Sekrety nowej segregacji

Od 1 stycznia 2019 r. wszedł w życie 5-frakcyjny system segregacji odpadów komunalnych. Podstawą prawną jest Uchwała nr LXI/1631/2018 Rady m. st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy. Nowe zasady segregacji w Warszawie będą wdrażane stopniowo. Wśród członków Stowarzyszenia Razem dla Wawra i znajomych mieszkańców dzielnicy Wawer, zebrałem najbardziej nurtujące ich pytania dotyczące nowego systemu segregacji. Następnie przesłałem je pocztą elektroniczną do firmy Lekaro. Odpowiedzi na nie udzielił Leszek Zagórski, Dyrektor Lekaro.

Sortownia odpadów Lekaro. Fot. Lekaro.

PIOTR GRZEGORCZYK: Czy Lekaro odbierze worki czerwone zapełnione wg starych zasad plastikiem i papierem? Czy odpady te wymagają przesortowania przez mieszkańców?

LESZEK ZAGÓRSKI: W okresie wdrożeniowym Lekaro będzie odbierało odpady w workach czerwonych, którymi dysponują mieszkańcy jeszcze z 2018 r. Zaleca się jednak, by podzielić je na worki z papierem oraz worki z metalami i tworzywami sztucznymi. W zamian pozostawimy worki w kolorach żółtym i niebieskim. Docelowo będą odbierane jedynie worki w prawidłowym kolorach.

Na odpady BIO służą małe woreczki, a jak ktoś nie dostał, to Lekaro zabierze BIO w woreczku prywatnym?

Odpady BIO odbierane są z częstotliwością raz na tydzień, tzn. dwa razy częściej niż odpady zmieszane i cztery razy częściej niż odpady segregowane, dlatego estymujemy, iż pojemność worków jest odpowiednia. Oczywiście mieszkaniec może wystawić dodatkowe odpady BIO w swoich workach. Wtedy, odbierając je, pozostawimy taką samą ilość worków brązowych.

Dlaczego odpady segregowane mają być wybierane co miesiąc (rzadko) i czy gdzieś w Wawrze są ogólne kontenery na segregację, gdzie można pojechać i wyrzucić odpady samodzielnie?

Częstotliwość odbioru odpadów ustalona jest w regulaminie utrzymania czystości i porządku w m. st. Warszawie uchwalonym przez Radę Miasta. Jego opracowanie poprzedziły konsultacje, w których mógł wziąć udział każdy mieszkaniec. Lekaro odbiera każdą ilość odpadów segregowanych, dlatego nawet dodatkowe worki zostaną odebrane. Ewentualnie każdy mieszkaniec ma możliwość dostarczenia papieru, szkła czy metali oraz tworzyw sztucznych nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Warszawy (tzw. PSZOK-ów). Punkty takie znajdują się przy ul. Płytowej 1 (Białołęka) i ul. Zawodzie 1 (Mokotów).

Lekaro rozdawało ulotki z harmonogramem. Właściwie wszystko jest jasne. Zaskakuje jednak mała częstotliwość odbiorów. Przy rodzinie wieloosobowej mogą być problemy ze składowaniem. Części gospodarstw brakuje opcji “częstsze odbiory z dopłatą”. Dziwi fakt, że harmonogram odbioru odpadów pozostał niezmieniony i odbiór segregowanych wciąż odbywa się co miesiąc, a zmieszanych co 2 tygodnie.

Częstotliwość odbioru odpadów ustalona jest w regulaminie utrzymania czystości i porządku w m.st. Warszawie uchwalonym przed Radę Miasta i nie jest zależna od Lekaro.

Czy odpady zmieszane mogłyby być odbierane razem z odpadami BIO (dla zabudowy jednorodzinnej) w cyklu cotygodniowym? Kto zdecydował o częstotliwościach odbioru różnego typu posortowanych odpadów?

Częstotliwość odbioru odpadów ustalona jest w regulaminie utrzymania czystości i porządku w m. st. Warszawie uchwalonym przed Radę Miasta. Zgodnie z nim w zabudowie jednorodzinnej odpady BIO (ulegającej biodegradacji i fermentacji) odbierane są co tydzień, zaś odpady zmieszane (głównie pozostałości z sortowania, nie powodujące uciążliwości odorowych) są odbierane co 2 tygodnie.

Część mieszkańców obawia się pomyłki przy sortowaniu. Czy ktoś to weryfikuje? Czy będą wymierzane kary za błędne sortowanie?

Brak segregacji (lub jej zła jakość) będzie kontrolowana przez ekipy odbierające odpady. Informacje o braku segregacji będą przekazywane do Miasta, które w przypadku zadeklarowania selektywnego odbioru przez Mieszkańca, może go obciążyć podwyższoną opłatą za odbiór nieselektywny. Źle sortujące gospodarstwo będzie docelowo ostrzegane naklejką ostrzegawczą umieszczaną na worku lub pojemniku, zaś źle posortowane odpady nie będą odebrane. W przypadku utrzymującej się złej jakości segregowania mieszkaniec może zostać obciążony podwyższoną opłatą za odbiór nieselektywny.

Jaki procent z odebranych śmieci segregowanych jest rzeczywiście poddawane recyklingowi?

