Przystanek kolejowy do odsunięcia od Wawra i Anina

Autor: , Osiedle: Anin Marysin Wawer Data: .

W dniu 11 września br. w ramach posiedzenia Komisji Inwestycyjnej Rady Dzielnicy Wawer odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP PLK S.A. w sprawie przesunięcia peronu Warszawa – Wawer w kierunku północnym.

Pierwotnym pomysłem, zainicjowanym przez miejskich urzędników z Zarządu Transportu Miejskiego, było wydłużenie istniejącego peronu w kierunku północnym, tak aby sięgał on wiaduktu w ciągu ulicy Płowieckiej. Na północ od obecnego peronu znajduje się jednak zabytkowa nastawnia, na likwidację której nie zgodził się konserwator zabytków.

Aktualny pomysł jest taki, aby na przecięciu się linii kolejowej z ulica Płowiecką zbudować duży węzeł komunikacyjny. Sam peron zostałby umiejscowiony bezpośrednio pod wiaduktem. Sprawdzono, że są możliwości techniczne, aby na wiaduktach zlokalizować przystanki autobusowe wraz z zejściami bezpośrednio na peron. Obecny peron wraz z przejściem podziemnym uległby likwidacji, a zabytkowa wiata przystankowa miałaby być za zgodą konserwatora przeniesiona na nowy peron.

Fragment projektu modernizacji przystanku Warszawa – Wawer

Argumenty zwolenników takiego rozwiązania związane są z lepszym skomunikowaniem komunikacją miejską dzielnicy Wawer i innych dzielnic ościennych. Ulicą Płowiecką kursuje obecnie kilka linii autobusowych, które nie są obecnie dobrze skomunikowane z linią kolejową. Poprawiłby się także dostęp do przychodni zdrowia przy ul. Strusia – po przebudowie dystans z peronu kolejowego do tego ośrodka byłby dużo mniejszy.

Przeciwnicy mówią o znacznym odsunięciu przystanku kolejowego od dużych osiedli Anin i Wawer, a także zwiększenie odległości pomiędzy istniejącym parkingiem Park & Ride, a samym peronem. Oś nowego peronu zlokalizowana będzie bowiem w odległości 400 metrów od osi obecnego peronu. Sama odległość pomiędzy planowanym nowym przejściem podziemnym, a tym istniejącym wynosi według kolejarzy ok. 200 metrów. Po przeniesieniu peronu w nowe miejsce nie będzie także możliwości swobodnego przesiadania się pomiędzy autobusami kursującymi ulicą Widoczną, a pociągami, które zdarza się, że są odwoływane lub mają opóźnienia.

Przewodniczący Rady Osiedla Anin, Pan Lech Pajchel zauważył, że istniejące przejście podziemne ma także ważny aspekt historyczny i z tego względu powinno być pozostawione. To przecież część tożsamości naszej dzielnicy związanej z tragicznymi wydarzeniami w 1939 roku. Przedstawiciele PKP PLK stwierdzili jednak, że stan techniczny istniejącego przejścia podziemnego jest taki, że należałoby je wtedy w całości rozebrać i zbudować od nowa, a koszty modernizacji węzła musiałyby znacznie wzrosnąć (nawet o ok. 4 miliony złotych).

Cześć kosztów związanych z budową nowego węzła przesiadkowego musiałoby ponieść miasto. Podnoszono w związku z tym także kwestię tego, czy urzędnicy miejscy są w ogóle w stanie równolegle do działań kolejarzy zmodernizować wiadukty na linią kolejową.

Komisja Inwestycyjna Rady Dzielnicy Wawer pozytywnie zaopiniowała propozycję przeniesienia peronu przystanku Warszawa – Wawer, wnioskując jednoczesnie o pozostawienie obecnego przejścia podziemnego.