Świdermajer – bliźniak na ul. Kąkolowej w Radości

W lutym 2018 roku rozpoczęliśmy w Gazecie Wawerskiej cykl publikacji dotyczących spuścizny E.M. Andriollego na terenie dzielnicy Wawer. W każdym kolej­nym egzemplarzu naszego miesięcznika znajdziecie Państwo inny budynek, pre­zentowany w formie akwareli/rysunku autorstwa artystów zrzeszonych w Związku Akwarelistów Polskich. Będziemy wybierali obiekty niekoniecznie w najlepszym stanie, ale zawsze drewniane, wciąż istniejące, wyłącznie z Wawra. Możecie sami typować do publikacji konkretne obiekty pisząc na p.grzegorczyk@gazetawawerska.pl – najle­piej z jakimś opisem, historią związaną z budynkiem lub/oraz z działką, na której stoi.

Dzisiaj prezentujemy – jedenasty z kolei – budynek z Radości, którego nie znaleźliśmy na liście wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Na akwareli:
Świdermajer znajduje się na ul. Kąkolowej 72B (boczna ul. Panny Wodnej) w osiedlu Radość. Niewiele o nim wiemy, pomimo prób nawiązania kontaktu z obecnym właścicielem. Na akwareli prezentujemy widok od strony wewnętrznego dziedzińca. Budynek jest przyklejony od strony południowej do swojego „brata bliźniaka”,już otynkowanego.

Autor akwareli:
Radosław Maciej Kakareko – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej gdzie doskonalił warsztat studiując m.in. rysunek i malarstwo, członek Związku Artystów Polska Sztuka Użytkowa. Tematem wiodącym jego akwareli jest architektura i pejzaż miejski – glównie Wenecji i Białegostoku (swojego rodzinnego miasta). Maluje również portrety i martwe natury.
R.Kakareko.akwarele