Procentowy recykling zależy od odpadu i waha się od ok. 15% w przypadku odpadów zmieszanych do nawet 90% w przypadku odpadów papieru czy szkła. Oczywiście z odpadów wstępnie przesegregowanych przez mieszkańców można odzyskać o wiele więcej surowców, dzięki czemu mniej odpadów trafia na składowiska. Dlatego tak ważna jest odpowiedzialna selekcja odpadów u źródła tj. w naszych domach.

Jak przebiega dalszy proces segregacji?

Wszystkie odpady trafiają w głównej mierze do podwarszawskiego zakładu Lekaro w Woli Duckiej. Tam, w sortowni odpadów, dochodzi do wysortowania lub rozdziału surowców wtórnych na poszczególne frakcje (np. butelki brązowe, niebieskie, karton, papier, gazety, puszki aluminiowe) i przekazanie ich do recyklingu. Np. dzięki jednej tonie odzyskanego papieru można uratować 17 drzew. Tak odzyskany rocznie przez Lekaro papier pozwolił na uratowanie prawie 280 000 drzew. Z kolei z odpadów nienadających się do recyklingu materiałowego powstaje paliwo alternatywne. Dodatkowo z selektywnie odebranych odpadów zielonych i BIO powstaje kompost do gleby.

A co się kryje pod określeniem „paliwo alternatywne”?

Paliwo alternatywne tzw. RDF to paliwo powstałe z odpadów nienadających się do recyklingu, które substytuuje np. węgiel kamienny w cementowniach.

Czy pojawią się naklejki do oznaczania prywatnych koszy na śmieci segregowane, czy śmieci sortowane umieszczone w koszach w innych kolorach niż worki też będą odbierane?

Lekaro nie dostarcza naklejek na prywatne pojemniki.

Co jest BIO, a co zielonym?

Odpad zielony to trawa, liście i drobne gałęzie, czyli odpad z ogrodów. Z kolei odpad BIO to odpady ulegające biodegradacji, tj. resztki jedzenia, odpadki warzywne i owocowe. Należy jednak pamiętać, że do odpadów BIO nie wrzucamy mięsa, tłuszczy i kości. Te odpady trafiają do odpadów zmieszanych.

Co zrobić z gabarytem, jeśli ktoś nie może czekać 3 miesiące na odbiór?

Odpady wielkogabarytowe, poza odbiorem spod domu raz na trzy miesiące, można również oddać nieodpłatnie do działających przy ul. Płytowej 1 i ul. Zawodzie 1 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK-i) dla mieszkańców Warszawy. Ewentualnie Lekaro oferuje odpłatny odbiór gabarytów częściej np. poprzez podstawienie kontenera.

Czy butelki po oliwie to wciąż szkło? Dotychczas kwalifikowano je do zmieszanych – czy to było dobre dla środowiska? Czy w związku z tym niektóre segregowane śmieci nie powinny być płukane, myte?

Olej niestety zanieczyszcza odpady, uniemożliwiając ich przekazanie do recyklingu, dlatego opakowania po olejach muszą trafić do odpadów zmieszanych. W idei recyklingu, chodzi o to, by finalny bilans dla środowiska był dodatni. Dlatego nadmierne mycie i płukanie odpadów np. opakowań (i związane z tym zużycie wody oraz powstanie ścieków powodujące stratę dla środowiska) jest zbyteczne. Oczywiście opakowania (np. po serkach, mleku itd.) muszą być opróżnione, jednak nie muszą być idealnie czyste. Ich czyszczenie jest elementem procesów recyklingu.

Ciekawe czy Lekaro, MPO i inne firmy jak Hetman z Józefowa, po 2 latach doświadczeń opracowały jakieś wnioski?

Obecne firmy odpowiedzialne za odbiór odpadów z terenu Warszawy, tj. m.in. LEKARO, realizują usługi zgodnie z wytycznymi Miasta i regulaminem utrzymania czystości i porządku w m. st. Warszawie. Opracowanie systemu gospodarki odpadami, częstotliwości odbioru itp. należą do Ratusza.

Jakie będą koszty wywozu odpadów sortowanych? Podobno brakuje takiej informacji na ulotce, na stronach urzędu…

Wysokość opłaty dla mieszkańców ustala miasto i nie leży to w gestii Lekaro. Wszelkich informacji można uzyskać w Urzędach Dzielnic (obok prezentujemy aktualny
cennik – PG).

Duże, wieloosobowe gospodarstwa zbiorą więcej odpadów – czy nie powinny płacić więcej?

Lekaro nie ustala stawek dla mieszkańców, pytanie winno być więc skierowane do Ratusza (faktycznie cennik limituje opłaty pobierane od budynków jednorodzinnych max. do trzech osób w gospodarstwie – PG).

Papier, metale, szkło i tworzywa sztuczne mogłyby być odbierane np. co 2 tygodnie, a co do BIO – część właścicieli domków posiada kompostowniki – może jakaś mała
edukacja ze strony Lekaro dot. zakładania kompostowników ogrodowych? Brak konieczności odbioru bio-odpadów mógłby wtedy oznaczać ulgi w opłatach?

Pytanie do Miasta (Ustawa nie przewiduje takich ulg – PG).