437 – nowy numer na przedszkolnej mapie Wawra

Autor: , Osiedle: Nadwiśle Data: .

8 lutego br. Rada m.st. Warszawy oficjalnie podjęła uchwałę w sprawie założenia Przedszkola nr 437 w Warszawie pod adresem Trakt Lubelski 89. To długo oczekiwany przez rodziców najmłodszych Wawerczyków obiekt na terenie dzielnicy.

Budowane przedszkole nr 437 w osiedlu Nadwiśle. Fot. Anna Sajkowska.

W przedszkolu znajdą miejsce 4 grupy (po jednej dla każdego rocznika) po 25 dzieci. Pierwsza setka „szczęśliwców” już jest wybrana, a jeśli potwierdzi chęć uczęszczania do przedszkola, to 1 września br. przekroczy mury budynku. Zgodnie z oczekiwaniami, najwięcej chętnych dzieci było z rocznika 2015, czyli trzylatków dopiero rozpoczynających edukację przed­szkolną. Przedszkole numer 437 było przedszkolem pierwszego wyboru dla aż 187 dzieci z tego rocznika. Najniższa liczba punktów, która umożliwiała przyjęcie, to 56,58. W starszych rocznikach chętnych dzieci było zdecydowanie mniej. Wśród czterolatków nie zakwalifikowało się 29 kandydatów, wśród pięciolatków tylko 12, a sześciolatków – 15.

Oczywiście nie oznacza to, że kandydaci niezakwalifikowani nie dostali się do publicznego przedszkola. Część z nich już jest zakwalifikowana do innego przedszkola, które zostało przez rodziców wskazane we wniosku o przyjęcie ich dziecka. Rodzice dzieci w tej chwili nigdzie niezakwalifikowanych mogą składać odwołanie do konkretnej placówki w terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów przyjętych, czyli od 7 maja. Drugą opcją jest oczekiwanie do 13 czerwca na ponowną rekrutację do przedszkoli w ramach wolnych miejsc. Warto pamiętać, że dla wszystkich chętnych przedszkolaków muszą się znaleźć miejsca w publicznych przedszkolach, jednak może być to miejsce w dowolnym przedszkolu wskazanym przez burmistrza.

A co czeka na dzieci w przedszkolu nr 437 od 1 września br? Na pewno pachnący nowością budynek i podzielony na cztery części plac zabaw, z wyposażeniem dostosowanym do dzieci w różnym wieku. Na chwilę obecną (ostatnie dni kwietnia) nadal trwają prace budowlano – wykończeniowe, ale powoli powstaje też plac zabaw na rozległym terenie wokół budynku. Już widać na nim kilka zabawek dla starszych dzieci, w tym zamek i zjeżdżalnie, śliczny „krzywy domek” w centralnej części placu, oraz pierwsze zabawki dla maluchów – koniki na sprężynach. Jest nadzieja, że na podwórku zostaną posadzone też drzewa, gdyż obecnie nie ma żadnego cienia nad placem i w szczególnie upalne dni dzieci po prostu nie będą z placu zabaw korzystały.

Na tę chwilę niestety niewiele więcej wiadomo, a niepewni rodzice muszą decydować o uczęszczaniu dziecka do przedszkola „w ciemno”. Jak się dowiedzieliśmy w Wydziale Edukacji Urzędu Dzielnicy Wawer, prawdopodobnie dopiero w czerwcu br., po wyłonieniu dyrektora nowej placówki, można liczyć na spotkanie otwarte. Z ważnych dla rodziców kwestii organizacyjnych – w Wydziale Edukacji uzyskaliśmy zapewnienie, że przedszkole nie będzie czynne krócej niż do 17.30. Jednak wszystkie szczegóły organizacyjne, godziny pracy, kadra, proponowane zajęcia, będą ustalane dopiero przez nową dyrekcję.

Niestety z planowanych 6 grup żłobkowych żadna nie ruszy od września br. w związku z opóźnieniem w budowie pobliskiej szkoły podstawowej, aktualnie filii szkoły numer 204. Do czasu ukończenia i odbioru budynku szkoły, uczniowie zajmą sale żłobkowe. Dopiero po ich wyprowadzce sale zostaną przystosowane dla najmłodszych dzieci i rozpocznie się rekrutacja do żłobka.