Wyremontują połowę Bronowskiej

Autor: , Osiedle: Zerzeń Data: . Otagowany jako: , , , , , , , ,

Dzisiejszy stan ulicy Bronowskiej w osiedlu Zerzeń nie jest najlepszą wizytówką dzielnicy Wawer. Jezdnia tej ulicy oraz wąski chodnik są bardzo mocno zniszczone. Jednocześnie to jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych w tym rejonie, o czym świadczy bardzo duże natężenie ruchu. Szczególnie niebezpieczne są tu skrzyżowania z wąskim drogami dojazdowymi, z których codziennie wyjeżdża niemała liczba samochodów. Sytuacja jest szczególnie trudna po opadach deszczu, kiedy piesi zmuszeni są omijać kałuże na chodniku środkiem drogi.

Nasi czytelnicy zapytują o termin remontu ulicy Bronowskiej. “Kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy ronda na Bronowskiej i Masłowieckiej? Przetarg był ogłoszony zdaje się w październiku. Czy wybrano już wykonawcę?” – pyta Pan Marcin. I jednocześnie dopytuje: “Jak to się ma terminowo do zadania inwestycyjnego budowy jezdni na ulicy Bronowskiej od Traktu Lubelskiego do Kanału Zerzeńskiego z wyłączeniem skrzyżowania z ulicami Wodniaków i Masłowiecką? Czy w ramach tej inwestycji będą budowane chodniki, czy obejmuje ona tylko wymianę nawierzchni?

Budowa ronda na skrzyżowaniu Bronowskiej, Masłowieckiej i Wodniaków planowana jest już od jakiegoś czasu. Rondo jest tu bardzo potrzebne – codziennie setki kierowców jadących od strony szkoły przy ul. Przygodnej, czy też mieszkańcy ul. Jeziorowej, muszą wyjechać z ul. Masłowieckiej i przedrzeć się przez to bardzo niebezpieczne skrzyżowanie o beznadziejnej widoczności. Nie bez znaczenia jest fakt, że znajdują się tu także przejścia dla pieszych i dwa przystanki autobusowe. Przetarg na budowę ronda na przedmiotowym skrzyżowaniu był ogłaszany w minionym roku, ale został unieważniony z powodu braku ofert. Kolejne podejście do tego przetargu, zgodnie z planem zamówień Urząd Dzielnicy Wawer planuje przeprowadzić w II kwartale bieżącego roku.

Projekt budowy ronda Bronowska / Masłowiecka / Wodniaków

W planach jest także remont Bronowskiej na odcinku pomiędzy Traktem Lubelskim a Kanałem Zerzeńskim, czyli na odcinku gdzie już jakiś czas temu została wybudowana sieć kanalizacyjna. Pani Karolina Gałecka z Zarządu Dróg Miejskich poinformowała nas, że na mocy porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, zostanie odtworzona nawierzchnia jezdni i chodniki na ul. Bronowskiej oraz że nawierzchnia jezdni zostanie odtworzona wraz z podbudową. Prace zostaną przeprowadzone w tym roku, a o terminie ich rozpoczęcia ZDM ma zamiar informować na bieżąco. MPWiK poinformowało nas o tym, że remont nawierzchni ul. Bronowskiej na odc. Trakt Lubelski – Kanał Zerzeński planowany jest do realizacji w terminie do 30.10.2018 oraz, że w ramach odtworzenia nawierzchni są przewidziane roboty związane z remontem chodników i zjazdów.

To konkretne deklaracje wyremontowania połowy ulicy Bronowskiej, jako odtworzenie nawierzchni po budowie kanalizacji. W ramach tego odtworzenia nie jest przewidziana budowy drogi dla rowerów wzdłuż tej ulicy oraz budowa ronda na skrzyżowaniu z Traktem Lubelskim i Kombajnistów, które są uwzględnione w obejmującym ten teren planie zagospodarowania przestrzennego. Pozostała część ulicy Bronowskiej, od Kanału Zerzeńskiego do Wału Miedzeszyńskiego, też jeszcze musi poczekać na przebudowę czy remont. Najpierw musi tam zostać wybudowana sieć kanalizacyjna wraz z pompownią ścieków – zgodnie z planami MPWiK ma to nastąpić do 2021 roku.