Nad Wisłą odc. Wał Miedzeszyński – posesja 41 L ca 710 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Przylaszczkowej odc. posesja 48 – Wał Miedzeszyński Dn 0,2 L ca 900 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Celulozy 34 A-F, L ca 185 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Celulozy 119/121 oraz Mrągowska 2 Dn 0,2 L ca 525 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Wiślanego Nurtu odc. Wał Miedzeszyński – posesja nr 61, L ca 645 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Retmańskiej odc. posesja nr 2 – posesja 22 oraz posesja nr 26 – posesja nr 48, L ca 500 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Bez Nazwy odc. Wiślanego Nurtu – Werbeny, L ca 420 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej do ul. Bez Nazwy odc. Bysławska – Werbeny 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej na odcinku od dz. ew. nr 15 obręb 3-14-34 do ul. Werbeny 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w drodze dojazdowej na wysokości ul. Celulozy 134-134A Dn 0,2 L ca 140 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Małowiejskiej odc. posesja nr 25 – posesja nr 43B Dn 0,2 L ca 400 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Morawskiej Dn 0,2 L ca 140 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Perzowej, Ślazowej, Barwinkowej, Piołunowej, Dzięgielowej, Ostów L ca 3000 m 2025 2027
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Garncarskiej i Wielowiejskiej i drodze dojazdowej Dn 0,2/0,25 L 465 m 2025 2025